Nyhetsarkiv

Bookingåpning 2019: 5. februar
08/102018

Bookingåpning 2019: 5. februar

...men det er fortsatt mulig å dra på tur. Her er liste over åpne hytter.
Les mer
Nytt rehabiliteringssenter på Sofienlund ved Ommen på Nesodden
24/092018

Nytt rehabiliteringssenter på Sofienlund ved Ommen på Nesodden

OF setter fokus på nærliggende friluftsområder.
Les mer
Vedlikeholdsleder for kystleden er på plass
07/092018

Vedlikeholdsleder for kystleden er på plass

Siden oppstarten i 1996 har kystleden i Oslofjorden vokst jevnt og trutt. Med over 60 hytter er systematisk vedlikehold en utfordring. Trond Preutz er mannen som nå er ansatt for å løfte vedlikeholdet.
Les mer
Marin forsøpling: Fokuset flyttes til kildene
20/082018

Marin forsøpling: Fokuset flyttes til kildene

Registrering av strandsøppel er den eneste indikatoren på marin forsøpling som sier noe om kilden til søpla. Dette er viktig informasjon ettersom det er grunnlaget for forebyggende tiltak, det mest kostnadseffektive tiltaket mot marin forsøpling! OF jobber sammen med SALT for å registrere kildene til marin forsøpling i Oslofjorden.

Les mer
Stilling ledig: Direktør Oslofjordens Friluftsråd
09/082018

Stilling ledig: Direktør Oslofjordens Friluftsråd

Vår dyktige direktør blir pensjonist og vi søker hans etterfølger.
Les mer
Stillehavsøsters – Plukkeveileder
05/072018

Stillehavsøsters – Plukkeveileder

Hva gjør man med stillehavsøstersen? Her er det forsøkt å samle det vi vet så langt.
Les mer
Stillehavsøsters – Plukkeveileder
05/072018

Stillehavsøsters – Plukkeveileder

Hva gjør man med stillehavsøstersen? Her er det forsøkt å samle det vi vet så langt.
Les mer
Detaljert reguleringsplan og utbyggingsavtale for Risøybukta i Stavern
28/062018

Detaljert reguleringsplan og utbyggingsavtale for Risøybukta i Stavern

OF mener det er viktig med "buffersoner" for å ta vare på naturmiljøet, og er enig i at turstier bør etableres i området.
Les mer
Reguleringsplan Rørestrand park
28/062018

Reguleringsplan Rørestrand park

OF mener hensynet til friluftslivet ikke er tilstrekkelig ivaretatt
Les mer
Stillehavsøsters: Ny medarbeider på plass
26/062018

Stillehavsøsters: Ny medarbeider på plass

Dag-Roal Wisløff har startet på oppgaven med å finne ut hvordan man best kan bekjempe stillehavsøsters.

Les mer
Endring i Nesodden kommunes forskrift om forbud mot septiktømming fra båt.  OFs Kommentarer.
20/062018

Endring i Nesodden kommunes forskrift om forbud mot septiktømming fra båt. OFs Kommentarer.

OF er positiv til initiativet fra PURA om å fremme felles regler for septiktømming i et større geografisk område i Indre Oslofjord. For at forbudet skal kunne praktiseres er det viktig med nok tømmestasjoner.
Les mer
Områderegulering og konsekvensutredning Holmen. Kommentarer
05/062018

Områderegulering og konsekvensutredning Holmen. Kommentarer

OF er positive til at mer av elvefronten blir mer tilgjengelig og får en opparbeidet grøntstruktur, men mener også at friluftslivet må tilgodesees med større arealer og tilrettelegging.
Les mer