Sekretariat Oslofjordens Friluftsråd  oslofjf@online.no   Telefon 67 55 49 90

Styre

Inger Johanne Bjørnstad

Styreleder

Har vært styremedlem i OF fra 2010 og styreleder fra 2012. Bor i Oppegård hvor hun i flere perioder har vært gruppeleder for Venstre i kommunestyret, leder av Akershus Venstre 2008 – 2010 og medlem av landsstyret. Tidligere vararepresentant til Stortinget. Har yrkesmessig bakgrunn fra privat sektor og flere departement, bl.a. Miljøverndepartementet. Nå pensjonist. Født og oppvokst på kysten av Østfold. Ivrig seiler. Utdannet samfunnsgeograf.

Eivind Heløe

Nestleder

Eivind Heløe , nestleder
Ansatt som direktør for kommunikasjon og samfunn i Energi Norge. Har hatt flere roller i energisektoren, bl.a. som direktør for myndighetsrelasjoner og energi- og klimapolitiske spørsmål i Statkraft. Har sittet i Oslo bystyre for Høyre, senere som medlem i kontrollkomiteen i Oslo kommune. Deltatt i OFs styre fra 2008, fra 2016 som nestleder. Utdannet statsviter.

Astrid Gundersen

Astrid

Styremedlem
Sittet i tre perioder i kommunestyret i Nøtterøy, gruppeleder for felleslista SV/Rødt. Nøtterøy kommunes representant til Færder nasjonalparks første styre. Nå pensjonist, yrkesbakgrunn som høgskolelektor fra hhv høgskolen i Østfold og deretter Telemark. Sterk interesse for natur og friluftsliv i skjærgården.

Paul Henriksen

Styremedlem
Var kommunestyre- og formannskapsmedlem i Fredrikstad 1983-94. Hvaler kommunestyre i perioden 2003 – 2011 hvorav ordfører de 4 siste år. Representerer Ap. Jobbet som adjunkt i skolen og senere i Kirkens Nødhjelp. Frivillig arbeid i Hvaler kunstforening og som leder av Hvaler kulturvernforening. Engasjert i drift av kystledhytter og kyststi på Spjærøy, Hvaler. Nå pensjonist. Ivrig padler og turgåer.

Erlend Larsen

Erlend

Styremedlem

Fra 2017 valgt inn som stortingsrepresentant fra Vestfold. Tidligere to perioder som ordfører i Stokke før kommunen ble slått sammen med Sandefjord og Andebu. Representerer Høyre. Sittet 8 år i kommunestyre før ordførervervet. Utdannet pilot og tidligere ansatt i Widerøe. Skrevet 7 bøker, hvorav to handler om å inspirere til turgåing i Vestfold, bl.a. på kyststien.

Anne-Hilde Rese

Anne Hilde

Styremedlem
Sittet 8 år i kommunestyret i Hurum, hvor hun representerer Ap. Ordfører i perioden 2007-2011. Rådsmedlem for Hurum i en periode, den gang leder av valgkomiteen. Yrke: Psykiatrisk sykepleier, nåværende stilling: Seksjonsleder ved Kongsberg distriktspsykiatriske senter. Flere verv i energiselskap, kollektivselskap og Ap. Frilufts- og båtliv er store interesser. Tilbringer helger og ferie i Oslofjorden fra påske til oktober hvert år i egen motorbåt.

Sigrid Thielemann

Styremedlem

Engasjert i lokalpolitikk og fylkespolitikk i Drammen og Buskerud helt fra starten av 1990-tallet. Representerer Høyre i Drammen bystyre. Tidligere ansatt i DNB som kunderådgiver, nå pensjonist. Har sittet i OFs styre siden 2008. Har i flere tiår engasjert seg i friluftsmulighetene i Drammensregionen, egen hytte i Svelvik.

Øivind Sjuls

Vara
Bosatt i Oslo, men sterk tilknytning til Jeløya og senere til Drøbak. Fortsatt aktiv i Drøbak båtforening. Utdannet i Forsvaret og hatt en rekke stillinger før han ble kommandant på Oscarsborg festning. Som kommandant samarbeidet han nært med OF, bl. a i forvandlingen av Bergholmen fra forsvarsøy til friluftsøy.

