Aldri har det vært større interesse for å bidra i kampen mot marin forsøpling. Har du planer om å bidra med rydding, har vi samlet noen nyttige punkter og nettsider.

Strandrydding. Foto Håkon Haaverstad, SNO

Hold Norge Rent har en ryddeportal

Vi oppfordrer alle strandryddere å benytte seg av ryddeportalen .  Portalen inneholder bl.a. et kart som viser når spesifikke strender skal ryddes. Kartet dekker hele landet. På nettsidene til HNR er det også mye annen nyttig informasjon, som en sikkerhetsveileder og en en praktisk ryddeveileder.

Ryddebokser

Alle kan bidra i kampen mot søppel på strendene. OF, Skjærgårdtjenesten og kommuner har satt ut ryddebokser; i boksen ligger en rull med søppelsekker. Ta en sekk, rydd, sett sekken på et sted beskrevet på boksen og send melding. Enkelt og effektivt.Ryddebokser er plassert mangesteder, bl.a. Lyngholmen, Fredrikstad.Ryddebokser er plassert mangesteder, bl.a. Lyngholmen, Fredrikstad.

I disse kommunene finner du ryddebokser.

Klikk på navn for plassering

» Kommersøya

» Moutmarka
» Ildverket
» Hui
» Vakersholmen
» Skjællerø
» Trollholmen
» Ramsholmen
»Tørfest
» Haneflu
» Masselø

 • Melsomvik (der man går ut til friområdet
 • Grubesand (P-plassen)
 •  Gåsø
 • Yxney (P-plassen)
 • Flautangen (P-plassen)
 • Folehavna (P-plassen)
 • Bogen (nordre del av friområdet)
 • Korsvik (ved siden av garasjen til servicebygget)
 • Tangen (v/servicebygget), Vesterøya
 • Skjellvika (v/servicebygget), Østerøya

» Mølen
» Sandbukta

» Heyerdalsbukta
» Sørstranda
» Refsnesstranda
»Tronviksstranda
» Bredebukt
» Alby
» Reierstranda
» Lilleputt
» Kleberget
» Kulpe

 • Kureskjæret
 • Møvik
 • Sildebaugen
 • Søndre Nesbukta
 • Teibernstranda
 • Duestranda
 • Tegelstenstranda
 • Tollerstranda
 • Botnerbaugen
 • Ilastranda Fuglevik
 • Røeds
 • Engholmstranda
 • Vaskeberget, Vannsjø
 • Hananbukta, Vannsjø

» Husebystranda
» Saltholmen
» Storesand

» Foten
» Lyngholmen
» Mærrapanna
» Slevik

» Åsebu,
» Kuvauen,
» Guttormsvauen
» Storesand

 • Mølen (v/stien et lite stykke etter toalettet)
 • Omrestranda (v/toalettet)
 • Guslandutmarka (v/P-plass), avhengig av avklaring med OF/grunneier
 • Røvika (v/vei der vi plasserte sekkene etter ryddeaksjonen), avhengig av avklaring med grunneier
 • Rakke (mest aktuelt på Østre), avhengig av avtale med grunneier om drift av området
 • Skråvika (v/Kjærlighetsstien)Korntin (v/søppelkassene)
 • Rekkeviksbukta (v/kyststien i krysset med sti til Kjeholmen)
 • Ølbergholmen (mellom P-plass og den 1. bommen)

Trenger du sekker og hansker?

Kystlotteriet

Kystlotteriet har utleveringpunkter for sekker i flere kommuner i Østfold og vestfold. Finn nærmeste utleveringssted

Rydd de små tingene!

