Nyhetsarkiv

Stilling ledig: Direktør Oslofjordens Friluftsråd
09/082018

Stilling ledig: Direktør Oslofjordens Friluftsråd

Vår dyktige direktør blir pensjonist og vi søker hans etterfølger.
Les mer
Stillehavsøsters – Plukkeveileder
05/072018

Stillehavsøsters – Plukkeveileder

Hva gjør man med stillehavsøstersen? Her er det forsøkt å samle det vi vet så langt.
Les mer
Stillehavsøsters – Plukkeveileder
05/072018

Stillehavsøsters – Plukkeveileder

Hva gjør man med stillehavsøstersen? Her er det forsøkt å samle det vi vet så langt.
Les mer
Detaljert reguleringsplan og utbyggingsavtale for Risøybukta i Stavern
28/062018

Detaljert reguleringsplan og utbyggingsavtale for Risøybukta i Stavern

OF mener det er viktig med "buffersoner" for å ta vare på naturmiljøet, og er enig i at turstier bør etableres i området.
Les mer
Reguleringsplan Rørestrand park
28/062018

Reguleringsplan Rørestrand park

OF mener hensynet til friluftslivet ikke er tilstrekkelig ivaretatt
Les mer
Stillehavsøsters: Ny medarbeider på plass
26/062018

Stillehavsøsters: Ny medarbeider på plass

Dag-Roal Wisløff har startet på oppgaven med å finne ut hvordan man best kan bekjempe stillehavsøsters.

Les mer
Endring i Nesodden kommunes forskrift om forbud mot septiktømming fra båt.  OFs Kommentarer.
20/062018

Endring i Nesodden kommunes forskrift om forbud mot septiktømming fra båt. OFs Kommentarer.

OF er positiv til initiativet fra PURA om å fremme felles regler for septiktømming i et større geografisk område i Indre Oslofjord. For at forbudet skal kunne praktiseres er det viktig med nok tømmestasjoner.
Les mer
Områderegulering og konsekvensutredning Holmen. Kommentarer
05/062018

Områderegulering og konsekvensutredning Holmen. Kommentarer

OF er positive til at mer av elvefronten blir mer tilgjengelig og får en opparbeidet grøntstruktur, men mener også at friluftslivet må tilgodesees med større arealer og tilrettelegging.
Les mer
Kommunedelplan Fornebu
05/062018

Kommunedelplan Fornebu

Når et område som Fornebu skal ha en urban utvikling, setter det store krav til friområder og mulighet til å drive friluftsliv og rekreasjon.
Les mer
Oppført bryggeanlegg ved Knivsvikbekken
30/052018

Oppført bryggeanlegg ved Knivsvikbekken

OF er kritiske til oppført bryggeanlegg og mener tiltaket bør kreves tilbakeført.

Les mer
Marin verneplan Rauerfjorden. Innspill
28/052018

Marin verneplan Rauerfjorden. Innspill

OF er opptatt av at friluftsliv og vern går hånd i hånd


Les mer
Innspill reguleringsplan Løkkevika
28/052018

Innspill reguleringsplan Løkkevika

OF ønsker avbøtende tiltak ved utvidelse av bryggeanlegg og at stranda holdes åpen for allmennheten.

Les mer