Nyhetsarkiv

Oslofjordprisen 2021
25/112020

Oslofjordprisen 2021

Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden? Du kan foreslå kandidater innen 1. februar

Les mer
Bookingåpning 2021
20/112020

Bookingåpning 2021

Er du medlem i OF kan du booke fra 9. februar. Om du ikke ønsker å være medlem, kan du bestille et opphold fra 11. februar. Begge dagene åpner vi opp kl. 10.00
Les mer
Hjelp oss å rydde parafinvoks!
11/112020

Hjelp oss å rydde parafinvoks!

Nå kan du være med på å gjøre en innsats for Oslofjorden og samtidig vinne pengepremier!
Les mer
Hjelp oss å registrere påslag av parafinvoks
07/112020

Hjelp oss å registrere påslag av parafinvoks

Et større påslag av parafinvoks har truffet ytre deler av Oslofjorden. Det er gjort observasjoner i kommuner på begge sidene av fjorden, samt på svensk side. Nå er det viktig å finne ut omfanget av utslippet.
Les mer
Høringsuttalelse: Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
06/102020

Høringsuttalelse: Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Det er bred politisk enighet om at tilgangen til strandsonen bør bli bedre. Fremlagt forslag vil kunne føre til at tilgangen kan reduseres.
Les mer
Høring - forslag til endringer i Plan og bygningsloven
09/092020

Høring - forslag til endringer i Plan og bygningsloven

OF mener at forslag til endring Plan og bygningsloven vil redusere det nasjonale vernet av strandsonen. OF anbefaler derfor at alle forslagene legges bort og at departementet legger frem en sak for Stortinget hvor den reelle problemstillingen om vern av strandsonen tas opp til behandling.
Les mer
Opprydding av pellet med gravemaskin
04/092020

Opprydding av pellet med gravemaskin

Opprydding av plastpellet fra utslippet i vinter pågår fortsatt. Nylig ble en metode med gravemaskin testet ut på Jeløya i Moss.
Les mer
Uttalelse: Ferdselsmuligheter på stranden
02/092020

Uttalelse: Ferdselsmuligheter på stranden

OF er gjennom mediaoppslag og henvendelser gjort kjent med at ferdsel på en sti over en eiendom i Storebukt i Færder kommune har blitt vanskeliggjort gjennom at eier har bortvist folk og oppslag på port der det står: «Kun gjennomgang til eiendommene med gangrett». OF mener dette er et ulovlig stengsel i strandsonen.
Les mer
Kommuneplan for Hvaler, samfunnsdelen. Kommentarer
31/082020

Kommuneplan for Hvaler, samfunnsdelen. Kommentarer

OF har kommentert kommuneplanens samfunnsdel for Hvaler Kommune og påpekt bl.a. at det det bør fokuseres på nasjonalparksenterets og friluftshuset på Storesands rolle når Hvaler kommune nå ønsker å fremstå som en nasjonalparkkommune.
Les mer
Fotokonkurranse: Rodde seg til seier
28/082020

Fotokonkurranse: Rodde seg til seier

Vi har gjennom sommerens fotokonkurranse «Hva er kystled for deg?» fått tilsendt mange hundre flotte bilder, og et lite utvalg har nå blitt valgt ut som vinnere.
Les mer
Den store pelletjakten
09/082020

Den store pelletjakten

Nå kan du være med på å gjøre en innsats for Oslofjorden med å rydde plastpelleter og samtidig vinne pengepremier
Les mer
Bli med på fotokonkurranse #kystled2020
26/062020

Bli med på fotokonkurranse #kystled2020

Hva er kystled for deg? Ta bilde og vær med i vår fotokonkurranse! Du kan vinne gavekort på 3000 kr
Les mer