Nyhetsarkiv

Nå er ny direktør i gang!
01/042019

Nå er ny direktør i gang!

Espen Søilen har startet i stillingen som direktør
Les mer
Planarbeid og konsekvensutredning for del av Hankøsundet. OFs Kommentarer
27/032019

Planarbeid og konsekvensutredning for del av Hankøsundet. OFs Kommentarer

OF er positiv til at en i større grad ønsker å tilrettelegge Hankøsundet som et regionalt og nasjonalt anlegg for seiling, men det må tas overordnede grep med tanke på å rydde opp i en av Oslofjordens mest nedbygde kyststrekninger.
Les mer
Forslag til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård. Kommentarer
26/032019

Forslag til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård. Kommentarer

OF kommentarer kommuneplan i Nordre Follo: Øk fokuset på ulovlige stengsler i strandsonen, bra med kartlegging av uønskede arter og handlingsplan mot marin forsøpling.
Les mer
OFs innspill til kommuneplan for Lier
26/032019

OFs innspill til kommuneplan for Lier

OF kommentarer kommuneplan i Lier: Viktig å huske på folkehelseperspektiv, kyststier og sørge for at friluftsområder kartlegges og verdsettes.
Les mer
Kommuneplan for nye Asker 2020-2032. Kommentarer til planprogram
22/032019

Kommuneplan for nye Asker 2020-2032. Kommentarer til planprogram

OF støtter opp om Nye Asker ambisjoner for fjorden og friluftslivet.
Les mer
Planarbeid Marnet marine park. Kommentarer
22/032019

Planarbeid Marnet marine park. Kommentarer

OF kommentarer til større utbygging av Fjellskilen i Fredrikstad kommune.
Les mer
Detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo. Kommentarer
22/032019

Detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo. Kommentarer

Oslo kommune har planer om å lage tunnel for transport av masser ved Sollerudstranda, med stor konsekvenser for bruk av strand.
Les mer
Planarbeid og konsekvensutredning for Oksrødkilen indre havn. OFs kommentarer
21/032019

Planarbeid og konsekvensutredning for Oksrødkilen indre havn. OFs kommentarer

OF er positive til å samle bryggeanlegg, men skulle helst ha sett at man så hele kilen under ett.
Les mer
OFs innspill: Adgang til opphold
12/032019

OFs innspill: Adgang til opphold

OF frykter presedensvirkningen om kommunens vedtak i strandsonesak opprettholdes.
Les mer
Oslofjordprisen 2019 til Vigdis Myhre
04/032019

Oslofjordprisen 2019 til Vigdis Myhre

Vigdis Myhre tildeles Oslofjordprisen for 2019 for hennes innsats for Kystleden i Oslofjorden.
Les mer
Økonomikonsulent
14/022019

Økonomikonsulent

Kan du regnskap og økonomi og i tillegg er strukturert, ryddig og ansvarsfull? Da kan du bli del av OF-staben.
Les mer
Ny tømmerhavn
08/022019

Ny tømmerhavn

Tømmerhavna som i dag er på Lierstranda er planlagt flyttet. Gullaugodden, Lier, Holmen, Drammen, Juve, Svelvik, Bekkestranda (Langdokk), Sande og Mulvika, Holmestrand er steder etter en utsiling fortsatt er aktuelle. Vi har uttalt oss om konsekvenser for friluftslivet.


Les mer