Kontakt, sekretariat

Tom Sørum  tom@oslofjf.no
tlf. 67 55 49 90

Samling desember 2020

Presentasjoner kan lastes ned her

Logo Skjærgårdstjenesten

OF er en sentral aktør i Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Alle OFs friområder som kan driftes fra båt, betjenes av Skjærgårdstjenesten. Som sekretariat er OF bindeleddet til Miljødirektoratet. Oslofjorden er delt i tre driftsområdene som har egne styrer. Hvert driftsområde er delt opp i driftsenheter hvor arbeidsbåtene hører hjemme. Økonomisk har OF forpliktet seg til å bidra med 10 % av Statens bevilgninger.

Driftsområdene

Fjorden er delt inn i tre driftsområder med ni driftsenheter:

Driftsenheter:

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.