Marin forsøpling – Et alvorlig og komplisert miljøproblem

Marin forsøpling er et stort miljøproblem. Kurset setter elevene grundig inn i temaet og kan inkludere rydding av en lokal strand

Bakgrunn

Marin forsøpling er et stadig økende miljøproblem. Avfall på avveie i våre hav og kystområder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter. I havet og på strendene utgjør avfallet en trussel for både natur, miljø og helse. Det marine avfallet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser og er et globalt problem som krever internasjonale løsninger. OFhar lang erfaring med pedagogisk arbeid knyttet til tema marin forsøpling.

 

Kursbeskrivelse

  • Del 1, introduksjon. Vi kommer til skolen og holder en introduksjon om temaet. Elevene får se på konkrete eksempler og diskutere mulige kilder og løsninger på problemet. Vi går også igjennom momentene innenfor del to (sikkerhet, ryddeutstyr, registrering av funn, avfallshåndtering med mer).

 

  • Del 2, feltarbeid. Vi rydder en strand sammen med elevene. Funnene registreres og grovsorteres underveis. Dokumentere gjerne med foto.

 

  • Del 3, etterarbeid på skolen. Forslag på etterarbeid er arbeid med statistikk, lage kunst av søppelet eller lage en utstilling om marint avfall i deres lokalmiljø og globalt (organiseres av skolen).

 

Kurset passer best for perioden

April-mai og september-oktober, men kurs i temaet kan holdes hele året.

 

Passer for

Kurset er best egnet for elver på 5-10. trinn, men kursopplegg for andre klassetrinn er mulig.

 

Kobling til lærerplanverket

Tema: Bærekraftig utvikling. Undervisningsopplegget har utgangspunkt i hovedområdene forskerspiren og mangfold i naturen (naturfag), men trekker også inn elementer fra samfunnsfag og matematikk.

Denne filmen egner seg godt som en introduksjon til temaet.

Undervisningsopplegg

Inneholder forberedelser for lærer, undervisningsopplegg (forarbeid, feltarbeid og etterarbeid) og kompetansemål i læreplanen.Last ned pdf

 

Andre tilgjengelige dokumenter

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter

Ring oss 67 55 49 90

Bli den første til å vurdere “Marin forsøpling – Et alvorlig og komplisert miljøproblem”