Rapport for enheten 2017

Den årlige renovasjonen i driftsenheten ligger på om lag 163 tonn søppel (tilsvarer rundt 10 800 sekker) fra dypoppsamlere og stativer. Mer nøyaktig veiing av avfallet gjør at tallene for renovasjonen er en del lavere enn tidligere år.

 

I tillegg til Skjærgårdstjenestens egen strandrydding blir mye av strandryddingen utført av «Jobben» i regi av Frelsesarmeen. Den frivillige ryddingen har bidratt til 485 sekker med marint avfall.

 

Maritim enhet under Bymiljøetaten har driftsansvaret for Oslo kommunes øyer i indre Oslofjord. Maritim enhet består av syv fast ansatte og har en driftsstasjon på Hovedøya og en på Håøya (Vestfjorden). Enheten har hatt 16 ekstrahjelpere i sommersesongen, 6 av disse jobber med å fjerne uønska arter.

 

Fergene til byøyene har i år hatt 847 000 passasjerer tur/retur. Det store besøket synes gjennom slitasje og at stiene blir bredere. Det nye toalettet på Hovedøya med en tank på 25 m3 ble full allerede etter en uke. Toalettet tømmes med septikbil på båt.

 

Driften på Langøyene melder om mindre hærverk og søppel enn tidligere. Bypartuljen er der hver uke og det er bedre kontakt med politi og barnevern. Det er 200-300 telt i sesongen. Sesongen ble forlenget ettersom Ruter strakk rutetilbudet til øyene utover høsten. Tildekkingen av den gamle fyllinga begynner antakelig høsten 2018 og øya vil være stengt for bruk 2019. Dette vil føre til økt brukerpress på de øvrige øyene. Over 300 mill. kr er bevilget til arbeidet og øya vil bli betydelig opprustet. Det vil også bli lagt vann og avløp til både Langøyene, Gressholmen og Hovedøya.

 

Skjærgårdstjenesten i Oslo-Bunnefjorden og Ytre Vestfjorden har i dag 4 eldre båter som alle er lite funksjonelle og dyre i drift. Det er laget behovs- og funksjonsanalyse for ny båt.

Driftsområder/anløpssteder:

  • Hovedøya
  • Langøyene
  • Gressholmen/Rambergøya/Heggholmen
  • Husbergøya
  • Søndre Skjælholmen

Kontakt Bymiljøetaten Oslo

TORGEIR HUSTAD
PEDER BJUREKE
TOM JANSEN
TOM ERIK NILSEN
EIVIND DAHL
ANDERS THEVIK
TRULS KORSÆTH
INGE G. KRISTOFFERSEN

NettsideOslo kommune – Bymiljøetaten

Bymiljøetaten

Postadresse: 
Postboks 636 Løren, 0507 OSLO

Besøksadresse
Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Hjemmehavn

Hovedøya

Kommuner

Oslo, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden

Båtene

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.