Padling i Vestfold

Padling ved Uleholmen sør for Hvasser, Færder kommune.

Vestfold fylkeskommune har lagt ned stor innsats for å fremme padling  fylket, og har opprettet en egen nettside, Padleled Vestfold  hvor turer fra Svelvik i nord til Larvik i sør er beskrevet og har turkort tilgjengelig. Fylkeskommunen har også tilrettelagt med gapahuker som er tilgjengelige for alle.

Padlevettregler

  1. Bruk padlevest
  2. Velg passende kajakk og utstyr
  3. Sjekk værmelding
  4. Vær bevisst egne ferdigheter
  5. Kle deg etter vanntemperaturen
  6. Si i fra hvor du padler
  7. Vær synlig på vannet
  8. Husk vikeplikt og avstand til andre båter
  9. Øv på redningsteknikker
  10. Vær miljøbevisst – praktiser sporløs ferdsel

Rutene er utarbeidet i samarbeid med