Hvaler kommune har ansvaret for booking av teltplasser på Storesand og Stuevika,  mer Info om telting på Hvaler

Storesand

Storesand er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes sandvolleyballbaner, buldrevegg og tilrettelagte grillplasser. Friområdet inkluderer Vadholmtangen øst, Herreskjær, Paradisbukta, Sjursholmen og Døvika. Kyststien går tvers gjennom området, og langs stien finner du flere av de fascinerende «Hvalertuftene» – spor etter bosetninger antakeligvis fra jernalderen. Du kan ta deg langs kyststien til Skjærhalden mot øst, eller over til Rødshue og skulpturparken, og videre til Grønne bakke mot vest.

Priser 2022

  • Stort telt kr. 300 pr. natt / 1400 kr. pr. uke / 2600 kr pr.  to uker
  • Lite telt kr. 250 pr. natt
  • Hengekøye kr. 50 pr. natt

Langtidstelting i sommersesongen er tillatt såfremt telt/hengekøyeplassen er bestilt på forhånd.

Storesand friområde har 2 overnattingsområder: «Strandengen» ved Døvika og «Furuskogen» på østsiden av veien mellom parkeringsplassen og besøkssenteret. Overnattingsområdene er vist på kartet, og merket i terrenget. Her er du velkommen til å overnatte i telt, hengekøye eller under åpen himmel innenfor de oppmerkede områdene. Utenom nummererte plasser og de oppmerkede områdene er det ikke tillatt å overnatte på friområdet.

 

Det er tilsyn på området fra kl. 8 til 23.   Utover det er det mulig å kontakte kommunen på telefon.

Teltplassregler

• Bestill plass på www.oslofjorden.org/storesand-teltplass
• Betaling for overnatting gjøres ved bestilling. Inntektene går til drift av området.
• Overnattingsområdene er oppmerket. Spør i besøkssenteret hvis du ikke finner frem.
• Benytt gjerne trallene til å frakte utstyr, men sett dem tilbake etter bruk.
• Det er ikke tillatt å la telt stå ubebodd i mer enn 2 døgn.
• All bruk av åpen ild er forbudt i perioden 15 april – 15. september. Etablerte grillplasser og kokeapparater kan
benyttes til matlaging hvis ikke annet er bestemt. Tilsynsvakt kan slukke åpen ild som anses å utgjøre en brannfare.
• Dusj/toalett/utekjøkken er tilgjengelig ved besøkssenteret.
• Utedo ved Strandengen.
• Avfall kastes på gjenvinningsstasjonen ved besøkssenteret.
• Parkering skjer mot betaling på p-plassen ovenfor stranden. Inntektene går til drift av området.
• Følg tilsynsvaktens anvisninger. Tilsynsvakten har rett til å bortvise gjester som ikke følger regelverket.
• Opptre hensynsfullt og ikke gjøre skade på omgivelsene.
• Vise særlig hensyn til kulturminner, dyre- og planteliv. Det er ikke tillatt å hugge eller på annen måte skade trær eller vegetasjon uten avtale med grunneier.
• Holde området rent og ryddig. Hensetting av avfall er forbudt. Bruk gjenvinningsstasjonen ved besøkssentret.
• Vise hensyn til andre brukere. Det skal være ro etter kl. 23:00.

Overnatting utenom sommersesong (1. september til 1. mai)

Utenom sommersesongen kan teltplassene fritt benyttes i 2 døgn. Da er det også tillatt å overnatte på Søndre Sjursholmen. Telting utenom sesongen er gratis og krever ingen bestilling i forkant.

 

Storesand har en egen lokal forskrift

Drift og tilsyn

Kommunen i samarbeide med Statens Naturoppsyn  har tilsyn med friområdet ved Storesand.

Detaljer om stedet

Storesand ligger på Kirkøy, rett nord for Skjærhallen på Hvaler, og inngår i Ytre Hvaler nasjonalpark. En 500 meter lang sørvestvendt grunn sandstrand er unikt i Østfoldskjærgården. Det er ikke uten grunn at Storesand er en av de mest brukte strendene i Østfold. Teltplassen er bilfri. Det er parkeringsplass 300 meter fra strand og teltplass.

 

Avbestilling /endring av booking

Avbestilling kan gjøres ved å ta kontakt med teltplassen på epost: kulturhvaler@hvaler.kommune.no eller telefon: 45 87 54 11

 

Regler for avbestilling:

  • 1. Ved avbestilling mer enn 30 kalenderdager før ankomstdato blir 85% av leiebeløpet refundert.
  • 2. Ved avbestilling mellom 30 og 14 kalenderdager før ankomst blir 50% av leiebeløpet refundert.
  • 3. Ved avbestilling senere enn 14 kalenderdager før ankomst må hele leiebeløpet betales.

For refusjon av innbetalt leiebeløp må du oppgi kontonummer og navn på kontoeier. Utbetaling vil som regel ta mellom 5 og 10 virkedager.
Avbestillingsreglene gjelder selv om teltplassen skulle bli booket de samme datoene i etterkant.

Ved ankomst til teltplassen, følg anvisningene på nummeringen og informasjonsskiltene, ta evt. kontakt med en teltplassvert eller besøkssentret.

Teltplassene kan ikke overdras til andre.
Ved sykdom gjelder vanlige avbestillingsregler. Har du reiseforsikring vil denne vanligvis dekke påløpte kostnader.

 

Friluftshus

Høsten 2020 sto et flunkende nytt friluftshus klar. Her er det besøkssenter for nasjonalparken, kafé og sanitæranlegg med dusj og wc. Drikkevann i utekraner på sanitæranlegget. Les mer om friluftshuset på storesand.

 

Fasiliteter:

Kiosk og strandkafé når besøkssenteret er åpent i helger hele året og i skolenes ferier. Toaletter i sanitæranlegget, utedoer ved teltplassen.

 

Til og fra:

Storesand er landfast og kan nås med bil eller buss. Det er bussforbindelse fra Oslo og Fredrikstad. Holdeplassen ligger ved Hvaler kirke, og herfra går man ca en kilometer ned til badeplassen. Har du bil kan du parkere på friluftsparkeringen 300 hundre meter fra stranda. Det er også fint å padle hit med kajakk. Det er også mulig å ta seg i land langs svaberget fra båt, eller legge til i gjestehavna på Skjærhalden.

 

Parkering

Hvaler kommune har ansvar for parkering , på kommunens nettsider finner du informasjon om priser.  Om det er fullt på parkeringa nederst mot stranda er det mulig å parkere oppe ved veien. Om det er fullt også her kan man parkere ved rådhuset, noen hundre meter før Skjærhalden.

Før du kjører ned til Storesand kan du sjekke hvor mange ledige plasser det er .
4 timer er gratis, etter det kr 20,- pr. time.
Skal du telte er det kr. 50 pr. døgn.

Verdt å merke seg:

Av hensyn til natur og kulturminner er det kun lov å telte på angitte plasser på Storesand. Det er avgift for teltplass i sesongen. Inntil den organiserte teltsesongen er i gang, gjelder friluftslovens 2-dagersregel for telting.

Mer om Storesand finner du her

Ytre Hvaler nasjonalpark

Hvaler kommune

Kontakt teltplassen på Storesand

Har du spørsmål kan du kontakte kulturhvaler@hvaler.kommune.no eller telefon: 458 75 411