Kontakt

Knut Vidar Madsen – driftsleder
knut.ivar.madsen@moss.kommune.no

tlf. 950 84 770

Dag Roar Kure – Båtfører
dag.roar.kure@moss.kommune.no

Tlf. 400 31 162

Lars Espen Benjaminsen – Båtfører
Lars.Espen.Benjaminsen@moss.kommune.no

Tlf. 416 26 845

Jørn Ivar Stamm – daglig Leder, Moss drift og anlegg KF
Jorn.Ivar.Stamm@moss.kommune.no

Tlf. 952 35 444

NettsideMoss kommune – kommunale foretak

Adresse: Moss Drift og Anlegg KF
Solgaard Skog 17
1599 Moss

Hjemmehavn

Moss

Kommuner

Moss, Rygge , Råde og Vestby

Anløpspunkter renovasjon

 • Gullholmen
 • Hesteberget
 • Bile
 • Skutebauen
 • Sauholmen
 • Brevikbukta
 • Kullebunn
 • Gjøva
 • Kulpe
 • Lindebaugen/Molbekk
 • Rosnes
 • Perlebukta
 • Revlingen
 • Vrangbein
 • Søndre sletter
 • Nordre sletter

Båtene

Rapport for enheten 2017

Den faste kjøreruten for tømming av avfallsstativer/containere er 65 nautiske mil, som kjøres i perioden juni til september. 705 søppelsekker er hentet fra i år.

 

Totalt 571 sekker med strandsøppel ble ryddet i hele driftsområdet av frivillige og Skjærgårdstjenesten. I tillegg kommer 57 fiskekasser og 12 m3 med isopor (som tilsvarer ca. 600 millioner isopor kuler). Det er behov for et høyere fokus på maritim forsøpling i siv-områdene i Vestby, Rygge og Råde. Moss kommune har hatt stort fokus på maritim forsøpling i siv-områder, og har hatt flere ryddeaksjoner utført av frivillige. 11 båtvrak er fjernet i 2017. Fuglereservatene var ferdig ryddet innen 15. april. I vårryddingen deltok 8 personer fra Moss Drift og Anlegg KF, som ryddet i 3 dager. I år ble det samlet inn 136 sekker med strandsøppel fra reservatene.

 

Badeflåter er oljet og badeutstyret klargjort i samarbeid med arbeidsgjengen (Nav prosjekt). Bryggelemmer og trapper ble vedlikeholdt og restaurert i løpet av april/mai. Arbeidet med utsetting av badeutstyr begynte 6. juni. Det er også foretatt løpende vedlikehold/tilsyn av flåter, bøyer, trapper, flytebrygger m.m. Reparasjon av brygga på Bile er utsatt til 2018.

 

Driftsenheten utfører skjøtsel/vegetasjonspleie på Bile og har fjernet uønskede planter og sprøyter rynkerose på Gjøva. bl.a. for å ta vare på dragehodeblomsten. Rynkerose er også fjernet på Sauholmen og sau fraktes ut til Sletter. I løpet av sesongen er det fjernet 11 ulovlig satte teiner og 1 garn.

 

Arbeidsbåten «Beta» har hatt sin siste sesong, båten er dyr i drift og blir nå solgt. Den nye båten «Kråka» ble levert i midten av november, noe som gir båtførerne god tid til å bli kjent med båten før driftssesongen 2018.

 

I juni var driftsenheten i Vansjø med oppsynsmann, politiet og en representant fra Rygge kommune og gjennomførte kontroll i fuglereservatene. Det ble fjernet 1500 kg søppel, og fulgt opp ulovlig camping.