Litt humor selv om temaet er trist - fra en rydding på Håøya, Frogn

Marin forsøpling er en stor miljøutfordring som ikke bare representerer et visuelt problem, men er også en trussel mot livet i havet. OF jobber med temaet på en rekke områder, og deltar i flere prosjekter.

«Ren kystlinje»

Skandinavisk samarbeid for å finne nye løsninger og metoder.

 

Marint søppel er en felles utfordring for landene rundt Østersjøen-Kattegat-Skagerrak, og 34 partnere fra Norge, Sverige og Danmark samarbeider for å begrense omfanget av søppel på strender, i skjærgården og i havet, samt å utvikle nye modeller og metoder for innsamling og håndtering av avfallet. Interregprosjektet «Ren kystlinje» er et treårig prosjekt som startet opp januar 2016. Østfold fylkeskommune er norsk prosjekteier. OF er prosjektleder og ansvarlig for en av arbeidsgruppene.

 

Ren Kustlinje kan følges via egen hjemmeside og facebookside . Norske partnere er: Akershus-, Buskerud- og Vestfold fylkeskommuner,Fylkesmannen i Vestfold, Færder nasjonalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark, kommunene Hvaler, Fredrikstad, Råde, Rygge, Moss, Skjærgårdstjenesten på Hvaler og Færderenheten, avfallsselskapet MOVAR og Havforskningsinstituttet.

Ren Oslofjord

– tiltak mot marin forsøpling

OF sendte i mars i 2016 inn søknad om midler til tiltak mot marin forsøpling , med Skjærgårdstjenesten som sentral aktør. Prosjektet ble tildelt kr 1.224.000 fra Miljødirektoratet.
Målet med prosjektet er:

  • å øke Skjærgårdstjenesten kapasitet til å rydde, hente og levere strandsøppel.
  • utvide dagens strandrydding i Oslofjorden til å dekke en større del.
  • mobilisere, koordinere og veilede flere frivillige til strandrydding samt felles rapportering til Hold Norge Rent.
  • Innsamling og mottak av eierløse kassert båter.

Plast utgjør ca. 80 prosent av søppelet i havet, og det er anslått at mellom 5 og 13 millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år. Globalt kommer størstedelen fra land, men i Norge, der befolkningen er liten, er trolig den havbaserte industrien den største kilden til marin plastforsøpling. Når plast påvirkes av vann og sol, fragmenteres plasten, dvs. den brekkes opp i mindre og mindre biter og ender som mikroplast (5 mm eller mindre). Det er bevist at dette kan komme inn i næringskjeden ved at mikroorganismer spiser dem. Et stort antall sjøfugl og dyr skades ved at de spiser eller vikler seg inn i plast på avveie.

Hvor lang tid tror du det tar før disse forskjellige tingene forsvinner?

Holder du pekeren over bildene får du svar…

Det tar mange generasjoner å bryte ned plast i havet. Et stort problem er at plast brekkes opp i mindre og mindre biter og ender opp som mikroplast.