Nyhetsarkiv

Områderegulering og konsekvensutredning Holmen. Kommentarer
05/062018

Områderegulering og konsekvensutredning Holmen. Kommentarer

OF er positive til at mer av elvefronten blir mer tilgjengelig og får en opparbeidet grøntstruktur, men mener også at friluftslivet må tilgodesees med større arealer og tilrettelegging.
Les mer
Kommunedelplan Fornebu
05/062018

Kommunedelplan Fornebu

Når et område som Fornebu skal ha en urban utvikling, setter det store krav til friområder og mulighet til å drive friluftsliv og rekreasjon.
Les mer
Oppført bryggeanlegg ved Knivsvikbekken
30/052018

Oppført bryggeanlegg ved Knivsvikbekken

OF er kritiske til oppført bryggeanlegg og mener tiltaket bør kreves tilbakeført.

Les mer
Marin verneplan Rauerfjorden. Innspill
28/052018

Marin verneplan Rauerfjorden. Innspill

OF er opptatt av at friluftsliv og vern går hånd i hånd


Les mer
Innspill reguleringsplan Løkkevika
28/052018

Innspill reguleringsplan Løkkevika

OF ønsker avbøtende tiltak ved utvidelse av bryggeanlegg og at stranda holdes åpen for allmennheten.

Les mer
Storesand Friluftshus ute på anbud!
15/052018

Storesand Friluftshus ute på anbud!

Bygging av nytt friluftshus på Storesand på Hvaler er lyst ut. Vi er på jakt etter én samarbeidspartner til å utføre denne spennende jobben i et unikt naturmiljø.
Les mer
Ledig stilling: Prosjektmedarbeider bekjempelse av stillehavsøsters
14/052018

Ledig stilling: Prosjektmedarbeider bekjempelse av stillehavsøsters

Vi søker deg som vil ta opp kampen mot stillehavsøsters. Stillingen utgjør 50 - 60%.
Les mer
Ledig stilling: Oppfølging av vedlikehold på kystledhyttene
14/052018

Ledig stilling: Oppfølging av vedlikehold på kystledhyttene

Vi søker en person som kan koordinere prosjekter knyttet til vedlikehold av kystledhytter. Stillingen utgjør 50 - 60%.
Les mer
OFs Kommentarer: Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 – 2028.
07/052018

OFs Kommentarer: Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 – 2028.

OF har sendt innspill til Oslo kommune. Vi ønsker bl.a. satsing på kyststier og turveier, en åpen strandsone, oppkjøp av viktig strandareal, at hytteøyene tilrettelegges bedre, flere lagringsplasser for kajakker og at Heggholmen fyr blir kystledhytte.
Les mer
Storsatsing på Oslofjorden
03/052018

Storsatsing på Oslofjorden

Sparebankstiftelsen DNB: 15 millioner kroner i gave til OFs kystled og 15 millioner kroner til nasjonalparkene i Oslofjorden.
Les mer
Plan for Oslofjorden; OF ønsker å bidra
26/042018

Plan for Oslofjorden; OF ønsker å bidra

Stortinget vedtok enstemmig at det skal lages en helhetlig plan for Oslofjorden. OF har et sterkt ønske om å bidra i prosessen for å finne en god balanse mellom friluftsliv og vern. Les brevet til statsråden.

Les mer
Fylkesplan for Østfold -Østfold mot 2050. Kommentarer
24/042018

Fylkesplan for Østfold -Østfold mot 2050. Kommentarer

OF støtter opp om forslag til fylkesplan. Planen fanger opp mange viktige temaer bl.a. knyttet til OFs virkeområde – bl.a. friluftsliv, naturmangfold og levekår.

Les mer