Dag-Roal Wisløff har startet på oppgaven med å finne ut hvordan man best kan bekjempe stillehavsøsters. 

 

Stor oppgave.

Å bekjempe stillehavsøstersen er ingen enkel oppgave. Hvert skjell kan produsere flere millioner egg som potensielt kan bli til nye individ. En viktig oppgave kommer til å bli kompetansebygging rundt bekjempelsestiltak, identifisering og kartfesting av nøkkellokaliteter, samt å fremskaffe erfaring og kunnskap om ryddemetoder, hvordan en best blir kvitt skjellene etter rydding osv. Videre vil oppgaven bestå i å organisere ryddeaksjoner, ikke minst av frivillige, og dessuten spre informasjon om østersen og rydding av denne.

 

Ytre Oslofjord prioritert

Den nye stillingen er en del av Vestfold fylkeskommunes større satsing på bekjempelse av stillehavsøsters. Medarbeideren skal ha base på besøkssenteret på Verdens Ende. Sommeren 2018 blir det også satt i gang et organisert arbeid i Østfold.

 

Bred erfaring

Dag-Roal har bred erfaring fra både friluftsliv, pedagogikk og prosjektstyring. I tillegg har han en nyervervet master innen økologi og naturforvaltning fra Universitetet i Sørøst-Norge. Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med å gjøre en innsats mot stillehavsøstersen i Oslofjorden!

Om prosjektet

Om prosjektet
OF skal gjennomføre tiltak med å bekjempe stillehavsøsters på utvalgte lokaliteter i ytre Oslofjord. Ryddingen vil foregå på viktige områder for friluftsliv og/eller lokaliteter der arten har stor negativ økologisk effekt. Prosjektet i 2018 gjennomføres som et pilotprosjekt med hovedvekten på å teste ut og få erfaring med ryddemetoder, utstyr, koordinering av frivillige samt se på effektene av å rydde et område.

 

Prosjektet er støttet av Vestfold fylkeskommune, Østfold fylkeskommune , Fylkesmannen i Vestfold og Miljødirektoratet.

Stillehavsøsters

Stillehavsøster fester seg på steiner og bløtbunn. Skjellene er knivskarpe.
Stillehavsøster fester seg på steiner og bløtbunn. Skjellene er knivskarpe.

Mange har allerede merket den; for få år siden var den lite annet enn en kuriositet, men nå er stillehavsøstersen påvist over store deler av Oslofjorden og representerer en trussel mot både naturmangfold og badestrender.

Stillehavsøsters ble tatt med til Europa av østersoppdrettere på 1960-tallet. De senere årene har stillehavsøsters spedt seg og etablert seg i massive rev enkelte steder i Europa.

Stillehavsøsters ble først registeret i Norge på begynnelsen 2000-tallet. Siden den gang har arten hatt en eksplosiv utvikling, og finnes nå mange steder i Sør-Norge og kysten av Skagerrak i Danmark og Sverige. Østersen kan danne rev som kan dekke bunnen fullstendig, i tillegg er de skarpe som knivblader. Siden stillehavsøstersen trives på grunnere vann enn 1,5 meter, representerer den en stygg ulempe for dem som oppholder seg på grunna. Mange barn og voksne som foretrekker å vasse ut når de skal bade, har fått kutt og stygge sår. I mange grunne bukter, ikke minst i Østfold og Vestfold, har man merket hvor fort denne svartelistede arten sprer seg, og hvor tett de legger seg (kan bli opptil 1000 individer pr m2 ).

Denne arten er imidlertid også en betydelig matvare på verdensbasis. Årlig produksjon/høsting av stillehavøsters på verdensbasis er 5 millioner tonn, med en omsetting på milliarder. Kjøper men østers på restaurant er det stort sett stillehavsøster man får. Men Mattilsynet anbefaler imidlertid ikke at man spiser selvplukkede stillehavsøsters, fordi skjellene kan inneholde algegifter, miljøgifter eller virus.