Inger Blomsnes

Vara

Vært møtende vararepresentant i styret i OF fra 2008. Før det rådsrepresentant i 3 perioder. Bor i Halden kommune. Vært medlem av Halden kommunestyre fra midten av 1990-tallet og Østfold fylkesting perioden 2004-2008. Representerer Høyre.

Thomas Meisfjord

Thomas

Vara
Tidligere ansatt i Vestby kommuneadministrasjon som teknisk sjef, nå teknisk sjef i Eidsvoll kommune. Var sterkt involvert administrativ kystforvaltning i Vestby kommune. Tidligere erfaring fra privat og offentlig sektor i flere fagområder.

Kontrollutvalg

Anne Odenmarck

Leder

Medlem i Ås kommunestyre og formannskap i flere perioder. Nå inne i 3. periode som rådsmedlem fra Ås kommune, hvorav en periode varamedlem i OFs valgkomite og kontrollutvalg. Vararepresentant til Stortinget fra Akershus Arbeiderparti. Leder av krisesenteret i Follo.

Karin Frøyd

Medlem

Deltatt i kommunepolitikken i Larvik i flere perioder. Vært leder i Larvik Venstre ved to anledninger og hatt lokale og fylkeskommunale tillitsverv. Aktiv i Vestfold Venstre. – Tidligere ansatt som personalkonsulent i privat sektor, nå pensjonist. Valgt inn for Vestfold fylkeskommune som rådsrepresentant i OF for 2. periode

Kari Agerup

Medlem

Varaordfører i sin andre periode og representerer Ap i Fredrikstad. Vært medlem i kommunestyret i 15 år. Hatt særlig interesse for kulturpolitiske spørsmål, også styreverv i frivillig sektor, bl a som styreleder i Norsk Blåseensamble. Yrkesbakgrunn som adjunkt i ungdomskolen. Nestleder i styret for Ytre Hvaler nasjonalpark.

Nikki Schei

Medlem

Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Bærum kommunestyre. Medlem av fylkestingets hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Utdannet som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Selvstendig næringsdrivende innen coaching, lederutvikling, kommunikasjon og PR. Vært medlem av kontrollkomiteen i Norges Idrettsforbund. Muligheten til naturopplevelser er hjertesak.

Halvard Berg

Medlem

Deltar i lokalpolitikken i Røyken kommune hvorfra han er valgt som rådsmedlem. Representerer Venstre. Pensjonist.

Johanna Podhorny

Vara

Nyvalgt rådsmedlem fra Moss. Representerer Venstre i lokalpolitikken. Skribent og journalist tilknyttet Byavisa Moss.

Jan Siiger Larsen

Vara

Tidligere ansatt i SAS, nå pensjonist. I en årrekke aktiv i det båtpolitiske miljø, bl a nestleder i styret i KNBF avd Region øst. Også medlem av småbåtutvalget i Oslo kommune.

Valgkomite

Erik Røhne

Leder

Bosatt i Vestby. Har representert Venstre i kommunestyret i flere perioder. Aktiv i Norges Jeger og fiskeforbund, bl. a som nestleder i styret i Akershus. Ansatt i NAV. Innvalgt i OF for andre periode.

Jørn Magdahl

Medlem

Sittet 25 år i kommunestyret på Nøtterøy for felleslista SV/Rødt. Vararepr for Vestfold fylkesting. Ansatt på Greveskogen vgs som fagleder. Innvalgt i OF for tredje periode.

Tone E Svendsen

Medlem

Bosatt i Lier og representerer Arbeiderpartiet. Vært særlig aktiv i miljøsaker og veiløsninger i Ytre Lier. Siviløkonom, tidligere ansatt i Forsvarsdep, nå selvstendig. Innvalgt i OF for 2. periode.

Helge Jodalen

Vara

35 års tjeneste i Politiet med spesialområde miljø. Fra 2009 i SNO med oppsyn i reservater i Østfold. Innvalgt i OF for 2. periode som representant i Moss Motorbåtforening. Nestleder i styret i DNT Vansjø.

Rådet

Oversikt over innmeldte  Rådsmedlemmer 2019 2023

Oppdatert 18.12.2019