Nicolay Moe fra OF sammen med representanter fra SALT sorterer søppel i Skjærhalden på Hvaler.

Marin forsøpling: Fokuset flyttes til kildene

Registrering av strandsøppel er den eneste indikatoren på marin forsøpling som sier noe om kilden til søpla. Dette er viktig informasjon ettersom det er grunnlaget for forebyggende tiltak, det mest kostnadseffektive tiltaket mot marin forsøpling! OF jobber sammen med SALT for å registrere kildene til marin forsøpling i Oslofjorden.

 

Registrering av søppel

I Oslofjorden registreres strandsøppel ryddet av frivillige gjennom Hold Norge Rents ryddeportal, men for å identifisere kilde og årsak bak avfallet som har havnet i havet, trenger man grundigere analyser. Spesielt i dialog med aktører som er kilden til søpla, er det viktig med god dokumentasjon. OF har i flere år registrert marin forsøpling på Akerøya på Hvaler, og resultatene herfra gir viktig kunnskap om kilder. Det nye nå er at OF er med på å analyse søppel fra flere steder i både ytre og Indre fjord.

 

Grundige analyser

Gjennom analyse av strandsøppel i samarbeid med søppeleksperter har SALT utviklet konseptideen «strandsøppel dypdykk». Søppelekspertene er folk med mye erfaring fra strandrydding, samt industriaktører som representerer den største aktiviteten i et område. Ved å lære fra søppelekspertene vil vi få t kunnskap om søpla som både identifiserer potensielle kilder, dvs. aktører man bør gå i dialog med for forebyggende tiltak, og adferd bak dårlig avfallshåndtering som fører til forsøpling.

 

Samarbeid med SALT

SALT  vil være ansvarlig for gjennomføring av strandsøppel dypdykk i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd og søppeleksperter.

Forskjellig kilder i Indre og Ytre fjord

Søppelet i indre Oslofjord skiller seg fra det i ytre Oslofjord. Det vil derfor gjennomføres søppelworkshoper i begge deler av fjorden med ulike aktører. I indre Oslofjord vil vi rekruttere søppeleksperter fra aktører som renseanlegg, plastprodusenter, byggebransjen og vegvesenet ettersom søpla har et lokalt preg. I ytre Oslofjord kommer en større del av avfallet langveisfra. Her vil søppeleksperter inkludere fiskere fra relevante områder i Europa, skipsfart og folk som har kunnskap om emballasje i bruk i områdene som strømmer og vind fører søppel med seg fra. Et representativt utvalg av søppel vil bli sortert og gått gjennom i lag med søppelekspertene for å identifisere hva det er, kilde, nasjonalitet og mulig årsak til at det har kommet på avveie. Relevante tiltak for å redusere forsøplingen vil også bli diskutert med søppelekspertene.

OSPAR-Stranda på Akerøya; viktig brikke i overvåkningen

Som en av sju strender i Norge ryddes hvert år en definert strandstrekning på Akerøya (Hvaler) fullstendig tom for alt av søppel. Flere sekker blir fraktet i land – alt blir nøye registrert og rapport blir sendt til Miljødirektoratet. Disse dataene inngår i en europeisk overvåkning, der registrering av kildene til marin forsøpling er målet. OF leder innsamling og sørger for opptelling i etterkant.

Over 90% av søppelet som registreres på Akerøya består av plast. Gjenstandene som dominerer er biter av tau, liner og garn, og udefinerbare plastbiter. Korker og lokk q-tips og ballongrester. Forladninger til haglpatroner er også blant topp-ti. Mye av søppelet som registreres her har utenlandsk opprinnelse, som fiskekasser fra England og drikkekartonger fra Danmark.