Nyhetsarkiv

Strandrydde-workshop 14. februar i Horten
21/022018

Strandrydde-workshop 14. februar i Horten

Det vil ta en god tid før vi har alle bidrag sortert og satt inn på kart og dokumenter, men her kommer første oppfølging som er Power-Point presentasjonene fra dagen og lister.
Les mer
Bookingstart ER UTSATT
16/022018

Bookingstart ER UTSATT

Det har dessverre oppstått noen tekniske problemer i forbindelse med innføring av nytt bookingsystem og vi har valgt å utsette bookingåpning både for medlemmer og ikke-medlemmer. Leverandøren jobber med å finne løsninger, og vi håper å komme tilbake med ny dato for bookingåpning så snart som mulig. Inntil da er det ingen som få booket, hverken på e-post, pr telefon eller andre måter.
Les mer
Kommentarer til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy
15/022018

Kommentarer til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy

Etter grundige vurderinger av konsekvenser for landskapsbilde, kulturmiljø, friluftsliv og naturmangfold mener OF at man bør gå videre med bru over Vestfjorden, og også se nærmere på klaffebru / flat hevebru.
Les mer
Gammel jernbanetrasé Larvik - Porsgrunn, etterbruk
09/022018

Gammel jernbanetrasé Larvik - Porsgrunn, etterbruk

OF har engasjert seg i etterbruk av nedlagte jernbanestrekninger til turveger og friluftsliv fordi de gir unike muligheter for fysisk aktivitet og rekreasjon.
Les mer
Horten havn. Kommentarer til planprogram og innspill planoppstart
09/022018

Horten havn. Kommentarer til planprogram og innspill planoppstart

Horten planlegger fortetting. OF mener det er svært viktig å i vareta allmennhetens tilgang til strandsonen.
Les mer
Oslo: Prioriteringer og rullering av behovsplan for idrett og friluftsliv
09/022018

Oslo: Prioriteringer og rullering av behovsplan for idrett og friluftsliv

Mye bra i behovsplanen, OF ønsker fokus på strandområdene, som f.eks Paradisbukta. Heidehaugen bør tilrettelegges.

Les mer
Her er våre nye nettsider!
30/012018

Her er våre nye nettsider!

Nettmagasin - Friluftsliv - Skjærgårdstjenesten - Kystled med nytt bookingsystem - Arbeidsområder - Uttalelser – Nettbutikk er sider som er nye eller oppdatert.
Les mer
Vellykket seminar om barnefattigdom
29/012018

Vellykket seminar om barnefattigdom

Vi kan gjøre noe med barnefattigdom i friluftslivet
Les mer
Kyststien i Hurum har fått et løft denne høsten!
18/122017

Kyststien i Hurum har fått et løft denne høsten!

Siden 2015 har OF samarbeidet med Hurum kommune for å bedre kvaliteten på kyststien og kvalitetssikre avtalene.
Les mer
Kråka er på plass
20/112017

Kråka er på plass

Nå har driftsenheten som holder til i Moss, fått en ny arbeidsbåt. Mosseenheten drifter friområdene i kommunene Råde, Rygge, Moss i Østfold og Vestby i Akershus på østsiden av Oslofjorden.
Les mer
Friluftshus på Storesand!
02/112017

Friluftshus på Storesand!

Oslofjordens Friluftsråd er i ferd med å realisere et storstilt ansiktsløft på Storesand. Storesand friluftshus skal være et turmål for alle – året rundt! Målet med friluftshuset er å gi Storesand et bygg som samler service til friluftslivet og informasjonsformidling under ett.
Les mer
Cowboys rusa på strandsøppel
26/102017

Cowboys rusa på strandsøppel

De har testet mye - deltakerne på Frelsesarmeens «Jobben», men nå ruser de seg på arbeidet, gleden og synet av en ren og ryddet strand i indre Oslofjord.
Les mer