Rydd Norge: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond, og er Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram. Innen utgangen av 2023 skal vi ha ryddet minst 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag. Ryddeprosjektene som inngår i programmet tilpasses sin region, og programmet er delt opp i ti regionale prosjekter.

Rydd Norge: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Prosjektområdet er delt inn i fire ryddeområder og 11 rydderegioner. 453 utvalgte prioriterte områder skal ryddes de neste tre årene. Se elektronisk kart.

OF har på oppdrag for Handelens Miljøfond utarbeidet en plan for rydding av marint avfall langs ytre kyst av fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. Planen inneholder beskrivelse og kartlegging av forsøplede områder, utpeking av områder prioritert for profesjonell strandrydding, samt forslag til ulike (semi)profesjonelle aktører som kan ta oppdraget med å rydde 40 % av ytre kyst og sentrale vassdrag i den aktuelle regionen. Les eller last ned: Plan for Rydd Norge: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark.

Utlysning: Oppdrag om rydding av plastforsøpling

Søknadsfrister:

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget: 26. mai 2021 Kl. 16:00
Frist for å levere tilbud: 28. mai 2021 Kl. 16:00
Igangsetting av rydding: august 2021
Søknad og eventuelle spørsmål sendes per e-post til administrator for Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Nicolay Moe: nicolay@oslofjf.no innen søknadsfristen 28. mai 2021.

Mer informasjon om utlysningen finner du her.

VIKTIG: Les all nødvendig informasjon her for å sende inn tilbud.

Om området:

Oslofjorden har et sammensatt forsøplingsbilde. Ytre kystlinje av Oslofjorden er landets tettest befolkede område, med betydelig industri, skipsfart og rekreasjonsbruk av fjorden og strandsonen. Havstrømmene fører med seg marint avfall fra de sørlige delene av Nordsjøen. Flere av Norges største vassdrag, som Glommavassdraget, Drammensvassdraget, Skiensvassdraget og Numedalsvassdraget, har elveutløp i Ytre Oslofjord. Kombinert gjør dette at regionen både genererer og samler mye marint avfall per kilometer kystlinje

Styringsgruppe:

Styringsgruppen for Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark består av representanter fra:

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken (Leder for styringsgruppen)
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Senter for oljevern og marint miljø
 • Ytre Hvaler nasjonalpark
 • Færder nasjonalpark
 • Viken fylkeskommun
 • Asker kommune
 • Vesar
 • Naturvernforbundet, Kragerø
 • Handelens Miljøfond
 • Oslofjordens Friluftsråd (sekretær)

Kartene viser ryddeområdene som igjen er delt inn i rydderegioner.  

Mer om OFs innsats mot marin forsøpling