Rapport for enheten 2017

Driftsenheten hadde en effektiv vår med omfattende strandrydding og tilrettelegging før badesesongen. Båten ble satt på vannet i midten av mars og alle fuglereservatene ble ryddet innen ilandstigningsforbudet 15. april. Endel andre friområder og badeplasser ble også ryddet før badesesong og renovasjonskjøring startet for fullt. Den faste renovasjonsruta er gjennomført og samlet er 1 462 sekker med søppel hentet fra friområdene.

 

Mengden avfall fra strandrydding i år er det høyeste registrerte i Fredrikstad med til sammen 624 sekker. Skjærgårdstjenesten har hatt et godt samarbeid med Kystlotteriet i år og hentet avfall fra et titalls frivillige aksjoner og enkeltplukkere. Totalt er det hentet rundt 430 kystlotterisekker i Fredrikstad, i tillegg til de store aksjonene med skoleklasser. Skjærgårdstjenesten har selv plukket i underkant av 100 sekker, i tillegg til en rekke enkeltgjenstander som fiskekasser, isoporflak, plastkanner og trosse/nett. 12 jollevrak er samlet inn.

 

Det er holdt tilsyn med badeutstyr, men det er gjort minimalt med løpende vedlikehold grunnet sykefravær. Enheten sitter nå på endel tilskuddsmidler for ulike tilretteleggingstiltak, men har manglet arbeidskraft til å gjennomføre disse.

 

Arbeidsbåten «Levor» har gjennomgått omfattende endringer på elektrisk anlegg og redningsutstyr i forbindelse med ny forskrift som trådte i kraft januar 2017. Båten er godkjent etter nye krav.

Kontakt

Thomas Warren Eriksen – Båtfører
thoeri@fredrikstad.kommune.no
tlf. 930 01 546

 

Tlf. servicetorget   tlf. 69306000

NettsideFredrikstad kommune – Skjærgårdstjenesten

Besøksadresse: Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16
1606 Fredrikstad

Postadresse: Postboks 1405 1602 Fredrikstad

Hjemmehavn

Slevikkilen

Kommune

Fredrikstad

Anløpspunkter

 • Enhuuskilen
 • Tangen
 • Bevø
 • Humlekjær
 • Roppestadholmen
 • Vispen
 • Djupeklo/Rakholmen
 • Foten/Helleskilen
 • Solviken
 • Theastranda
 • Garnholmen
 • Tjeldholmen
 • Buvika/Slevikstranda

Båtene

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.