Nyhetsarkiv

Fylkesplan for Østfold -Østfold mot 2050. Kommentarer
24/042018

Fylkesplan for Østfold -Østfold mot 2050. Kommentarer

OF støtter opp om forslag til fylkesplan. Planen fanger opp mange viktige temaer bl.a. knyttet til OFs virkeområde – bl.a. friluftsliv, naturmangfold og levekår.

Les mer
Få øynene opp for småsøpla!
24/042018

Få øynene opp for småsøpla!

Vi oppfordrer til å plukke småplast - det er mer enn nok å ta av!
Les mer
Kommunedelplan naturmangfold i Fredrikstad
20/042018

Kommunedelplan naturmangfold i Fredrikstad

OF mener planforslaget for naturmangfold til Fredrikstad kommune er bra - et eksempel til etterfølgelse. En ting savner vi: Et besøkssenter for Øra.
Les mer
Konsesjonsloven sikrer friluftslivsinteresser ved salg av hytteøy i Fredrikstad.
17/042018

Konsesjonsloven sikrer friluftslivsinteresser ved salg av hytteøy i Fredrikstad.

Bruken av konsesjonsloven er en alternativ måte for det offentlige å skaffe seg retten til tilrettelegge for friluftsliv, uten at det koster samfunnet noe.
Les mer
Områdereguleringsplan for Slottet, Storsand. Kommentarer til planarbeid
13/042018

Områdereguleringsplan for Slottet, Storsand. Kommentarer til planarbeid

OF understreker viktigheten av kyststi og at sprengning av masser erfaringsmessig tilfører lokalmiljøet store menger plast fra sprengtråder
Les mer
Marin forsøpling: Hvordan bidra?
12/042018

Marin forsøpling: Hvordan bidra?

Aldri har det vært større interesse for å bidra i kampen mot marin forsøpling. Har du planer om å bidra med rydding, har vi samlet noen viktige punkter og nyttige nettsider her
Les mer
3 millioner til tiltak mot marin forurensing
10/042018

3 millioner til tiltak mot marin forurensing

Oslofjordens Friluftsråd har fått 3 millioner kroner fra Miljødirektoratet til prosjektet «Ren Oslofjord» for 2018. Dette er 4. året vi har fått midler fra Miljødirektoratet til vårt arbeid mot marin forsøpling.
Les mer
Stortinget debatterer Oslofjorden
05/042018

Stortinget debatterer Oslofjorden

OF er positive til en helhetlig plan – kall det gjerne en flerbruksplan - for Oslofjorden. I februar hadde ledelsen i OF et møte med Venstres stortingsgruppe hvor vi la fram våre ønsker for hva en slik plan skulle inneholde. Vi la vekt på tre temaer: vern om naturmiljøet, hindre forurensning og forsøpling og  at tilretteleggingen for friluftsliv må bedres vesentlig.
Les mer
Innspill kommuneplan, arealdel. Hurum kommune
04/042018

Innspill kommuneplan, arealdel. Hurum kommune

Sætre, Hurum: OF er positive til at småbåter samles i større båthavner, men koneskvnser for ålegresegner og Vanngjennomstrømning i en større havn må utredes.

Les mer
Årsberetning 2017
22/032018

Årsberetning 2017

Årsberetningen for 2017 forteller at det er stor aktivitet på mange områder. Her kan du lese og laste ned årsberetningen - som vanlig i magasinform.
Les mer
Årsmøte 2018
21/032018

Årsmøte 2018

5. april avholdes OFs årsmøte.
Les mer
Oslofjordprisen til Marinreparatørene
08/032018

Oslofjordprisen til Marinreparatørene

Marinreparatørene tildeles oslofjordprisen for sitt mangeårige arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord.
Les mer