Oslofjordprisen til engasjert 15 åring

Holger Kristiansen, vinner av Oslofjordprisen 2021
Holger Kristiansen, vinner av Oslofjordprisen 2021

Alle som bruker fjorden, har sett omfanget av marin forsøpling ved selvsyn. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15 åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.

 

Fjord og båt har vært en sentral del av livet til Holger. Et brennende engasjement for miljøet startet da han så andre ungdom kaste søppel ut fra båtene sine. Han kjørte  bakerst og plukket opp med en håv alt de kastet i sjøen. Høsten 2020 tok han valgfaget «innsats for andre» og begynte å samle søppel i Drøbak båthavn med håv. Flere ganger i uken han han vært i ute for å plukke søppel fra havnebassenget og andre steder rundt om i fjorden. I fremtiden ønsker Holger å jobbe med teknologi som kan bidra til mindre plast i havet. OFs styre ønsket i år å sette frivillig innsats for og med barn og unge i fokus.

 

Holgers innsats passer perfekt inn og er en verdig vinner av Oslofjordprisen 2021. Han får tildelt et diplom med et kunstnerisk motiv laget av OF-medarbeider og kunstner Inger-Marie Juel Gulliksen, og 10.000 kroner. Vi heier på engasjert ungdom og håper Holger kan inspirere mange.

Oslofjordprisen

-Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.

– Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.

– Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.

– Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.

– Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

 

Video: Vinner av prisen, Holger Kristiansen får tildelt prisen av styreleder i OF Øivind Sjuls

Les mer om Tidligere vinnere av oslofjordprisen:

Tidligere vinnere:

2019: Vigdis Myhre   for hennes innsats for Kystleden i Oslofjorden.
 Oslofjordprisen til Vigdis Myhre
2018Marinreparatørene for arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord. Oslofjordprisen til Marinreparatørene
2017: Arnt Moe for årelange innsats – både som frivillig og gjennom Skjærgårdstjenesten – for friluftslivet og båtfolket i Fredrikstadskjærgården.
2016Hvaler kulturvernforening for i  å ha gjort en formidabel, frivillig innsats for å ta vare på kulturminnene og legge til rette for opplevelser og friluftsliv.
2015Eddie Andersen med begrunnelse i hans  uegennyttige innsats for tilrettelegging av friområdene i Brunlanes.