Nyhetsarkiv

Julekort fra OF - 2018 i bilder
17/122018

Julekort fra OF - 2018 i bilder

Året 2018 har vært et begivenhetsrikt år. Her er kortformen av året i bilder.
Les mer
Regional plan for lokalisering av tømmerhavn. Innspill til planoppstart
17/122018

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn. Innspill til planoppstart

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Buskerud. OF vektlegger at en søker å bruke allerede nedbygde sjøfronter.

Les mer
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.
12/122018

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

OF støtter i all hovedsak opp om planen, men savner mer fokus på å løfte byområder og også skjerpet fokus på marin forsøpling.
Les mer
Beitedyrene gjør en viktig jobb i skjærgården
03/122018

Beitedyrene gjør en viktig jobb i skjærgården

Lengere vekstsesong pga mildere klima og noen tiår med færre beitedyr i skjærgården har resultert i at vegetasjon med tett slåpe-, einer og tornekratt har tatt overhånd mange plasser.
Les mer
Vrakbåter til besvær
30/112018

Vrakbåter til besvær

Med vinteren vil mange båter ende opp under vann, eller som vrak på land. Uansett hvor de havner blir de fort del av et svarteperspill. Taperen er miljøet.
Les mer
Nå har vi funnet vår neste direktør
29/112018

Nå har vi funnet vår neste direktør

Espen Søilen overtar etter Rune Svensson fra 1. april 2019.
Les mer
Utbygging ved Ørekroken
22/112018

Utbygging ved Ørekroken

OF stiller seg negativ til utbygging nær viktige frilufts- og verneområder
Les mer
Nye bygg på Lille Herbern
22/112018

Nye bygg på Lille Herbern

OF er positive til seilforeningens aktivitet, men ønsker at det også blir satt av plass til friluftsliv og naturvern på Lille Herbern.
Les mer
Helhetlig plan for Oslofjorden
20/112018

Helhetlig plan for Oslofjorden

Mandag 19. november var det oppstarskonferanse i arbeidet for en helhetlig plan for Oslofjorden. Dette er en plan et enstemmig Stortinget stilte seg bak i våres. Nå skal den fylles med innhold – OF jobber for at friluftslivet får sin rettmessige plass.
Les mer
Strategisk kultur- og idrettsplan 2019-2022, kommentarer
24/102018

Strategisk kultur- og idrettsplan 2019-2022, kommentarerOFs kommentarer til Vfks omfattende kultur og idrettsplan

Les mer
Bookingåpning 2019: 5. februar
08/102018

Bookingåpning 2019: 5. februar

...men det er fortsatt mulig å dra på tur. Her er liste over åpne hytter.
Les mer
Nytt rehabiliteringssenter på Sofienlund ved Ommen på Nesodden
24/092018

Nytt rehabiliteringssenter på Sofienlund ved Ommen på Nesodden

OF setter fokus på nærliggende friluftsområder.
Les mer