Rapport for enheten 2017

Den faste kjøreruten for tømming av avfallsstativer/containere er 65 nautiske mil, som kjøres i perioden juni til september. 705 søppelsekker er hentet fra i år.

 

Totalt 571 sekker med strandsøppel ble ryddet i hele driftsområdet av frivillige og Skjærgårdstjenesten. I tillegg kommer 57 fiskekasser og 12 m3 med isopor (som tilsvarer ca. 600 millioner isopor kuler). Det er behov for et høyere fokus på maritim forsøpling i siv-områdene i Vestby, Rygge og Råde. Moss kommune har hatt stort fokus på maritim forsøpling i siv-områder, og har hatt flere ryddeaksjoner utført av frivillige. 11 båtvrak er fjernet i 2017. Fuglereservatene var ferdig ryddet innen 15. april. I vårryddingen deltok 8 personer fra Moss Drift og Anlegg KF, som ryddet i 3 dager. I år ble det samlet inn 136 sekker med strandsøppel fra reservatene.

 

Badeflåter er oljet og badeutstyret klargjort i samarbeid med arbeidsgjengen (Nav prosjekt). Bryggelemmer og trapper ble vedlikeholdt og restaurert i løpet av april/mai. Arbeidet med utsetting av badeutstyr begynte 6. juni. Det er også foretatt løpende vedlikehold/tilsyn av flåter, bøyer, trapper, flytebrygger m.m. Reparasjon av brygga på Bile er utsatt til 2018.

 

Driftsenheten utfører skjøtsel/vegetasjonspleie på Bile og har fjernet uønskede planter og sprøyter rynkerose på Gjøva. bl.a. for å ta vare på dragehodeblomsten. Rynkerose er også fjernet på Sauholmen og sau fraktes ut til Sletter. I løpet av sesongen er det fjernet 11 ulovlig satte teiner og 1 garn.

 

Arbeidsbåten «Beta» har hatt sin siste sesong, båten er dyr i drift og blir nå solgt. Den nye båten «Kråka» ble levert i midten av november, noe som gir båtførerne god tid til å bli kjent med båten før driftssesongen 2018.

 

I juni var driftsenheten i Vansjø med oppsynsmann, politiet og en representant fra Rygge kommune og gjennomførte kontroll i fuglereservatene. Det ble fjernet 1500 kg søppel, og fulgt opp ulovlig camping.

Kontakt

Dag Roar Kure – Båtfører
dag.roar.kure@moss.kommune.no

Tlf. 400 31 162

 

Jørgen Thorvaldsen – avdelingsleder Drift park og friluft

jorgen.thorvaldsen@moss.kommune.no

Tlf. 940 15 378

 

NettsideMoss kommune

Adresse: Avdeling Drift park og friluft, Solgaard skog 17, 1599 Moss

Hjemmehavn

Moss

Kommuner

Moss, Rygge og Vestby

Anløpspunkter renovasjon

 • Gullholmen
 • Hesteberget
 • Bile
 • Skutebauen
 • Sauholmen
 • Brevikbukta
 • Kullebunn
 • Gjøva
 • Kulpe
 • Lindebaugen/Molbekk
 • Rosnes
 • Perlebukta
 • Revlingen
 • Vrangbein
 • Søndre sletter
 • Nordre sletter

Båtene

Kråka

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.