Nyhetsarkiv

Forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden lagt fram
03/122019

Forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden lagt fram

Forslag til en Oslofjordplan er lagt fram. Ambisjonsnivået som presenteres er høyt og OF stiller seg fullt og helt bak planen. Vi har kommentert noen av det vi mener er de viktigst tiltakene.
Les mer
Friluftslivet trenger mer plass
22/112019

Friluftslivet trenger mer plass

– staten må 10-doble bevilgninger til oppkjøp. Oslofjordens Friluftsråd krever at staten øker de årlige bevilgningene til statlige erverv fra dagens 30 millioner kroner til 300 millioner!
Les mer
Hummerfredningsområde i Drøbaksundet. Kommentarer
18/112019

Hummerfredningsområde i Drøbaksundet. Kommentarer

OF støtter hummerfredning og anbefaler Frogn kommune om å gå videre med alternativene som dekker Drøbakssundet med Askholmene eller
hele kommunens sjøområde.
Les mer
Kystled: 11. februar åpner bookingen for medlemmer
30/102019

Kystled: 11. februar åpner bookingen for medlemmer

Er du medlem i OF kan du booke fra 11. februar. Om du ikke ønsker å være medlem, kan du bestille et opphold fra 13. februar. Begge dagene åpner vi opp kl. 10.00
Les mer
Kjell Baalsrud er død
17/102019

Kjell Baalsrud er død

En av fjordens fremste forkjempere har gått bort. Kjell Baalsrud (1921 - 2019) var en drivkraft for at Oslofjorden gikk fra en stinkende pøl til å bli en ren fjord. Hans meritter går langt utover Oslofjorden.
Les mer
Din Oslofjord
11/102019

Din Oslofjord

Hvordan står det til i fjorden? Noen fakta fra seminaret OF arrangerte
Les mer
Ministerbesøk
05/092019

Ministerbesøk

Storfint besøk på OFs kontor; klima-og miljøminister Ola Elvestuen med følge tok turen innom.
Les mer
Din Oslofjord
20/082019

Din Oslofjord

Din Oslofjord ― med fokus på det verdifulle, det skremmende og fremtiden ― er seminaret for deg har en jobb som er relatert til friluftsliv, forvaltning eller på annen måte har tilknytning til fjorden, eller er politiker i en OF-kommune.
Les mer
Nå teller vi ned til byggestart – og ønsker å løfte historien!
12/082019

Nå teller vi ned til byggestart – og ønsker å løfte historien!

OFs styre har fattet et endelig vedtak om å starte byggingen av et nytt friluftshus på Storesand. Riving av kiosken og sanitærbygget vil trolig starte etter at de siste telterne har pakket ned teltene for i år. Det betyr slutten på én historie og starten på en ny!
Les mer
Friluftshuset på Storesand
21/062019

Friluftshuset på Storesand

Raliseringen av nytt friluftshus nærmer seg! Her kan du følge prosjektet.
Les mer
Stilling ledig: Fagsjef kystled
21/052019

Stilling ledig: Fagsjef kystled

Stillingen er besatt.
Les mer
Friluftsløft på Mølen og Ranvikholmen
10/052019

Friluftsløft på Mølen og Ranvikholmen

Fylkesmannen i Oslo og Viken har for 2019 bevilget nesten ¼ million kroner til opprusting av friluftslivsfasiliteter på Mølen og Ranvikholmen. Blant tiltakene er totalrehabilitering av utedo, informasjonsskilt, nye sittebenker og grillplass.
Les mer