OF ønsker svar på om utført arbeid i et hyttefelt, inkludert sprengning, er omsøkt.

OF ønsker svar på om sprengning og andre irreversible tiltak ved  hyttefeltet er omsøkt.

Mars 2021

Spørsmål vedr. gjennomførte tiltak i forbindelse med vann og avløps-arbeid nordøst for Tofte

Oslofjordens Friluftsråd er nylig gjort oppmerksom på tiltak som er gjennomført i forbindelse med VAV-arbeider i et hyttefelt mellom Ramsvika og Røedstranda nordøst for Tofte i Asker kommune.

 

Det er i denne sammenheng gjennomført et omfattende arbeid i området, inkludert sprengningsarbeid. Noen hytter i området som tidligere ikke har hatt kjørevei helt fram til hytta skal så vidt vi har fått oppgitt ha fått dette i forbindelse med arbeidene. Vårt spørsmål er om sistnevnte tiltak er omsøkt.

 

OF har ikke hatt mulighet til å besøke området som ligger tett ned mot fjorden, men vi har fått oppgitt at de utførte anleggsarbeidene skal ha fått konsekvenser for eksisterende og mye brukt stinett i området.

 

Vi et imøteser svar på vår henvendelse.

 

 

Sendt til

 Asker kommune v/byggesak

 

Kopi:

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • FNF Buskerud
  • OFs rådsmedlemmer i Asker