Nyhetsarkiv

Workshop: Strandrydding
18/022019

Workshop: Strandrydding

Oslofjordens Friluftsråd ønsker å invitere alle som er involvert i strandrydding til et regionalt samarbeids- og erfaringsverksted for Oslofjordregionen i uke 10, 2019.

Les mer
Økonomikonsulent
14/022019

Økonomikonsulent

Kan du regnskap og økonomi og i tillegg er strukturert, ryddig og ansvarsfull? Da kan du bli del av OF-staben.
Les mer
Ny tømmerhavn
08/022019

Ny tømmerhavn

Tømmerhavna som i dag er på Lierstranda er planlagt flyttet. Gullaugodden, Lier, Holmen, Drammen, Juve, Svelvik, Bekkestranda (Langdokk), Sande og Mulvika, Holmestrand er steder etter en utsiling fortsatt er aktuelle. Vi har uttalt oss om konsekvenser for friluftslivet.


Les mer
Bookingåpning 2019: 12. februar
23/012019

Bookingåpning 2019: 12. februar

Tekniske problemer med tilgangen til bookingsidene. Bookingåpning for kystled utsettes til tirsdag 12. og torsdag 14. februar.
Les mer
Oppstart detaljregulering Sandspollen
17/012019

Oppstart detaljregulering Sandspollen

OF er kritisk til utvidet småbåthavn, næringsområde og utfartsparkering i Sandspollen
Les mer
Utbyggingsavtale for Skjærlagåsen boligområde.  OFs Innspill.
17/012019

Utbyggingsavtale for Skjærlagåsen boligområde. OFs Innspill.

OF er skeptisk til omfanget av utbyggingsplaner i Skjærlagåsen, Hurum kommune. Så vidt vi erfarer ligger også deler av planområdet innenfor RPROs virkeområde noe som også har betydning for en utbygging.
Les mer
Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Frogn kommune. Kommentarer
17/012019

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Frogn kommune. Kommentarer

Det er derfor positivt at kommunen i samfunnsdelen fokuserer på folkehelse og fysisk aktivitet, men kunne tatt inn noen delmål som bl.a.: videreutvikling og vedlikeholde kyststier og tette «missing links», videre legge til rette for bruk av sjøen til rekreasjon og legge til rette for kystleden.
Les mer
Kommuneplanens arealdel Lier. Kommentarer
17/012019

Kommuneplanens arealdel Lier. Kommentarer

Mye bra i planen. OF savner et litt større fokus på naturmangfold.
Les mer
Kommentar til kommuneplan, Horten kommune
17/012019

Kommentar til kommuneplan, Horten kommune

Ingen store mangler ved planen, men OF har noen innspill som er viktige for fremtidens friluftsliv i Horten.
Les mer
Naturveileder søkes
15/012019

Naturveileder søkes

Vi du jobbe ute med kurs og aktiviteter for skoler, barnehager og SFO?
Les mer
Innsats som bør belønnes - kandidater til oslofjordprisen
05/012019

Innsats som bør belønnes - kandidater til oslofjordprisen

Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden? Du kan foreslå kandidater innen 1. februar

Les mer
Ber Fiskeriministeren spare friluftslivet
18/122018

Ber Fiskeriministeren spare friluftslivet

Fiskeridirektoratet foreslår å etablere nullfiskesoner i deler av året for å beskytte den hardt pressede torskebestanden i Oslofjorden. Vi støtter et strengt vern av torsken, men mener det er viktig å ikke stenge store friluftsområder for alt annet fiske.
Les mer