Espen Søilen tar over som direktør i OF 1. april
Espen Søilen 

Espen Søilen overtar etter Rune Svensson fra 1. april 2019. 

 

Espen kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Tidligere erfaring er bl.a. avdelingsdirektør i NHO, 1. amanuensis ved høgskolen i Bodø og Agder, forsker og forfatter. Han er både samfunnsøkonom og historiker og har doktorgrad i økonomiske fag.

Espen er 55 år, bosatt i Røyken. Han er et ekte friluftsmenneske med et nært forhold til Oslofjorden. Ivaretakelsen naturressurser fremhever han  som et sentralt punkt i arbeidet videre. Med Espen bak roret er OF i trygge hender!