Vi måtte ta en fot i bakken i høst, men drømmen om fornyelse på Storesand består! Nå er tilbudsforespørselen sendt ut på nytt. Fristen er 7. juni, og målet er å ha en innstilling til totalleverandør før sommeren. Riving og bygging skal etter planen starte i september.

Om det er andre som vil vurdere å komme med et tilbud, er det fortsatt mulig å få tilbudsforespørselen tilsendt. Bare ta kontakt med oss.

OF søker firmaer som vil være med på å bygge nytt friluftshus på Storesand, Hvaler. Illustrasjon av Magnus Hermstad.
OF søker firmaer som vil være med på å bygge nytt friluftshus på Storesand, Hvaler. Illustrasjon av Magnus Hermstad.

Er du interessert i å gi tilbud på Storesand friluftshus?

Ta kontakt med Cathrine Restad-Hvalby
cathrine@oslofjf.no

 

Storesand, historien bak:

Storesand på Kirkøy i Hvaler kommune er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes også en tradisjonsrik, enkel teltplass. Storesand er lett tilgjengelig, også med kollektivtransport fra Oslo, og kyststien går tvers gjennom området. Dette er en viktig arena for friluftslivet lokalt, og ikke minst og for tilreisende fra hele Østlandet. Friluftsområdet er en viktig innfallsport til Ytre Hvaler nasjonalpark (YHNP), og er i særklasse det mest brukte området i nasjonalparken.
Sanitærbygget på Storesand ble reist for over 30 år siden og er i dårlig stand. Toaletter, kiosk og lagerbygg står i kontrast til den unike naturen i skjærgården. Sanitærbygget har vært vanskelig å holde rent og er ikke trygt å bruke for små barn. I mange år har publikum reagert på tilstanden, uten at det har vært mulig å gjennomføre den nødvendige fornyelsen av fasilitetene.

Det er staten ved Miljødirektoratet som siden 2005 eier Storesand. Hvaler kommune ble den gang forespurt om å drifte stedet, men takket nei. OF tok på seg ansvaret for driften – slik OF hadde hatt i perioden 1940-2000. Vel vitende om nødvendig fornyelsesbehov klargjorde OF at friluftsrådet ikke har økonomi til å møte utfordringene en står ovenfor mht. fornyelse av bygninger. Midlene til strakstiltak har avhjulpet akutte behov, men det er helt nødvendig å finne en mer permanent løsning.

I søken på å finne varige og verdige løsninger for fasilitetene på Storesand ble drømmen om friluftshuset født, og det er jobbet over flere år med å sikre samarbeid og finansiering av prosjektet. Målsettingen er nå å ha byggene på plass til sesongen 2020.

En fot i bakken

August 2018 var tilbudsfrist for byggeprosjektet på Storesand, men vi fikk ikke inn tilbud vi kunne gå videre med. Vi bestemte oss for å avlyse konkurransen og gå litt i tenkeboksen. Vi trengte å ta en fot i bakken – hva skjedde?

Sammen med arkitektene våre Enger/Nordin og Rede arkitekter gjorde vi i høst en evaluering av hvorfor vi ikke mottok flere tilbud, og hva som gjorde tilbudet svært høyt. Årsakene var nok sammensatte, men noen misforståelser rundt konstruksjonen i massivtre var en utfordring vi måtte løse. OF har innledet et samarbeid med østfoldbedriften iTre, et kompetansenettverk rundt bygging i massivtre. Nå mener vi å gjort noen viktige grep for å få inn gode tilbud.

I påska ble tilbudet sendt ut til en rekke relevante og interesserte firmaer; hovedsakelig i Østfold. Men om det enda er noen som er nysgjerrige på prosjektet er det fortsatt mulig å få tilbudsforespørselen tilsendt. Bare ta kontakt med oss.

Om byggeprosjektet:

Fornyelsen på Storesand er et samarbeidsprosjekt mellom Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold.

Nye bygg  tilpasset terreng og landskap

Dagens bygninger på Storesand er i dårlig stand – og selv om de har gjort en hederlig innsats over mange år – står de i kontrast til landskapet rundt. Disse skal rives, og erstattes av to spennende og samlende bygningskropper, tilpasset terreng og landskap. Målet er å gi Storesand fasiliteter som står i samsvar til dette unike tur- og naturområde, som samler service til friluftsbrukerne og gir informasjon om verneverdier i tidsriktige, naturnære bygg. De to byggene vil til sammen utgjøre Storesand Friluftshus – et turmål til glede for allmenheten året rundt!

Miljø, livsløpsperspektiv og massivtre

Vi ønsker et miljøriktig prosjekt i nasjonalparken, med lavest mulig belastning på naturen i et livsløpsperspektiv, inkludert produksjon, transport, montasje og gjenbrukbarhet. Det skal bygges i massivtre, som krever spesiell kompetanse hos leverandørene, og vi ønsker oss så kortreiste materialer og arbeidskraft som mulig. Vi legger opp til bruk av solenergi og andre energisparende tiltak. Jobben utføres i tett samarbeid med våre arkitekter enger/nordin, Rede arkitekter og kompetansenettverket iTre.
Til jobben søker vi en byggmester eller entreprenør som har rett kompetanse, evne til å arbeide i et sårbart naturmiljø og som synes dette er et spennende prosjekt å være med på!

Et referanseprosjekt for allmennheten og fremtiden

Oslofjordens friluftsråd drives med tilskudd fra kommunene og private samarbeidspartnere og brukere – organisasjonen har et ideelt, allmennyttig formål. Økonomien setter sine begrensninger. Vi håper entreprenørene vil være med på dette prosjektet også av hensyn til å ha dette som et referanseprosjekt og for å kunne være stolt leverandør av dette spennende bygget for allmenheten i Ytre Hvaler nasjonalpark. Entreprenørene oppfordres med dette til å gi sitt beste tilbud. OF har planer for å synliggjøre de viktige bidragsyterne som er med på å realisere prosjektet.

En liten delegasjon fra OF på Storesand i april.
En liten delegasjon fra OF på Storesand i april.
Storesand med kyststi og teltplass
Storesand med kyststi og teltplass
Kiosken og sanitæranlegget på Storesand er fra 1980-tallet.
Kiosken og sanitæranlegget på Storesand er fra 1980-tallet.
Storesand, badebilde, ca 1930
Storesand, badebilde, ca 1930
Kyststien på Storesand brukes året rundt

Les også Friluftshus på Storesand i nettmagasinet