Oslofjorden har store utfordringer. Torsken forsvinner, fjorden fylles opp med plast, uønskede arter som stillehavsøsters etablerer seg, vannkvaliteten er for dårlig og fortsatt blir tilgjengelig areal langs fjorden mindre år for år. Men det finnes håp! Vi skal gjøre vårt beste for å bidra til at Oslofjorden forblir en fjord med store naturverdier, der friluftslivet har en sentral plass. Oslofjordvenner bidrar til å styrke OF i innsatsen.

Bidragene styrker blant annet følgende områder

«Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv»

Et enstemmig Stortinget ville ha en tiltaksplan for Oslofjorden. Planen ble lagt fram våren 2021. Den inneholder 63 tiltak, mange av dem ble spilt inn av OF. Gjennomføring av tiltakene er krevende, ikke minst økonomisk,  og det er mange parter som må bli enige. Vi vil påvirke så mye vi kan for at tiltak, selv om de er kostbare, må gjennomføres så raskt som mulig.

 

Innsats for friluftslivet

OF mottar midler fra mange hold, og i mange prosjekter legger vi ned en betydelig egeninnsats. Den innsatsen bidrar bl.a. til tilrettelegging av brygger, friområder, kystledhytter og mange andre tilretteleggingstiltak du som bruker av fjorden har glede av.

 

En fjord uten plast

OF er den viktigste koordinatoren for innsatsen mot plast i Oslofjorden. Også nasjonalt har vi etter hvert en viktig posisjon. Gjennom ryddeaksjoner, kildeidentifisering og kunnskapsspredning bidrar vi til en renere fjord.

 

Hva betyr så dette for deg som Oslofjordvenn?

Først og fremst gjør du dette for å hjelpe til. Du vil bli informert om tiltak og prosjekter du bidrar til som Oslofjordvenn, og du mottar årsrapporten vår i posten.