OFs styre har fattet et endelig vedtak om å starte byggingen av et nytt friluftshus på Storesand. Riving av kiosken og sanitærbygget vil trolig starte etter at de siste telterne har pakket ned teltene for i år. Det betyr slutten på én historie og starten på en ny!

 

Et postkort fra Storesand fra en gang før 1983 da dagen kiosk og sanitæranlegg kom på plass.
Et postkort fra Storesand fra en gang før 1983 da dagen kiosk og sanitæranlegg kom på plass.

Tradisjoner

Storesand har vært en spesiell friluftsarena i en årrekke, dagens kiosk og sanitæranlegg er fra midten av 1980-tallet, før det har minst to utsalgssteder stått på stranda. Teltingen har tradisjon fra før krigen, og det er uten sammenlikning det mest besøkte stedet i Ytre Hvaler nasjonalpark. Når vi starter rivingen er det med visshet om at mange har gode minner knyttet til stedet, inkludert bygningene. OF ønsker, så godt det lar seg gjøre, å ta vare på disse minnene, og oppfordrer alle som sitter på bilder, videoer eller gode historier fra Storesand om å dele dem, enten ved å sende dem til oss, eller dele dem på Facebook-gruppen «Friluftshuset på Storesand».

 

(Artikkel fortsetter under bildene)

Storesand juli 1949 Storesand har lange telt og friluftstradisjoner. Bilde fra digitaltmuseum.no.
Storesand 2019. I bakgrunnen kan man se Døvika med telt. Foto: Geir Ove Haug
Storesand 2019. I bakgrunnen kan man se Døvika med telt.  Foto: Geir Ove Haug

Hva skjer nå?

Sommeren 2019 er ikke over, men ganske snart er det slutt på ferietid og teltene forsvinner. Vi har fortsatt ikke nøyaktig dato for når riving starter – det blir sannsynlig avgjort 21. august. Etter det er det blant annet opp til Fredrikstadfirmaet Straye Bygg og Anlegg AS som har fått oppdraget. Målet er at besøkende neste år kan glede seg over et nytt bygg. OF vil også at det nye blir noe å bli glad i – og vi vil gjerne ha innspill til hva besøkende kan tenke seg at vi fyller husene og arealene med. Send oss gjerne innspill på e-post.

 

Et stort økonomisk løft – OF håper flere vi være med

Mange aktører har bidratt med midler til friluftshuset. For å fullfinansiere byggeprosjektet skal vi jobbe for å få inn ytterligere fem millioner kroner. Dette er et hus som skal løfte friluftslivet i hele regionen og naturverdiene i Ytre Hvaler nasjonalpark. Huset skal være et samlingspunkt, gi service til friluftsbrukerne og være et sted for aktiv natur- og friluftsformidling i nasjonalparken. OF håper at både lokale og regionale aktører ser på friluftshuset som en stor mulighet!