Oslofjordens Friluftsråd (OF) ble etablert i 1933 og har som hovedformål å sikre tilgangen til fjorden for alle. Grunnfinansieringen ca 34 % skjer hovedsakelig gjennom kontingent fra kommunene og fylkeskommunene som har kystlinje. OF har vokst de senere år og har nå 19 entusiastiske og kompetente medarbeidere, og har eiendommer, aktiviteter og kontaktnett rundt hele fjorden. 

Stilling ledig:

Direktør Oslofjordens Friluftsråd

Sentrale oppgaver er:

* Overordnet strategisk ledelse,
* sette dagsorden i aktuelle saker og målbære friluftsinteressene i og rundt Oslofjorden,
* synliggjøre Oslofjordens verdi som natur-, kultur- og rekreasjonsområde overfor eierkommunene, sentrale myndigheter, regionens næringsliv og andre meningsbærere,
* ivareta og videreutvikle et bredt kontaktnett rundt fjorden.

 

Vi ser etter kandidater som har:

* Engasjement for friluftsliv generelt og Oslofjorden spesielt,
* gode lederegenskaper,
* bred erfaring fra strategisk ledelse i offentlig og/eller privat virksomhet,
* innsikt i og forståelse for politiske prosesser,
* evne til kommunikasjon og samarbeid på mange plan.

Vi forutsetter at kandidaten har høyere utdannelse.

 

Arbeidssted

Kontoret er i Slemmestad.

 

Tiltredelse

Etter avtale.

 

Søknadsfrist

27. august 2018.

 

Henvendelse og søknad

For spørsmål kontakt direktør Rune Svensson tlf 90569622 eller styreleder Inger Johanne Bjørnstad tlf 41663770. Send søknad med CV til Rune Svensson,  e-post: rune@oslofjf.no eller post: Vaterlandsveien 23, 3470 Slemmestad. OF er underlagt regler for offentlige anskaffelser.

Årsberetning 2017

Laste ned som pdf

Mer om organisasjonen

OF er en organisasjon for alle kommunene og fylkeskommunene rundt Oslofjorden, og tilrettelegger for friluftsliv fra svenskegrensa til Telemark. I mange tiår har OF sikret områder til bading, småbåtliv og annet friluftsliv ved sjøen som vi tilrettelegger og drifter. De senere årene er tilretteleggingen for båtbrukerne utvidet med svaibøyer for motor- og seilbåter, samt kajakklagring og padleleder for de «mykere» trafikantene. OF er grunneier av mange av friområdene og er part i Skjærgårdstjenesten. Kystleden med 62 hytter er tilgjengelig for allmennheten gjennom OFs innsats. Vi er også sterkt engasjert i kyststiene. Innen natur- og friluftsveiledning gjennomførte vi i fjor 230 kurs og aktiviteter med ca 17 000 deltakere. OF er koordinator for bekjempelsen av marin forsøpling og fremmede arter som stillehavsøsters. Som interesseorgan er vi høringspart i planer og andre saker som angår friluftslivet. Omsetningen var i 2017 på 25,3 millioner.

Kort presentasjon av viktige fokusområder

Klikk i et bilde for bildetekst.