OF imot oppheving av forskrift

Klima- og miljødepartementets foreslo i 2017 å oppheve forskrift om bruk av vannscooter. OF hevdet forskriften fungerte tilfredsstillende, og mente at opphevelse ville føre til mer vannscooterkjøring. I et så mye brukt område som Oslofjorden vil flere vannscootere bety flere konflikter, større fare for ulykker og mer støy. Økt trafikk vil også gå utover sårbare sjøfuglbestander. OF framholdt at en ikke kan sidestille småbåtbruk og vannscootere.

 

Vannscooter ved Færder fyr
Vannscooter ved Færder fyr. Vannscooter ved Færder fyr. Merk: Vannscooterkjøring i nasjonalparkene i Ytre Oslofjord er forbudt.

Fire av de 15 OF- kommunene/fylkes-kommunene som uttalte seg, var positive til å oppheve forskriften, de 11 øvrige ønsket – i likhet med OF– å bevare gjeldende forskrift.

 

Departementet opphevet vannscooter-forskriften, men ga mulighet til å etablere lokale forskrifter. Følgende kommuner innførte slike: Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord, Oslo og Nesodden. OF støttet disse kommunene.