Direktør i OF Espen Søilen, Venstre Elisabeth Holter-Schøyen, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og generalsekretæren i Venstre Marit Helene Meyer på OF kontor.
Direktør i OF Espen Søilen, Elisabeth Holter-Schøyen, 1. kandidat Asker Venstre, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og generalsekretæren i Venstre Marit Helene Meyer på OF kontor.

Ikke hver dag det er så storfint besøk på vårt kontor i Slemmestad som i går. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, sammen med generalsekretæren i Venstre Marit Helene Meyer og 1. kandidat for Asker Venstre Elisabeth Holter-Schøyen – V med følge tok seg tid til å høre på hva OF mener om fjorden og friluftslivet.

I tillegg til informasjon om våre vidtspennende aktiviteter fokuserte vi på disse hovedpunktene vi mener er viktig for fjorden og friluftslivet:

Sikre tilgang

Bakgrunn: Retten til fri ferdsel er under press gjennom privatisering og nedbygging. Med økende befolkning trengs det mer areal. De offentlige friområdene og kyststiene er den viktigste arenaen for å drive fjordfriluftsliv.

Ønskede tiltak: Kjøp eiendommer som kommer på salg. Dette kan være badeplasser, korridorer som sikrer tilgang, være en del av en kyststi, parkeringsplasser o.a. Bygninger som ikke har direkte nytte for friluftslivet, kan skilles ut og selges på nytt – da blir totalkostnaden mye mindre.

Sats på nasjonalparkene

Bakgrunn: Friluftslivet er en del av verneforskriften i nasjonalparkene. Nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder står i en særstilling. De ligger nær store befolkningskonsentrasjoner, er attraktive friluftsområder og representerer gode arenaer for formidling, ikke minst av naturverdiene under vann.

Ønskede tiltak: Sett av mer ressurser til formidling i Oslofjordens marine nasjonalparker.

Stopp forurensing og forsøpling

Bakgrunn: Fortsatt havner alt for mye, som ikke hører hjemme der, i havet. OF er sentral i organiseringen av strandrydding og analyser av avfall. I indre fjord er det i stor grad lokale kilder, i ytre fjord kreves innsats på et internasjonalt nivå. OF er engasjert i etablering av et regionalt kunnskapssenter for marin forsøpling.

Ønskede tiltak: Vi trenger mer kunnskap om kildene. Prinsippet om at forurenser betaler må forfølges i større grad. Avløpssystemer må oppgraderes. Det må på plass et småbåtregister og ordninger for håndtering av utrangerte båter.

Ta vare på naturen

Bakgrunn: Naturverdiene i Oslofjorden er grunnlag for friluftsliv, næringsvirksomhet og har i seg selv en egenverdi. Nedbygging og klimaendringer setter naturgrunnlaget under press. Inkludert det åpne kulturlandskapet som i stor grad danner grunnlaget for friluftsliv. OF gjør en innsats gjennom skjøtsel, etablering av kulturlandskapskoler og rydding av stillehavsøsters.

Ønskede tiltak: Mer ressurser til oppsyn og kontroll, tiltak mot gjengroing og bekjempelse av stillehavsøsters.

Tilrettelegging

Bakgrunn: Fjordfriluftsliv krever tilrettelegging: Parkeringsplasser, toaletter, informasjon, brygger og fortøyningsmuligheter, kajakkutsett og lagringsplasser.

Ønskede tiltak: Forbud mot utslipp av båtseptik og flere mottaksstasjoner og kildesortering i båthavner. Mer ressurser til tilrettelegging. Økt bruk av Skjærgårdtjenesten.

 

 

Les også Helhetlig plan for Oslofjorden