Natur og miljø

OF har alltid vært opptatt av at fjorden er ren og at Oslofjordens unike natur tas vare på. Avdelingen jobber med fagfelt og prosjekter som bidrar til dette.

OSPAR-stranda på Akerøya

Akerøya i Ytre Hvaler nasjonalpark er OSPAR-strand. Hvert år ryddes og registreres alt søppel på en 100 meter lang strand.
Akerøya i Ytre Hvaler nasjonalpark er OSPAR-strand. Hvert år ryddes og registreres alt søppel på en 100 meter lang strand.

Akerøya inngår i et overvåkningsprogram der en årlig måler mengden marint avfall på en  definert strekning. Denne strekningen ryddes årlig og alt ned til små fragmenter registreres.  Utvalgte strender over hele Europa ryddes og registreres tilsvarende. Resultatet er en oversikt over hva som havner i havet.

 

Pellet

Avdelingen fikk i oppdrag fra Kystverket å organisere oppryddingen etter at skipet M/V Trans Carrier hadde et uhell med containere  februar 2020 og over 13 tonn  med plastpelleter  havnet i sjøen.  Pelletene er spred over store deler av Oslofjorden.

Les mer om utslippet her 

 

Organisering av profesjonelle ryddeaksjoner

OF organiserer og er ofte også deltaker i  en rekke ryddeaksjoner i bl.a. verneområder. Disse gjennomføres ofte i samarbeid med Skjærgårdtjenesten.

 

Stillehavsøster

Avdelingen har i flere år jobbet for å redusere skadene av stillehavsøsters. I Vestfold og Telemark har OF vært knyttet opp mot «Østersdugnaden». Andre steder har vi bistått kommuner og fylkeskommuner med kartlegging og organisering av rydding.

 

Jakten på kilder

Natur og miljø jobber tett opp mot sentrale aktører som NIVA, Hold Norge rent, Mepex, Senter for oljevern og marint miljø m.fl.  for å identifisere kildene til marin forsøpling.