Friområdene langs fjorden er hovedarenaen for det fjordbaserte friluftslivet, og mange forskjellige tilretteleggingstiltak og prosjekter er knyttet til disse. Kyststiene, som binder friområdene sammen, tas hånd om av avdelingen. OFs rolle som vaktbikkje for strandsonen og friluftsliv, er lagt til denne avdelingen og i varetas gjennom å være høringsorgan bl.a. for kommunenes og fylkeskommunene.

Høringsuttalelser

OF forsvarer friluftslivet gjennom å være høringsorgan  for friluftslivet i våre medlemskommuner. Avdelingen har ansvar for uttalelsene.

Her finner du våre uttalelser     Retningslinjer for uttalelser 

 

Friområder

OF ha ansvar for mange friområder rundt om i fjorden. Planlegging for skjøtsel og søknader om midler er lagt til avdeligen

 

Erverv av områder

OF bistår kommuner og fylkeskommuner i erverv eller sikring av nye friområder.

 

Kyststier

OF har hatt mange ulike roller i kyststarbeidet, fra å ha ansvaret for grunneieravtaler, merking og drift til et mer koordinerende og overordnet systemansvar. Hvilken kapasitet og kompetanse den enkelte kommune har, gir føringer for hvilken rolle OF har i de enkelte komunene .

Mer om prosjekter knyttet til kyststier

 

Uråderett

 

Kulturlandskapsskolen

OF er Kulturlandskapsskolens sekretariat.

Mer om kulturlandsskolen