Nyhetsarkiv

Ferdselsforbud
12/042021

Ferdselsforbud

Nå trenger fuglene ro: I perioden 15. april til 15. juli er det forbudt å gå land, eller passere nærmere enn 50 meter fra land i en rekke verneområder langs fjorden. Se oversikt med kart.
Les mer
Oslofjordprisen til engasjert 15 åring
09/042021

Oslofjordprisen til engasjert 15 åring

Alle som bruker fjorden, har sett omfanget av marin forsøpling ved selvsyn. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15 åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.
Les mer
Detaljregulering Kulpeveien, Moss. Kommentarer
08/042021

Detaljregulering Kulpeveien, Moss. Kommentarer

OF er positive til at tidligere industriområder gjøres om til boligformål, men det må samtidig sørges for nødvendig opprydding av sjøbunn og sørge for at området gjøres mest mulig tilgjengelig for både gående, padlende og andre friluftsgrupper.
Les mer
Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Askers sjøområde. Kommentarer
06/042021

Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Askers sjøområde. Kommentarer

OF er positiv til harmonisering av reglene for fartsbegrensninger på sjøen, Asker kommune
Les mer
Spørsmål vedr. gjennomførte tiltak i hyttefelt ved Tofte
06/042021

Spørsmål vedr. gjennomførte tiltak i hyttefelt ved Tofte

OF ønsker svar på om utført arbeid, inkludert sprengning, er omsøkt.
Les mer
Helhetlig plan
30/032021

Helhetlig plan

30. mars ble helhetlig plan for Oslofjorden lagt fram. Mange gode tiltak OF støtter som krafttak for bedre vannmiljø, gjeninnføring av juridisk bistand i strandsonesaker og etablering av formidlingssenter, men vi savner et krafttiltak for å kunne sikre, altså å kjøpe opp, areal som for å øke tilgjengeligheten til fjorden.
Les mer
Turer og aktiviteter i påsken
26/032021

Turer og aktiviteter i påsken

Vi har samlet turtips og forslag til aktiviteter i påsken. Her finner du morsomme spill og aktiviteter og en rekke turtips. God påske!
Les mer
Hjelp oss å rydde parafinvoks!
26/032021

Hjelp oss å rydde parafinvoks!

Nå kan du være med på å gjøre en innsats for Oslofjorden og samtidig vinne pengepremier!
Les mer
Årsrapport 2020
24/032021

Årsrapport 2020

Nå har vi sendt ut årsrapport for 2020. Rapporten gir en oversikt over den mangfoldige innsatsen OF gjør. Ta en titt og bli litt bedre kjent med OF!
Les mer
Strandrydding i smågrupper
19/032021

Strandrydding i smågrupper

Strandrydding gir deg frisk luft og naturopplevelser, og er en fin avkobling fra hverdagen. Med dagens smittesituasjon er alle de større ryddeaksjonene satt på vent, men vi håper likevel at enkeltpersoner, familier og kohorter tar turen ut for å rydde en strand i nærmiljøet.
Les mer
13,2 tonn pelleter over bord
18/032021

13,2 tonn pelleter over bord

En februarnatt inntraff en ulykke der det ble slått hull i en container på et lasteskip. 13,2 tonn med plastpelleter lakk ut i sjøen. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr og hoper seg opp i næringskjeden. Trolig vil plastpelletene være en del av forsøplingsbildet i Oslofjorden i generasjoner.
Les mer
Områderegulering for Skøyen. Kommentarer til endringsforslag
18/032021

Områderegulering for Skøyen. Kommentarer til endringsforslag

I forbindelse med fortetting i Bestumkilen må mer areal settes av til rekreasjon og friluftsliv.
Les mer