Nyhetsarkiv

Vil du bli tilsynsvakt for kystleden?
15/012021

Vil du bli tilsynsvakt for kystleden?

Kystledavdelingen i Oslofjordens Friluftsråd søker en engasjert og pliktoppfyllende tilsynsvakt, gjerne pensjonist, som vil være med å bidra til at våre gjester får et best mulig opphold når de besøker våre to hytter ved Bunnefjorden. Er dette noe for deg?
Les mer
Kommunedelplan naturmangfold. Innspill til Hvaler kommune
06/012021

Kommunedelplan naturmangfold. Innspill til Hvaler kommune

OF støtter opp om disse viktige målene og også forslag til planprogram. OF minner om viktigheten av planlegging, forvaltning og bruk av randsoner rundt verneområder.

Les mer
Detaljregulering for kyststi og park med motfylling i sjø langs Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad
06/012021

Detaljregulering for kyststi og park med motfylling i sjø langs Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad

OF er positive til at området tilrettelegges og ønsker at området blir tilgjengeliggjort for en rekke aktiviteter. I tillegg ønskes tiltak som fremmer det marine livet
Les mer
Vi takker for året 2020!
16/122020

Vi takker for året 2020!

Et år for historiebøkene går mot slutten. Vi takker alle samarbeidspartnere og brukere av fjorden for året med noen av våre høydepunkter gjennom året.
Les mer
Oslofjordprisen 2021
25/112020

Oslofjordprisen 2021

Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet ved Oslofjorden? Du kan foreslå kandidater innen 1. februar

Les mer
Bookingåpning 2021
20/112020

Bookingåpning 2021

Er du medlem i OF kan du booke fra 9. februar. Om du ikke ønsker å være medlem, kan du bestille et opphold fra 11. februar. Begge dagene åpner vi opp kl. 10.00
Les mer
Hjelp oss å rydde parafinvoks!
11/112020

Hjelp oss å rydde parafinvoks!

Nå kan du være med på å gjøre en innsats for Oslofjorden og samtidig vinne pengepremier!
Les mer
Hjelp oss å registrere påslag av parafinvoks
07/112020

Hjelp oss å registrere påslag av parafinvoks

Et større påslag av parafinvoks har truffet ytre deler av Oslofjorden. Det er gjort observasjoner i kommuner på begge sidene av fjorden, samt på svensk side. Nå er det viktig å finne ut omfanget av utslippet.
Les mer
Høringsuttalelse: Utvidelse av kaianlegg på Hovedøya og Gressholmen. Innspill til tiltak.
06/102020

Høringsuttalelse: Utvidelse av kaianlegg på Hovedøya og Gressholmen. Innspill til tiltak.

OF mener utvidelse av kaianlegg er positivt
Les mer
Høring - forslag til endringer i Plan og bygningsloven
09/092020

Høring - forslag til endringer i Plan og bygningsloven

OF mener at forslag til endring Plan og bygningsloven vil redusere det nasjonale vernet av strandsonen. OF anbefaler derfor at alle forslagene legges bort og at departementet legger frem en sak for Stortinget hvor den reelle problemstillingen om vern av strandsonen tas opp til behandling.
Les mer
Opprydding av pellet med gravemaskin
04/092020

Opprydding av pellet med gravemaskin

Opprydding av plastpellet fra utslippet i vinter pågår fortsatt. Nylig ble en metode med gravemaskin testet ut på Jeløya i Moss.
Les mer
Uttalelse: Ferdselsmuligheter på stranden
02/092020

Uttalelse: Ferdselsmuligheter på stranden

OF er gjennom mediaoppslag og henvendelser gjort kjent med at ferdsel på en sti over en eiendom i Storebukt i Færder kommune har blitt vanskeliggjort gjennom at eier har bortvist folk og oppslag på port der det står: «Kun gjennomgang til eiendommene med gangrett». OF mener dette er et ulovlig stengsel i strandsonen.
Les mer