Sekretariat Oslofjordens Friluftsråd  post@oslofjf.no   Telefon 67 55 49 90

Styre

Øivind Sjuls

Styreleder
Bosatt i Oslo, men sterk tilknytning til Jeløya og senere til Drøbak. Fortsatt aktiv i Drøbak båtforening. Utdannet i Forsvaret og hatt en rekke stillinger før han ble kommandant på Oscarsborg festning. Som kommandant samarbeidet han nært med OF, bl. a i forvandlingen av Bergholmen fra forsvarsøy til friluftsøy.

Anne-Hilde Rese

Styrets nestleder
Sittet 8 år i kommunestyret i Hurum, hvor hun representerer Ap. Ordfører i perioden 2007-2011. Rådsmedlem for Hurum i en periode, den gang leder av valgkomiteen. Yrke: Psykiatrisk sykepleier, nåværende stilling: Seksjonsleder ved Kongsberg distriktspsykiatriske senter. Flere verv i energiselskap, kollektivselskap og Ap. Frilufts- og båtliv er store interesser. Tilbringer helger og ferie i Oslofjorden fra påske til oktober hvert år i egen motorbåt.

Paul Henriksen

Styremedlem
Var kommunestyre- og formannskapsmedlem i Fredrikstad 1983-94. Hvaler kommunestyre i perioden 2003 – 2011 hvorav ordfører de 4 siste år. Representerer Ap. Jobbet som adjunkt i skolen og senere i Kirkens Nødhjelp. Frivillig arbeid i Hvaler kunstforening og som leder av Hvaler kulturvernforening. Engasjert i drift av kystledhytter og kyststi på Spjærøy, Hvaler. Nå pensjonist. Ivrig padler og turgåer.

Kjell Maartmann-Moe

Styremedlem

Sittet i Kommunestyret i Bærum 12 år, fylkestinget 8 år. Opptatt av natur og miljøvern med spesiell interesse for Oslofjorden med strand¬områder. Startet Oslo Katedralskoles Naturvernforening på 60 tallet (forløper til Natur og ungdom). Ordførerkandidtat i 2015 og 2019. Aktiv bruker av fjorden

Børre Jacobsen

Styremedlem

Tidligere ordfører i Horten. Jobber som samfunnskontakt i Redningsselskapet og er en aktiv samarbeidspartner med OF. Har vært meget aktiv lokalpolitiker i nesten 30 år.

Anne Rygg

Styremedlem

Sitter i rådgivende organ, Småbåtuvalget i Oslo kommune. Nestleder i finansutvalget i Oslo Høyre bystyregruppe. Skipper på egen båt. Båten er hennes bolig og har vært det i mange år.

Pernille Rød Larsen

Pernille Rød Larsen

Styremedlem

Frilufts- og naturverninteressert sivilagronom. Jobber som rådgiver for grønnsakdyrkere på vestsiden av Oslofjorden, der hun også leder prosjekt for å redusere avrenning av verdifull næring fra åkrene. Er engasjert i utvikling av friområder i strandsonen på Gullaughalvøya i Lier, tidligere Dynos sprengstoffabrikk. Tidligere styreleder i DNT og også styreverv i andre natur- og friluftsorganisasjonser. Oppvokst i Tjømeskjærgården, men bor i Lier. Friluftsliv som hobby.

Martin M. B. Pedersen

Styremedlem

Martin er ansatterepresentant i styret.

Bjørg Lund

Bjørg Lund 2

Vara
Sittet i Kommunestyret, Formannskapet, Skoleutvalget og Teknisk utvalg i Halden.
Spesielt stor interesse for forholdene i Iddefjorden. Aktivt båtliv og bruker av skjærgården.

Kjetil Hafstad

Kjetil Hafstad

Vara
Kandidat for bystyret for MDG, Fredrikstad. Sitter som vara kulturstyret, vara bystyret. Seniorprofessor ved universitetet i Oslo (Samtidsteologi). Aktiv i universitetsledelsen med samarbeid innen statelig offentlig forvaltning. Ser med bekymring på status av vannmiljø og forurensning i Oslofjorden. Har stor interesse for aktivt engasjement for å ivareta miljøet i fjorden. Aktiv bruker av fjorden.

Gina Johansen

Vara

Kontrollutvalg

Anne Odenmarck

Leder

Medlem i Ås kommunestyre og formannskap i flere perioder. Nå inne i 3. periode som rådsmedlem fra Ås kommune, hvorav en periode varamedlem i OFs valgkomite og kontrollutvalg. Vararepresentant til Stortinget fra Akershus Arbeiderparti. Leder av krisesenteret i Follo.

Nikki Schei

Medlem

Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Bærum kommunestyre. Medlem av fylkestingets hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Utdannet som siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Selvstendig næringsdrivende innen coaching, lederutvikling, kommunikasjon og PR. Vært medlem av kontrollkomiteen i Norges Idrettsforbund. Muligheten til naturopplevelser er hjertesak.

Eirik Holmlund

Medlem

Lang eiendomsjuridisk erfaring, plan – og bygningsloven, tiltak, regulering.

Cathrin Janøy

Medlem

Kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Drammen, og hovedutvalgsleder for Oppvekst og utdanning i Drammen kommune. Er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og å ta vare på naturmangfoldet. Turglad og tar gjerne med barn og mann!

Svein Larsen

Medlem
Gruppeleder AP, Sarpsborg. Spesielt stor interesse for vassdraget Nedre Glomma og innvirkningen på fjordbassenget

Marit Zimmermann Børresen

Vara

Har 25 års fartstid som lærer og rådgiver i ungdomsskolen i Sandefjord og Jobber nå som avdelingsleder ved Sandefjord voksenopplæring. Engasjert i miljøvern og klimautfordringene, gode oppvekstvilkår for alle barn og unge, og idrett, friluftsliv og kultur for alle. Har seilbåt og hytte på fjellet som familiens store hobby og rekreasjon. Har en utviklingshemmet datter så tilrettelegging for inkludering av alle er viktig.

Helge Karlsen

Vara

Leder av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), avdeling øst. Prosjektleder med bakgrunn som ingeniør. Hatt båt i stor deler av livet og er ivrig båtbruker. Arbeider for at båteiernes interesser ivaretas i samfunnet.

Valgkomite

Annette Lindahl Raakil

Leder

Gunn Karin Karlsen

Medlem

Per Espen Fjeld

Medlem

Kjell Magne Veivaag

Vara

Rådet

Oversikt over innmeldte  Rådsmedlemmer 2019 2023

Oppdatert 10.11.2020