Oslofjordens Friluftsråd logo

Standardfarge- blå og hvit uten felt bak:

OFs logo i PNG. Kan brukes i Word, nettsider o.a.

OFs logo PDF kan brukes til trykking

Hvit uten felt bak: 

OFs logo HVIT  i PNG. Kan brukes i Word, nettsider o.a.

OFs logo HVIT PDF kan brukes til trykking (må lastes inn i Photoshop el andre program for å kunne sees).

Svart og hvit uten felt bak: 

OFs logo S/H  i PNG. Kan brukes i Word, nettsider o.a.

OFs logo S/H  PDF kan brukes til trykking

Kyststilogo

Om utforming av kyststi-logoen.

Fylkeskommuner har ofte har vært med å finansiere merking og skilting av kyststien i fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, det har derfor vært vanlig at fylkesnavnene er med på kyststilogoen. Det har også vært et viktig poeng at kyststien ikke er knyttet til en enkelt kommune, men går på tvers av kommunegrensene. Kommunenavn bør ikke påføres logen, men hvorvidt fylkesnavn påføres eller ikke er valgfritt.

 

Les mer om merking i Merkehåndboka

Kyststien logo 2014

Standardfarge- Lyseblå Pantone 283 U, Mørkeblå
Pantone 300 U 

Kyststilogo  i PNG. Kan brukes i Word, nettsider o.a.

Kyststi PDF kan brukes til trykking

Kyststien logo Akershus

Kyststilogo Akershus- Lyseblå Pantone 283 U, Mørkeblå Pantone 300 U 

Kyststilogo Akershus i PNG. Kan brukes i Word, nettsider o.a.

Kyststilogo Akershus PDF kan brukes til trykking

Kyststien logo 2014 Buskerud

Kyststilogo Buskerud- Lyseblå Pantone 283 U, Mørkeblå Pantone 300 U 

Kyststilogo Buskerud i PNG. Kan brukes i Word, nettsider o.a.

Kyststilogo Buskerud  PDF kan brukes til trykking

Kyststien logo 2014 vestfold

Kyststilogo Vestfold- Lyseblå Pantone 283 U, Mørkeblå Pantone 300 U 

Kyststilogo Vestfold i PNG. Kan brukes i Word, nettsider o.a.

Kyststilogo Vestfold PDF kan brukes til trykking

Kyststien logo 2014 Østfold

Kyststilogo Østfold- Lyseblå Pantone 283 U, Mørkeblå Pantone 300 U 

Kyststilogo Østfold i PNG. Kan brukes i Word, nettsider o.a.

Kyststilogo Østfold PDF kan brukes til trykking

Kystledlogo

Kystledlogo

Kystledlogo –  

Kystledlogo PNG  Kan brukes i Word, nettsider o.a.

Kystledlogo PDF kan brukes til trykking

Skjærgårdstjenesten logo

Logo Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdtjenesten logo-  

Skjærgårdstjenesten logo PNG  Kan brukes i Word, nettsider o.a.

Skjærgårdtjenesten logo PDF kan brukes til trykking