Nyhetsarkiv

Nå teller vi ned til byggestart – og ønsker å løfte historien!
12/082019

Nå teller vi ned til byggestart – og ønsker å løfte historien!

OFs styre har fattet et endelig vedtak om å starte byggingen av et nytt friluftshus på Storesand. Riving av kiosken og sanitærbygget vil trolig starte etter at de siste telterne har pakket ned teltene for i år. Det betyr slutten på én historie og starten på en ny!
Les mer
Friluftshuset på Storesand
21/062019

Friluftshuset på Storesand

Riving av gammelt bygg og byggestart for nytt friluftshus nærmer seg! Her kan du følge prosjektet.
Les mer
Stilling ledig: Fagsjef kystled
21/052019

Stilling ledig: Fagsjef kystled

Stillingen er besatt.
Les mer
Friluftsløft på Mølen og Ranvikholmen
10/052019

Friluftsløft på Mølen og Ranvikholmen

Fylkesmannen i Oslo og Viken har for 2019 bevilget nesten ¼ million kroner til opprusting av friluftslivsfasiliteter på Mølen og Ranvikholmen. Blant tiltakene er totalrehabilitering av utedo, informasjonsskilt, nye sittebenker og grillplass.
Les mer
Storesand Friluftshus - ny forespørsel
30/042019

Storesand Friluftshus - ny forespørsel

Drømmen om fornyelse på Storesand består! Nå er tilbudsforespørselen sendt ut på nytt, med frist 7. juni
Les mer
Nå er ny direktør i gang!
01/042019

Nå er ny direktør i gang!

Espen Søilen har startet i stillingen som direktør
Les mer
Planarbeid og konsekvensutredning for del av Hankøsundet. OFs Kommentarer
27/032019

Planarbeid og konsekvensutredning for del av Hankøsundet. OFs Kommentarer

OF er positiv til at en i større grad ønsker å tilrettelegge Hankøsundet som et regionalt og nasjonalt anlegg for seiling, men det må tas overordnede grep med tanke på å rydde opp i en av Oslofjordens mest nedbygde kyststrekninger.
Les mer
Forslag til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård. Kommentarer
26/032019

Forslag til kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård. Kommentarer

OF kommentarer kommuneplan i Nordre Follo: Øk fokuset på ulovlige stengsler i strandsonen, bra med kartlegging av uønskede arter og handlingsplan mot marin forsøpling.
Les mer
OFs innspill til kommuneplan for Lier
26/032019

OFs innspill til kommuneplan for Lier

OF kommentarer kommuneplan i Lier: Viktig å huske på folkehelseperspektiv, kyststier og sørge for at friluftsområder kartlegges og verdsettes.
Les mer
Kommuneplan for nye Asker 2020-2032. Kommentarer til planprogram
22/032019

Kommuneplan for nye Asker 2020-2032. Kommentarer til planprogram

OF støtter opp om Nye Asker ambisjoner for fjorden og friluftslivet.
Les mer
Planarbeid Marnet marine park. Kommentarer
22/032019

Planarbeid Marnet marine park. Kommentarer

OF kommentarer til større utbygging av Fjellskilen i Fredrikstad kommune.
Les mer
Detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo. Kommentarer
22/032019

Detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo. Kommentarer

Oslo kommune har planer om å lage tunnel for transport av masser ved Sollerudstranda, med stor konsekvenser for bruk av strand.
Les mer