Problemer med svaibøyene

Vi har fått melding om at tre av våre svaibøyer har røket, heldigvis uten dramatikk. Dette er bøyer som nylig er oppgradert med en ny syrefast svivel. Det er mulig at problem/svakhet er knyttet til dette tiltaket. Vi vil de nærmeste dagene merke alle bøyer om at de ikke bør brukes inntil vi har utbedret disse, noe vi håper å få gjort innen månedsskiftet mai / juni. Vimpelmedlemmer vil  bli orientert underveis.

 

Merk: Vi stenger ned alle bøyene nå og åpner dem først når vi har sertifiserte svivler på plass. Vi er lovet dem om et par virkedager, og setter i gang så snart vi har dem.

 

Dette gjør vi:

24.mai, 2019:  Vi er i gang med å bytte svivler i indre fjord.  På bøyene som er klare til bruk fjerner vi varselplakaten og bøya kan brukes.

23.mai,: Nye svivler har ankommet Slemmestad.

19. mai: Bøyer i Rygge og Fredrikstad er merket

16. mai , : Bøyer i Vestfold merkes.

15. mai: Bøyene på Hvaler og bøya i Engevika, Halden, har fått advarselplakater.

14. mai: Vi starter med å sette på en varselplakat på alle bøyer.  Vi åpner bøyene når vi har fått på plass sertifisert svivel på alle bøyene. Dette er et ekstra sikkerhetstiltak.  Alle bøyer fra og med Horten på Vestfold siden og Moss på Østfoldsiden her fått påklistret lapp som vist under. Vi fjerner den når ny svivel er på plass.

 

Mer om svaibøyene