Oslofjordprisen til Vigdis Myhre

Vigdis Myhre tildeles Oslofjordprisen for 2019 for hennes innsats for Kystleden i Oslofjorden.

Vigdis Myhre er tildelt Oslofjordprisen for 2019. Foto: Yngvar Halvorsen
Vigdis Myhre er tildelt Oslofjordprisen for 2019. Foto: Yngvar Halvorsen

Vigdis Myhre tildeles Oslofjordprisen for sitt mangeårige arbeid i Gokstad Kystlag med særlig engasjement for kystledarbeidet. Vigdis har vært med i Gokstad kystlag fra kystlagets oppstart tidlig på 90-tallet. Hun har vært sentral i hele denne perioden, og er fortsatt aktiv som pådriver og støttespiller. Vigdis er en som «alltid er der» og får tingene gjort av store og små oppgaver.

Hun tok tidlig tak i kystledhytta «Drengestua» på Gokstadholmen, og var en pådriver for å få hytta inn i et samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. Gjennom kystlaget har hun i flere år vært en drivkraft i kystledarbeidet, i flere år har hun også ledet arbeidslaget kystled. Drengestua på Gokstadholmen var den første kystledhytta i Vestfold, og Vigdis sitt engasjement og stå-på-vilje for å gjøre denne hytta til kystledhytte var med på å etablere tanken om flere hytter i fylket.

Vigdis har vært sentral i samarbeidet mellom Gokstad kystlag og Oslofjordens Friluftsråd. Vinneren er et eksempel på en ildsjel som «alltid er der» og som støtter opp om foreningens arbeid, uten behov for selv å stå i fremste rekke. Hun har alltid ordnet opp, både formelt og uformelt. Vigdis ser og tar tak i det som skal gjøres, og får det gjort. Hun har godt humør og en god replikk til de rundt seg. Når hun starter noe, fullfører hun.

Slike ildsjeler er en bærebjelke i det frivillige arbeid, og nødvendige og gode bindeledd mellom frivillig innsats og det offentlige. Oslofjordens Friluftsråd takker Vigdis for sitt engasjement og bidrag for kystleden i Vestfold og i Oslofjorden.

Drengestua på Gokstadholmen i Sandefjord. Dette er den første kystledhytta i Vestfold. Vigdis Myhre gjorde en betydelig innsats for å etablere kystleden i fylket. Foto: OF
Drengestua på Gokstadholmen i Sandefjord. Dette er den første kystledhytta i Vestfold. Vigdis Myhre gjorde en betydelig innsats for å etablere kystleden i fylket. Foto: OF.

Fra "stengedugnad" på Gokstadholmen i høst. Fra venstre: Dagrun Halvorsen, Vigdis Myhre og Astri Marie Bjønnes på plattingen foran båthuset på Gokstadholmen. Foto: Terje H. Larsen
Fra «stengedugnad» på Gokstadholmen i høst. Fra venstre: Dagrun Halvorsen, Vigdis Myhre og Astri Marie Bjønnes på plattingen foran båthuset på Gokstadholmen. Foto: Terje H. Larsen

Oslofjord-prisen

-Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.

– Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.

– Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.

– Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.

– Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.