Skjærgårdskart Indre Oslofjord

Katergorier

  • Ingen produktkategorier finnes.

Pris: 200 kr

Medlemspris: 200 kr

Skjærgårdskart gir deg kyststiene, kystledhyttene, gode teltplasser og annen informasjon du har brukt for om du går sykler ror eller padler langs fjorden.Kartene er laget i fibermateriale og tåler vann. Nordeca har laget kartene i samarbeid med OF.

Antall:
- +

Beskrivelse

For deg som bruker de indre delene av Oslofjorden: Nytt skjærgårdskart er tilgjengelig. OF har samarbeidet med forlaget Nordeca om produksjonen av kartet, og tilbyr støttemedlemmene å kjøpe det rimelig gjennom oss.
Opplevelse i 1:25.000. Skjærgårdskartet for Indre Oslofjord er et opplevelseskart for kystnære friluftsaktiviteter i Indre Oslofjord. Det helt nye kartet i målestokk 1:25 000 er lett å lese og dekker friluftsliv ved, på og i fjorden fra Oslo sentrum til Drøbak. NB: Dette er ikke sjøkart. Selv om de inneholder noe sjøbasert informasjon, kan du ikke seile etter dem.

Kyststier: Du finner blant annet informasjon om kyststi og turmål, tilrettelagte områder for friluftsliv, oversikt over kystledhytter og annen overnatting, anbefalinger, servicetilbud og offentlig kommunikasjon i skjærgården. Kartet er ideelt for turgåing, sykling og padling/kajakk langs kysten.

Vannfast til tur og planlegging. Kartene er vannfaste og gode på tur, men også for planlegging av neste utflukt for familien, ekspedisjon med gjengen eller en rolig tur en tidlig søndag morgen – helt alene. Skjærgårdskartene viser muligheter for korte og litt lengre turer til mål som er akkurat langt nok unna – ganske nær.

Områder. Verne- og restriksjonsområdene hvor man som friluftsmenneske skal vise særlig aktsomhet er tydelig markert. Det er flere steder der natur og dyreliv ikke skal forstyrres – spesielt i hekkesesongen. Andre områder er sikret for friluftsliv og de offentlig sikra friluftsområdene er markert i kartet.

Utfyllende informasjon. Sammen med kartet følger et hefte som gir utfyllende informasjon om området og friluftsliv for det aktuelle området. Heftet er et nyttig verktøy i planlegging av turen.