Nyhetsarkiv

Uten tittel
01/042020

Uten tittel

OF mener det er viktig med "buffersoner" for å ta vare på naturmiljøet, og er enig i at turstier bør etableres i området.
Les mer
Gi oss tilbakemelding hvis du finner slike plastpellets
30/032020

Gi oss tilbakemelding hvis du finner slike plastpellets

Plastpellets kommer i mange farger og former. Det har nå vært et større utslipp av runde, hvite pellets. Det er disse vi nå ønsker informasjon om.
Les mer
Anmodning om ryddepause på strendene i Oslofjorden
25/032020

Anmodning om ryddepause på strendene i Oslofjorden

Med bakgrunn i regjeringens tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset bør frivillige ryddeaksjoner opphøre, foreløpig frem til etter 13. april.
Les mer
Kystled og korona
25/032020

Kystled og korona

Skal du på kystledhytte og lurer på om virussituasjonen vil påvirke oppholdet, finner du informasjon her. Oppdatert 25.03.20
Les mer
Bygging og arealbruk i Oslofjorden
20/032020

Bygging og arealbruk i Oslofjorden

Bit for bit gjøres Oslofjorden mindre tilgjengelig. På tross av byggeforbud har det likevel foregått en utstrakt nedbygging og dermed en forringelse av verneverdier og muligheter for allmenn rekreasjon. Her kan du sjekk tallene for din kommune.
Les mer
Vedlikeholdsmidler også til samarbeidspartnere
18/032020

Vedlikeholdsmidler også til samarbeidspartnere

Nå nyter også samarbeidspartnere godt av vedlikeholdsfondet Sparebankstiftelsen DnB har gitt til OF. Over 165 000 kroner blir delt ut organisasjoner som drifter kystledhytter.
Les mer
Utsettelse av årsmøte
17/032020

Utsettelse av årsmøte

På bakgrunn av den pågående koronasituasjonen har styret i Oslofjordens Friluftsråd besluttet å utsette årsmøtet i OF som var innkalt til 26. mars i Holmestrand.
Les mer
Bygging og arealbruk i Oslofjorden
09/032020

Bygging og arealbruk i Oslofjorden

Bit for bit gjøres Oslofjorden mindre tilgjengelig. På tross av byggeforbud har det likevel foregått en utstrakt nedbygging og dermed en forringelse av verneverdier og muligheter for allmenn rekreasjon. Her kan du sjekk tallene for din kommune.
Les mer
Botnekilen småbåthavn, Hvaler. Kommentarer til detaljreguleringsplan
09/032020

Botnekilen småbåthavn, Hvaler. Kommentarer til detaljreguleringsplan

OF mener det er der positivt å samle bryggeanlegg i ett større heller enn flere små spredt rundt, men man må samtidig vurdere hvordan utvidelsen av småbåthavnen påvirker vannkvalitet og marine naturtyper i området.
Les mer
Kulturhistorien løftet inn i kystleden
04/032020

Kulturhistorien løftet inn i kystleden

Flere tusen dugnadstimer har gjort Brekke skole til en kystledhytte der byggets unike historie kommer fram
Les mer
Oslofjordprisen 2020 til Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr
04/032020

Oslofjordprisen 2020 til Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr

Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr får prisen for innsatsen med å bevare og gjøre fyrstasjonen tilgjengelig for alle
Les mer
Læring i friluft
03/032020

Læring i friluft

Hvert år opplever rundt 600 femteklassinger i Larvik historiske Malmøya på nært hold. Tilbud om uteskole i fjæra og om bord på ei gammel losskøyte er årets høydepunkt for elevene.
Les mer