Anløpspunkter

Buerøya

 • Tilsyn, renovasjon

Hellesøya

 • Tilsyn, renovasjon

Håkavika

 • Tilsyn, renovasjon

Sandvika

 • Tilsyn, renovasjon

Furuholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Seilerholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Furuvika

 • Tilsyn, renovasjon

Grubesand

 • Tilsyn, renovasjon

Brattholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Gokstadholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Lyngholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Truber

 • Tilsyn, renovasjon

Lakseskjær

 • Tilsyn, renovasjon

Lakseholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Havneholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Stauper

Tilsyn, renovasjon

Lindholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Pikeskjær

 • Tilsyn, renovasjon

Saueholmen

 • Tilsyn, renovasjon

Barkvik

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Bramskjæra

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Stokksund

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Korntin

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Bratten

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Skråvika

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold

Citadellet

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Stavernsøya

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Torkildøy

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Sydbogen (Svenner)

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Oterøya

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Hvittensand

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Langveggen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Ormetåa

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Kjeholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Rekkeviksbukta

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Franklinodden

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Gon

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Seilerhytta

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Malmøya

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Huestranda

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Bjønneskjæret

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Måsakollen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Brentholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Kråkholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Ulholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Hoppøya

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Ølbergholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Havneholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Kongebakke

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Rauer

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Foksund

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Herfellodden

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Marthaholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Måkeholmen

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Fornet

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Svinevika

 • Tilsyn, renovasjon og vedlikehold.

Kontakt

Guro Hessner – Seksjonsleder Kommunalteknikk, Park/friområder, larvik kommune
guro.hessner@larvik.kommune.no
tlf. 982 53 280

Kjell Håkon Bjørnø -Oppsynsmann Kommunalteknikk, Larvik kommune
kjell.hakon.bjorno@larvik.kommune.no
tlf. 982 31 455

Espen Andersen -båtfører
espen.andersen@larvik.kommune.no
tlf. 982 31 413

Tormod Andersen
tlf. 982 31 470

Knut Magnar Asgrimplass -driftssjef parkvesenet
knut.magnar.asgrimplass@sandefjord.kommune.no
tlf. 901 20 272

Per Gunnar Roggert -båtfører
deltarogge@gmail.com
tlf. 917 33 794

Nettside

Larvik kommune – skjærgårdstjenesten

Båtene

"Elise"

Hjemmehavn

Granholmen

Kommuner

Asker, Bærum, Nesodden

Rapport for enheten 2017

Sandefjord og Larvik
Det har vært en dårlig sesong for båtfolket med varierende vær og ikke det helt store trykket på områdene. Sandefjord melder om ca. 700 sekker som er færre sekker enn normalår med godt vær. Enheten har bistått med renovasjon i forbindelse med NM i seiling. Larvik har hentet 19 tonn (tilsvarende rundt 1 260 sekker) avfall fra renovasjonen.

 

Det har flytt i land mye søppel på friområdene langs sjøen i år. Larvik startet opp deltakelse i Kystlotteriet 29. oktober. Fra oppstart til nyttår 2017 ble det samlet inn 34 sekker med avfall fra Kystlotteriet. Dette er avfall som er hentet inn fra landsiden og inngår ikke avfallet som skjærgårdstjenesten har levert inn. Fra 2018 vil ordningen også gjelde øyer og kystområder i skjærgården som man trenger båt for å komme til.

 

Sauer er fraktet til Ormestadholmen, Sauholmen, Gokstadholmen og Lindholmen. Bryggereparasjoner er utført på sydbrygga på Gokstadholmen. Båtforeningen «Speisen» er i gang med utvidelse av brygge på Håkavika. Her bistår Skjærgårdstjenesten med innkjøp av materiell som knekter og festemateriell. Montering skjer på dugnad og det vil bli en større brygge med landgang langs fjellet.

 

På Malmøya har Larvik satt ut og tatt opp utliggere i Trabukta, kjørt over jordene og stiene med beitepusser og plukket søppel. En brygge på Malmøya fikk stor skade etter filminnspilling. Enheten har hjulpet SNO å bekjempe rynkerose i verneområdet, plukket søppel på Rauer og bidratt med fugletelling for SNO. Sauer er fraktet til Stavernsøya og kviger til Hoppøya.

 

Båten «Elise» har gått 333,3 driftstimer, Sandefjord har brukt båten 188,1 timer og Larvik 145,2 timer. Båten er ikke sertifisert etter ny forskrift for mindre lasteskip. Den skal ikke laste eller slepe mere enn 1000 kg, og krana er nedjustert slik at den kommer under kravene ift. krengning. Båten har ikke nok fribord til å kunne sertifiseres etter forskriften.