Espen Søilen
Espen Søilen

Espen Søilen har tatt over som direktør i Oslofjordens Friluftsråd. Han er en ivrig fritidsfisker og setter stor pris på den friluftsperlen Oslofjorden er. Ivaretakelsen av naturressurser fremhever han som et sentralt punkt i arbeidet videre.

Espen kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Tidligere erfaring er bl.a. avdelingsdirektør i NHO, 1. amanuensis ved høgskolen i Bodø og Agder, forsker og forfatter. Han er både samfunnsøkonom og historiker og har doktorgrad i økonomiske fag. Espen er 56 år, bosatt i Røyken.

Vi er sikre på at Espen kommer til å bli en bra mann for OF og Oslofjorden!