Anløpspunkter

Buerøya

 • Tilsyn, renovasjon

Hellesøya

 • Tilsyn, renovasjon

Håkavika

 • Tilsyn, renovasjon

Sandvika

 • Tilsyn, renovasjon

Furuholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Seilerholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Furuvika

 • Tilsyn, renovasjon

Grubesand

 • Tilsyn, renovasjon

Brattholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Gokstadholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Lyngholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Truber

 • Tilsyn, renovasjon

Lakseskjær

 • Tilsyn, renovasjon

Lakseholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Havneholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Stauper

Tilsyn, renovasjon

Lindholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Pikeskjær

 • Tilsyn, renovasjon

Saueholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Barkvik

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Bramskjæra

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Stokksund

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Korntin

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Bratten

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Skråvika

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold

Citadellet

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Stavernsøya

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Torkildøy

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Sydbogen (Svenner)

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Oterøya

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Hvittensand

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Langveggen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Ormetåa

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Kjeholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Rekkeviksbukta

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Franklinodden

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Gon

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Seilerhytta

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Malmøya

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Huestranda

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Bjønneskjæret

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Måsakollen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Brentholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Kråkholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Ulholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Hoppøya

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Ølbergholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Havneholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Kongebakke

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Rauer

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Foksund

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Herfellodden

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Marthaholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Måkeholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Fornet

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Svinevika

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Kontakt

Guro Hessner – Seksjonsleder Kommunalteknikk, Park/friområder, larvik kommune
guro.hessner@larvik.kommune.no
tlf. 982 53 280

Kjell Håkon Bjørnø -Oppsynsmann Kommunalteknikk, Larvik kommune
kjell.hakon.bjorno@larvik.kommune.no
tlf. 982 31 455

Espen Andersen -båtfører
espen.andersen@larvik.kommune.no
tlf. 982 31 413

Tormod Andersen
tlf. 982 31 470

Knut Magnar Asgrimplass -driftssjef parkvesenet
knut.magnar.asgrimplass@sandefjord.kommune.no
tlf. 901 20 272

Per Gunnar Roggert -båtfører
deltarogge@gmail.com
tlf. 917 33 794

Nettside

Larvik kommune – skjærgårdstjenesten

Båtene

"Elise"

Hjemmehavn

Granholmen

Kommuner

Larvik og Sandefjord

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.