På denne siden har vi samlet steder det er fint å telte. Dette er ikke tradisjonelle campingplasser, men egnede steder man kan sette opp et telt ved fjorden. 

Noen steder du kan sette opp telt i Indre Oslofjord

Oslo kommune:

Langøyene – Øy med ferge

 

Bærum kommune:

  • Borøya Øy med ferge
  • Kjeholmen Øy uten fergeforbindelse

 

Asker kommune:

Nordre Langåra Øy med fergeforbindelse

 

Nesodden kommune:

  • Ommen Landfast
  • Steilene, Øygruppe med begrenset fergeforbindelse

 

Frogn kommune

Håøya Øy med fergeforbindelse

Noen velegnede steder for telting:

Hurum kommune:

Ranvikholmen – øy uten ferge
Mølen – øy uten ferge

Sande kommune

Kommersøya – øy uten fergeforbindelse
Gåserumpa – øy uten fergeforbindelse

 

Tønsberg kommune:

Torgersøya – Øy uten fergeforbindelse

 

Tjøme kommune:

 Lilleskagen – Landfast

 

Ildverket – Øy uten fergeforbindelse

 

Larvik kommune

Ula – Landfast
Malmøya  – Øy uten fergeforbindelse
Bramskjæra –  Øy uten fergeforbindelse

Hvaler kommune:

Storesand –  Landfast
Stuevika – Øy med fergeforbindelse
Akerøya –  Øy uten fergeforbindelse

Regler for telting

Friluftsloven gir særskilte regler for telting. Telting i innmark er forbudt uten samtykke fra grunneier. I utmark er det derimot tillatt å telte uten tillatelse fra grunneier, men minst 150 m fra bebodd hytte og inntil 2 døgn på samme sted. Det er ikke tillatt å bruke privat kai eller brygge uten eiers samtykke. Vær nøye med å rydde etter deg når du drar. Sjekk ut på forhånd om det er lov å telte der du planlegger

Utmark er udyrka mark, og omfatter det mesta av vann, strand, svaberg, skog og fjell. Det er tillatt å ferdes til fots i utmark hele året.
Innmark er all dyrka jord, eng, kulturbeite, hage- og gårdsplass og hustomt.

Telttips

Finn ut hvor sola kommer om morgenen – så slipper du å våkne i et telt med 50 grader.
Ikke sett opp teltet på bløtt underlag – da vil teltet synke ned og dere blir våte.
Sørg for at teltet er festet godt – det er kjedelig å måtte stå opp midt på natta for å feste det.
Setter du opp teltet på et høydedrag slipper du kanskje myggen.

Tematiske kartlag

Alle
Steder man kan telte

Tematiske kartlag

Alle
Steder man kan telte