Stillingen er besatt.

Stilling ledig:

Fagsjef kystleden

Noen av stedene

Klikk i et bilde for bildetekst.

Sentrale oppgaver

Som vår nye fagsjef vil du få ansvar som avdelingsleder, inkludert oppfølging av personal og økonomi. Arbeidsoppgavene vil blant annet være strategisk planlegging av kystledarbeidet, oppfølging av avtaler med eiere og samarbeidspartnere, koordinering av søknader om tilskudd og oppfølging av prosjekter for utvikling, vedlikehold og oppussing. Stillingen rapporterer til OFs direktør.

 

Kvalifikasjoner:

  • Erfaring med ledelse av team og prosjektledelse i offentlig og/eller privat virksomhet.
  • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel, men ikke et krav.
  • Høyere utdanning eller relevant erfaring.

 

 Arbeidssted

Kontoret er i Slemmestad.

 

Vi tilbyr:

Fleksibel arbeidstid, lønn etter avtale, et spennende arbeidsfelt i en organisasjon med bredt virkeområde, både tematisk og geografisk.

 

Nøkkelord

Stå-på-vilje, god på kommunikasjon, ser løsninger, evne til å gjennomføre prosjekter,  kan jobbe tverrfaglig, godt humør, serviceinnstilt, interessert i friluftsliv og kystkultur.

 

Tiltredelse

Etter avtale.

 

Søknadsfrist

15. juni 2019

 

Henvendelse og søknad

Send søknad med CV til:  oslofjf@online.no 

For utfyllende spørsmål kontakt direktør Espen Søilen tlf. 415 63 480 eller informasjonsrådgiver Kyrre Hurum tlf. 481 24 403

 

Finn ut mer

Mer om kystleden

Kystleden tilbyr friluftslivsmuligheter gjennom overnatting på fantastiske kystperler, fra enkle hytter og naust, til større hus og gamle fyrstasjoner. Enkelte bygg er også fredete eller verneverdige. Oslofjorden Friluftsråd har ansvar for drift og vedlikehold, samt markedsføring og booking på over 60 ulike steder, fra Halden til Larvik. Virksomheten involverer et stort antall frivillige og engasjerte organisasjoner og enkeltpersoner og ledes av en egen avdeling for kystled med fire faste medarbeidere.

Mer om Oslofjordens Friluftsråd

OF er et samarbeidsorgan for alle kommunene og fylkeskommunene rundt Oslofjorden, og en tilrettelegger for friluftsliv fra svenskegrensa til Telemark. I mange tiår har OF sikret områder til bading, småbåtliv og annet friluftsliv ved sjøen som vi tilrettelegger og drifter. De senere årene er tilretteleggingen for båtbrukerne utvidet med svaibøyer for motor- og seilbåter, samt kajakklagring og padleleder for de «mykere» trafikantene. OF er grunneier av mange av friområdene og er part i Skjærgårdstjenesten. Kystleden med 62 hytter er tilgjengelig for allmennheten gjennom OFs innsats. Vi er også sterkt engasjert i kyststiene. Innen natur- og friluftsveiledning gjennomførte vi i fjor 230 kurs og aktiviteter med ca 17 000 deltakere. OF er koordinator for bekjempelsen av marin forsøpling og fremmede arter som stillehavsøsters. Som interesseorgan er vi høringspart i planer og andre saker som angår friluftslivet.