Nyhetsarkiv

Alvim renseanlegg – detaljreguleringsplan – Varsel om utvidelse og felles plan- og byggesaksbehandling
16/052022

Alvim renseanlegg – detaljreguleringsplan – Varsel om utvidelse og felles plan- og byggesaksbehandling

OF har kun noen mindre innspill til oppgradering av renseanlegg ved Glomma.
Les mer
Folkehelseplan - planprogram Sarpsborg kommune. Kommentarer
16/052022

Folkehelseplan - planprogram Sarpsborg kommune. Kommentarer

Sarpsborg kommune har igangsatt et arbeid med målsetting om å styrke det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. OF understreker strandsonens verdi i arbeidet.
Les mer
Områderegulering for Knive og Lolland - Kunngjøring av vedtak
03/052022

Områderegulering for Knive og Lolland - Kunngjøring av vedtak

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligformål med tilhørende infrastruktur. Vi er positive til at naturverdier er kartlagt. Vi vurderer også summen av forslagene i planen gir en positiv konsekvens for friluftslivet og nærmiljøet.
Les mer
Forslag til kommuneplanens arealdel (2022-2033) og sentrumsdel (2022-2034) for Horten kommune, kommentarer
03/052022

Forslag til kommuneplanens arealdel (2022-2033) og sentrumsdel (2022-2034) for Horten kommune, kommentarer

Blant mange omfattende problemstillinger mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er de viktigste områdene planene må ta høyde for.
Les mer
En egen øy for friluftslivet i Oslofjorden!
29/042022

En egen øy for friluftslivet i Oslofjorden!

En svært gledelig nyhet: OF og DNT Oslo og Omegn overtar Lågøya i Oslofjorden. En privat øy på 130 mål med 21 hytter, som selges av Cirkle K. Kjøpet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Dette blir et stort løft for allmennhetens mulighet til å drive kystfriluftsliv.
Les mer
Planprogram for kommunedelplan for rv. 19 Kommentar ang. Revlingen.
28/042022

Planprogram for kommunedelplan for rv. 19 Kommentar ang. Revlingen.

OF går mot alternativ der Revlingen inngår som alternativ for ny vei fra fergeleiet i Moss.
Les mer
Mølen, OFs første friområde
27/042022

Mølen, OFs første friområde

Midt i Oslofjorden ligger Mølen, OFs første friområde. Denne artikkelen gir et innblikk i øyas mangfoldige kvaliteter. Tekst og bilder i denne artikkelen er i april 2022 satt opp rundt på øya.
Les mer
Oslofjordprisen til Tony på fyret
08/042022

Oslofjordprisen til Tony på fyret

Tony Larsson, kunstner og tilsynsvakt i kystleden, er tildelt Oslofjordprisen for 2022.
Les mer
Regjeringen må ta grep for å redde Oslofjorden
08/042022

Regjeringen må ta grep for å redde Oslofjorden

Rådsmøte i OF 7. april: Et enstemmig Råd støtter «ordføreroppropet» fra 20.1.22 og ber regjeringen om å styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.
Les mer
Søppel i Akerselva er kartlagt
04/042022

Søppel i Akerselva er kartlagt

Elver og vassdrag har blitt pekt på som viktige tilførselsveier av forsøpling til det marine miljøet. I prosjektet «Søppelanalyse Akerselva» har OF og SALT Lofoten AS gjennomført plukkanalyser av avfall samlet opp av “PortBin TrashTrawl».
Les mer
Stillehavsøsters – hva kan vi gjøre?
30/032022

Stillehavsøsters – hva kan vi gjøre?

Stillehavsøster har dessverre kommet for å bli. Det er mulig å holde den i sjakk i utvalgte områder, men hvordan bør vi gå fram?
Les mer
Tilgjengelig areal langs Oslofjorden blir fortsatt mindre
30/032022

Tilgjengelig areal langs Oslofjorden blir fortsatt mindre

Bit for bit har strandsonen forsvunnet gjennom oppføring av bygninger eller andre tiltak som enkeltvis kan virke uskyldige, men som samlet sett fortsatt gjør at tilgjengeligheten til fjorden reduseres fra år til år. 187 dekar var reduksjonen fra 2020.
Les mer