Vi kan gjøre noe for barnefattigdom i friluftslivet

« Det er ingen selvfølge at du skal skjønne konseptet «ut på tur» hvis ingen har invitert deg med og vist deg gledene med det. Jeg var heldig. Jeg hadde pappa. Han viste meg vei over grensen inn til Marka. Men hvem kan vise vei over den samme Markagrensen for Nora, William, Mohamad og Sana?» Fra åpningstalen til Byrådsleder Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen og direktør i OF Rune Svensson var enige om å hindre økonomiske, kulturelle og kunnskapsmessig grenser for deltakelse i friluftslivet. De var enige om å vise vilje, kunnskap og vei til friluftslivet for nye generasjoner.
Det ble en godt besøkt og lærerik dag hvor invitasjonen hadde ordlyden: «Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi?»
Seminaret på Litteraturhuset belyste problemer og beviset at det finnes kunnskap og mulige løsninger på deltakelse i friluftsaktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier.

 

Eksempler, muligheter og suksesshistorier kom på scenen i form av: Fritidsklubber, FRIGO, Oslofjordens Friluftsråds aktiviteter, Bøler Frivilligsentral, Skiforeningen, og Oslo og Omland Friluftsråd

Forsamlingen ble varmet godt opp med vekkere og spørsmål som:

«Vi vet at barn som lever i lavinntektsfamilier i mindre grad enn andre barn deltar i fritidsaktiviteter…»
«Ett av ti barn i Norge lever i familier med vedvarende lav inntekt og i Oslo og Drammen er det nesten dobbelt så mange.»
« Hva som skal til for at «Markagrensen» ikke blir en økonomisk, kulturell eller kunnskapsmessig grense for deltakelse?»

Friluftsliv må mestres . Sitat Raymond Johanssen: Det er ingen selvfølge at noen skal skjønne konseptet «ut på tur» hvis ingen har invitert deg med og vist deg gledene med det. Her er Annika fra OF på talerstolen.

Friluftsliv må mestres . Sitat Raymond Johanssen: Det er ingen selvfølge at noen skal skjønne konseptet «ut på tur» hvis ingen har invitert deg med og vist deg gledene med det. Her er Annika fra OF på talerstolen.
Og det ble en dag som beviste at mye av kunnskapen ligger der.

Vår egen direktør, Rune Svensson svarte på hvorfor friluftsrådene skal være opptatt av barnefattigdom og hva som kan gjøres. Levekårsforskjeller blant Oslo-ungdom ble belyst ved Patrick Lie Andersen, forsker seksjon for ungdomsforskning, NOVA .

Kjersti Eknes, seniorrådgiver Bufdir fulgte sporet med «–hva har vi erfart?» som sendte spørsmålet «Hvem deltar i aktiviteter» som ble belyst av Åse Strandbu, professor seksjon for kultur og samfunn, NIH.
Eksempler, muligheter og suksesshistorier kom på scenen i form av: Fritidsklubben i Bærum, Bydel Gamle Oslo, FRIGO, Oslofjordens Friluftsråd, Bøler Frivilligsentral, Skiforeningen, og Oslo og Omland Friluftsråd. Sistnevnte var sammen med Friluftsrådenes Landsforbund og OF arrangører av seminaret.

Ett av ti barn i Norge lever i familier med vedvarende lav inntekt, med dobbelt så mange i Oslo og Drammen, og seminaret tok opp hindringer deltagelsen i friluftslivet

Seminaret ble ledet av Erling Dokk Holm som er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og som er kjent samfunnsdebatten om byutvikling og planlegging. Han ledet også en paneldebatt på slutten av dagen som blir sendt i opptak i NRKs P2 22. januar kl. 1903 og som vil være tilgjengelig på podkast senere. Her deltar blant annet OFs direktør Rune Svensson.

OF for sin del vil fortsette å fokusere på tilbud når fram til alle barn uansett økonomiske levekår. Vi vil dessuten utfordre Miljødirektoratet og fylkeskommunene til å vektlegge dette perspektivet ved fordelingen av friluftsmidlene.