På alle strender finner man isoporkuler, sneiper med plastfilter og en rekke andre små plastbiter. Om ingen tar tak i dem vil de bli til mikroplast.  Dette er søppel som du lett kan ta med og kaste på egnet sted. Les mer 

Hentekart for strandsøppel, Skjærgårdstjenesten Hvaler og Fredrikstad

Skjærgårdstjenesten på Hvaler og i Fredrikstad har lagt et kart som viser steder man kan sette fra seg strandsøppel og melde fra slik at den blir hentet. Kartet viser også Påslagssoner, dvs steder der det sannsynligvis er mye ilanddrevet søppel. Her finner du kartet 

 

Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler

Mer informasjon på siden  plukkplasten.no

Du finner også nyttig informasjon på Facebooksiden – Plukk plasten   

Strandrydde-workshop

For en stund siden arrangerte OF en strandryddeworkshop. Her er en oversikt over forslag til steder som bør ryddes (eller er ryddet) etter workshopen. Stedene er like aktuelle i 2019.

Skjærgårdstjenesten i Vestfold

Bli med på å rydde kyst og øyer i Vestfold for søppel og skrot. Du plukker søppel når det passer for deg, og Skjærgårdstjenesten henter sekkene. Meldeskjema finnes på Fylkesmannens nettsider Bli med på dugnad mot marin forsøpling i Vestfold

I Vestfold er det også oppretten en Facebookside – strandrydding i Vestfold 

I området avfallsselskapet VESAR dekker, kan du levere søppel etter strandrydding på gjenvinningsstasjonene Rygg, Nordre Foss, Skoppum, Grinda og Lofterød.

På deres nettsider finner du også andre nyttige tips

 

Kommuner i Vestfold med egen informasjon:

Oslo

I Oslo er mange ryddeaksjoner organisert under Baderusken.

I Oslo kan du også bruke Rusken-appen 

Drammensregionen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

RfD har satt opp containere for avfall etter strandrydding på tre gjenvinningsstasjoner: Lindum i Drammen  og i Svelvik.

Mer om strandrydding i Drammensregionen

Røyken kommune

4. mai legges det opp til henting på Jerdal/Hernestangen, Lahellholmen, Tåjestranda og Åros/Verven.  Det vil være mulig for frivillige å sette fra seg avfall og plukke opp utstyr som sekker og hansker. I tillegg er det mulig å avtale henting andre steder om man lager aksjoner utover dette.

Lier kommune

Bli med på Strandryddeuka i Lier 30. april til 6. mai. Finn ut mer

Asker kommune

I Asker ønsker man at folk  kaster søppel man har ryddet i de nedgravde containeren som man finner på de fleste strender. Store ting kan settes ved siden av disse.

Hold av dato for Strandrydde-Worskhop 2019!

Oslofjordens Friluftsråd ønsker igjen å invitere alle som er involvert i strandrydding til workshop i uke 10 i 2019. Denne workshopen gir deg samlingen og stedet for: koordinering, samarbeidet, samhandling og påfyll. Vi kopierer dermed suksessen fra i fjor, men ønsker å fokusere sterkere lokalt i 2019. Vi deler derfor vårt område i fire og ønsker at du holder av datoen for ditt kjerneområde:
I uke nr. 10 må du holde av:

 • Mandag 4. mars. Vestfold. Bydelshuset i Tønsberg.
 • Tirsdag 5. mars. Indre Oslofjord, «Vennskapen» i Asker
 • Onsdag 6. mars. Østfold, Quality Hotel Fredrikstad .
 • Torsdag 7. mars. Drammensfjorden, «Skur 1» i Drammen.

Workshopen skal ha fokus på å:

 • Dyrke en samarbeidsarena der vi kan jobbe i fellesskap for å få en effektiv strandrydding som dekker mest mulig av våre strandlinjer.
 • Lage hovedlinjene til en flott-, innholdsrik og koordinert strandryddeuke i mai og for koordinering og samarbeid resten av året.

Mer informasjon og program for strandrydde-workshopen blir sendt ut senere.

Mottak av strandsøppel på strandryddedagen 4. mai

Ragn-sells tar i mot avfall gratis 4. mai på alle sine anlegg – her finner du nærmeste anlegg