Opprydding av pellet med gravemaskin

Tirsdag, onsdag og torsdag denne uka har det foregått et større oppryddingsarbeid av plastpellet i Reierbukta, Moss.  Arbeidet er nå ferdig, og området er friskmeldt. Området har blitt ryddet med en helt ny metode som aldri før er blitt brukt.

Metode:

Det ble gravd to groper med gravemaskin, mer enn 2-meter dype, i en bekk. I den nederste gropen la vi ut en oljelense. Gravemaskinen skrapet av 15-20 cm av topplaget på hele strandområdet (pellet- forurenset masse), som deretter ble drysset ned i den øverste gropen. Pelletene og annet organisk materiale fløt deretter ned i det nedre bassenget, hvor det ble fanget opp av lensen.  Pellet og organisk masse ble deretter fjernet manuelt med hov, og lagt i IBC-kontainere. Pellet ble også fjernet fra gressbelte.  Her brukte graveren en sikteskuffe. Ca 6000 l forurenset masse ble fjernet. Konsentransjonen varierte mellom 3-8 %. Ca 300 l ren pellet ble fjernet.

Ryddingen ble gjennomført av Oslofjordens Friluftsråd, Seatrans, Kystverket, Jeløy Graveservice, Elv og hav og Marinreparatørene.
Ryddingen ble gjennomført av Oslofjordens Friluftsråd, Seatrans, Kystverket, Jeløy Graveservice, Elv og hav og Marinreparatørene.
Bekken ble brukt til å som «vannbad» for å sortere ut pelletene fra sandmassene. De flytende pelletene ble samlet opp med lenser og fjernet med hov.
Bekken ble brukt til å som «vannbad» for å sortere ut pelletene fra sandmassene. De flytende pelletene ble samlet opp med lenser og fjernet med hov.
Resultatet av arbeidet ble veldig bra og Reierbukta er friskmeldt.
Resultatet av arbeidet ble veldig bra og Reierbukta er friskmeldt.

Les mer om utslippet av plastpellet