Nå er bygging av nytt friluftshus på Storesand på Hvaler lyst ut på innkjøpsportalen Doffin. Vi har lagt opp til en åpen tilbudskonkurranse med forhandlinger, og er på jakt etter én samarbeidspartner til  å utføre denne spennende jobben i et unikt naturmiljø. Informasjonsmøte for interesserte bedrifter på Hvaler rådhus 24. mai kl. 10.

OF søker firmaer som vil være med på å bygge nytt friluftshus på Storesand, Hvaler
OF søker firmaer som vil være med på å bygge nytt friluftshus på Storesand, Hvaler

Fullstendig utlysningstekst

www.doffin.no/Notice/Details/2018-977856

 

Storesand, historien bak:

Storesand på Kirkøy i Hvaler kommune er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes også en tradisjonsrik, enkel teltplass. Storesand er lett tilgjengelig, også med kollektivtransport fra Oslo, og kyststien går tvers gjennom området. Dette er en viktig arena for friluftslivet lokalt, og ikke minst og for tilreisende fra hele Østlandet. Friluftsområdet er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP), og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.
Det er staten ved Miljødirektoratet som siden 2005 eier Storesand. Hvaler kommune ble den gang forespurt om å drifte stedet, men takket nei. OF tok på seg ansvaret for driften – slik OF hadde hatt i perioden 1940-2000. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Midlene til strakstiltak har avhjulpet akutte behov, men det er helt nødvendig å finne en mer permanent løsning.
Sanitærbygget på Storesand ble reist for over 30 år siden og er i dårlig stand. Toaletter, kiosk og lagerbygg står i kontrast til den unike naturen i skjærgården. Sanitærbygget har vært vanskelig å holde rent og er ikke trygt å bruke for små barn. I mange år har publikum reagert på tilstanden, uten at det har vært mulig å gjennomføre den nødvendige fornyelsen av fasilitetene.

 

Nye bygg  tilpasset terreng og landskap

Dagens bygninger på Storesand er i dårlig stand – og selv om de har gjort en hederlig innsats over mange år – står de i kontrast til landskapet rundt. Disse skal rives, og erstattes av to spennende og samlende bygningskropper, tilpasset terreng og landskap. Målet er å gi Storesand fasiliteter som står i samsvar til dette unike tur- og naturområde, som samler service til friluftsbrukerne og gir informasjon om verneverdier i tidsriktige, naturnære bygg. De to byggene vil til sammen utgjøre Storesand Friluftshus – et turmål til glede for allmenheten året rundt!

 

Miljø, livsløpsperspektiv og massivtre

Vi ønsker et miljøriktig prosjekt i nasjonalparken, med lavest mulig belastning på naturen i et livsløpsperspektiv, inkludert produksjon, transport, montasje og gjenbrukbarhet. Det skal bygges i massivtre, som krever spesiell kompetanse hos leverandørene, og vi ønsker oss så kortreiste materialer og arbeidskraft som mulig. Vi legger opp til bruk av solenergi og andre energisparende tiltak. Jobben utføres i tett samarbeid med våre arkitekter enger/nordin og Rede arkitekter.
Til jobben søker vi en byggmester eller entreprenør som har rett kompetanse, evne til å arbeide i et sårbart naturmiljø og som synes dette er et spennende prosjekt å være med på!

 

Informasjonsmøte

Det blir holdt informasjonsmøte for interesserte bedrifter torsdag 24. mai på Hvaler Rådhus kl 10, med påfølgende befaring på Storesand.

Påmelding til informasjonsmøtet skjer til epost Cathrine@oslofjf.no innen 22. mai.

 

Et referanseprosjekt for allmennheten og fremtiden

Oslofjordens friluftsråd drives med tilskudd fra kommunene og private samarbeidspartnere og brukere – organisasjonen har et ideelt, allmennyttig formål. Økonomien setter sine begrensninger. Vi håper entreprenørene vil være med på dette prosjektet også av hensyn til å ha dette som et referanseprosjekt og for å kunne være stolt leverandør av dette viktige bygget til allmennheten. Entreprenørene oppfordres til å gi sitt beste tilbud.

Storesand med kyststi og teltplass
Storesand med kyststi og teltplass
Storesand, badebilde, ca 1930
Storesand, badebilde, ca 1930
Storesand mai 2018.
Storesand mai 2018.
Kyststien på Storesand brukes året rundt

Les også Friluftshus på Storesand i nettmagasinet