Det vil ta en god tid før vi har alle bidrag sortert og satt inn på kart og dokumenter, men her kommer første oppfølging som er Power-Point presentasjonene fra dagen og lister.

Ordfører i Horten Are Karlsen ønsket velkommen

Til de som ikke kunne komme, men som ønsket full rapport:

Vi hadde følgende på scenen:
Velkommen – ved Ordfører Are Karlsen og Oslofjordens Friluftsråd
  PR/Media – NRK ved Line Hødnebø om marin forsøpling og TV-serien «Planet plast»
–  Historier og fakta – Skjærgårdstjenesten Hvaler ved Eivind Børresen
Involvering – Kystlotteriet ved Ellen Mikkelsen
Ryddeportalen og Adopter en strand – Hold Norge Rent ved Fanny Pindsle
Infrastruktur på ryddeaksjoner – Skjærgårdsjenesten Færder ved Øystein Hovde
Workshopen / gruppearbeid

Deler av østfold-gruppa.

På workshopen jobbet vi direkte på kart og hadde fokus på følgende:

Aksjoner som vi vet om, de vi vet litt om, de aksjonene som burde utføres – men som ikke har en initiativtager, og alt annet om aksjoner som kan plasseres på kartet.
Historier er alt fra små snutter av informasjon og opplysninger til større ting som: – den plassen som må ryddes hvert år, den gruppa som lojalt rydder hvert år, den stranden som er friskmeldt og fin, den stranden som har 100.000 q-tips, den kunstneren som lager lokal søppel-kunst, den kommunen som hjelper med markedsføring og koordinering, osv – som kan settes på kartet.
PR/Media er ting som vi tror kan ha lokal- regional- eller nasjonalt nyhetspotensiale som kan settes på kartet.
Involvering er alt av eventer, initiativ, og arrangementer som er for en gruppe eller som er åpen for alle. Hvor er det? Når? Hvordan er det organisert? – som settes på kartet.

 

Stadig flere ryddeaksjoner. Her Bjørn Heidenstrøm fra OF med kart med lapper som viser aksjoner.
Stadig flere ryddeaksjoner. Her Bjørn Heidenstrøm fra OF med kart med lapper som viser aksjoner.

Workshopen:
Workshopen var rettet mot samarbeidet, inspirasjon og koordinasjon knyttet til arbeidet med marin forsøpling for hele våren, men fokuserer mot Strandryddeuken i mai 2018.
Vi takker for alle bidrag!