Oslofjordprisen til Tony på fyret

Enten det er kystledgjester eller elever som kommer til Fyrsteilene, er det Tony Larsson som ønsker velkommen.

Tony Larsson

Bakgrunn: Tony Larsson er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, og er videreutdannet som kunstpedagog ved høyskolen i Oslo. Han har vært tilsynsvakt på kystledhytta Fyrsteilene siden år 2000. Kunstfyret er et undervisningsopplegg der elver kommer ut til øya for en skoledag utenom det vanlige. Her danner den unike naturen og kulturhistorien knyttet til fyrstasjonen grunnlag for refleksjon og bildekunst.

Styrets begrunnelse

Tony har siden 2000 vært ansatt som tilsynsvakt for Fyrsteilene og det er hans engasjement og frivillige innsats gjennom mange, mange år vi ønsker å trekke fram i denne sammenhengen. Tony har gitt tusenvis av barn og unge et unikt innblikk i øyas rike kulturhistorie hvor de har lært seg å bli glade i Oslofjorden og blitt bevisste på miljø- og naturvern gjennom prosjektet «Kunstfyret». Her har han brukt kunst til å skape opplevelser og oppmerksomhet mot naturen gjennom å utvikle kreative og innovative metoder for bærekraftig samhandling mellom mennesker, natur og historie. Hans rolle som tilsynsvakt strekker seg langt utover det man kan forvente. Han legger all sin ære i å gi kystledgjestene et så flott og minnerikt opphold som mulig, og de mange tilbakemeldingene vi har fått fra gjester snakker for seg selv. Hans gode humør, sprudlende formidlingsevne, «utømmelig» kunnskapsbank og brennende engasjement smitter over på alle han møter. Tony har vært viktig i etableringen og oppbyggingen av Kystled Oslofjorden.

 

Video: Vinner av prisen, Tony Larsson, takker for prisen for OFs rådsmøte 7. april 2022

Bakgrunnsvideoen er hentet fra www.kunstfyret.no her ser man Tony og elever som besøker øya. Filmen er laget av Anders Øvergaard. 

Oslofjordprisen

-Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.

– Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.

– Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.

– Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.

– Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.

 

Prisvinneren mottar diplom med et kunstnerisk motiv, laget av kunstner og OF-medarbeider Inger-Marie Juel Gulliksen, samt 10.000 kroner.

Les mer om Tidligere vinnere av oslofjordprisen:

Tidligere vinnere:

  • 2021: Holger Kristiansen for innsats mot marin forsøpling Oslofjordprisen til engasjert 15-åring
  • 2020: Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr for innsatsen for Gullholmen fyr Oslofjordprisen 2020
  • 2019: Vigdis Myhre   for hennes innsats for Kystleden i Oslofjorden.  Oslofjordprisen til Vigdis Myhre
  • 2018Marinreparatørene for arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord. Oslofjordprisen til Marinreparatørene
  • 2017: Arnt Moe for årelange innsats – både som frivillig og gjennom Skjærgårdstjenesten – for friluftslivet og båtfolket i Fredrikstadskjærgården.
  • 2016Hvaler kulturvernforening for i  å ha gjort en formidabel, frivillig innsats for å ta vare på kulturminnene og legge til rette for opplevelser og friluftsliv.
  • 2015Eddie Andersen med begrunnelse i hans  uegennyttige innsats for tilrettelegging av friområdene i Brunlanes.