Skjøtsel av gamle eiker, Håøya

Bli med til Håøya og lær om skjøtsel av gamle eiker

Tidspunkt:

24. september kl 09:30-15:30

Hvor:

Håøya, Frogn (båtskyss fra Sætre). 

.

Pris

Midler til gjennomføring av samlingen, bl.a. båtskyss, er støttet av fylkesmannen i Oslo og Viken og Sparebankstiftelsen DNB. Det er derfor gratis å delta.

 

Kursleder:

Ansatte Bymiljøetaten, Oslo kommune, Biolog Stefan Olberg, stiftelsen Biofokus, Tore Felin, TNT landskap, ansatte i Aker trepleie.

 

Eiker på Håøya

I friområdet på Håøya, som er eid av Oslo kommune, er det kartlagt flere hule eiker (les mer om forskriftseiker, hule-eiker.no). Kursdagen ledes vi rundt på øya av Bymiljøetaten i Oslo kommune for å se nærmere på disse trærne og diskutere skjøtselstiltak som er gjennomført og skal gjennomføres av Bymiljøetaten. Bymiljøetaten forteller om erfaringer i tilknytning til skjøtselsarbeidet. Biolog Stefan Olberg fra stiftelsen Biofokus er også innleid kursleder denne dagen og vil fokusere på forskriftseikenes rike biologiske mangfoldet som det viktig å ta vare på og fokusere på i skjøtselsarbeidet – her ønsker vi gode diskusjoner med deltakerne. TNT landskap ved Tore Felin vil demonstrere og ta opp ulike praktiske skjøtselstiltak overfor deltakerne. Det understrekes at dette ikke er et beskjæringskurs eller et klatrekurs. Det vil bli vist teknikker inkludert treklatring (v/Aker trepleie), som i profesjonell sammenheng krever dokumentert opplæring eller sertifisert utdanning.

 

Påmelding:

MERK: Det er obligatorisk påmelding bl.a. pga båtskyss.
Påmelding til post@oslofjf.no Husk å skrive «eikekurs Håøya» i emnefeltet.

 

Til Kursoversikt, Kulturlandskapsskolen