Kontakt

Eivind Børresen – leder
eibo@hvaler.kommune.no
tlf. 948 85 952

Tom Eilertsen – Båtfører
tlf. 480 73 476

Ole Johan Vauger  – Avdelingsleder Renovasjon og Vei
ojva@hvaler.kommune.no
tlf 476 83 719

 

NettsideHvaler kommune – Skjærgårdstjenesten

Besøksadresse: Skjærgårdens hus, Vadbenken 8, Skjærhalden

Postadresse: Skjærgårdstjenesten, Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden

Hjemmehavn

Skjærhalden, Hvaler

Kommuner

Hvaler, Sarpsborg, Halden

Anløpspunkter renovasjon

 • Kaffebukta, Herføl
 • Gylte
 • Sommerstø, Tisler
 • Losholmen, Tisler
 • Akerøya
 • Fredagshølet
 • Filletassen
 • Bringebærholmen
 • Røssholmen
 • Ekevika, Singløy
 • Thøgesen, Singløy
 • Ballen (V), Singløy
 • Ballen (Ø), Singløy
 • Singløytangen
 • Tesebukt, Nordre Sandøy
 • Tordenskjoldbukta, Nordre Sandøy

Båtene

Rapport for enheten 2017

Renovasjonen var på totalt 1 440 sekker. Bodene for fritidsavfall ble åpnet midt i april og stengt september/oktober med 20-25 anløp pr. avfallspunkt. Dypoppsamleren i Tordenskjoldbukta er tømt 8 ganger, mens dypoppsamleren i Fredagshølet er tømt 11 ganger i 2017. Dypoppsamlerne frigir tid til annet viktig arbeid.

 

Totalt er det ryddet 920 sekker med marint avfall, 182 kasser og 216 kanner. Frivillige ringte inn henting av strandsøppel allerede i januar, og 775 sekker er samlet inn. Skjærgårdstjenestens egen strandrydding startet 9.mars og fuglereservatene var ferdig ryddet 25. mars. Til sammen er det ryddet 45 sekker og mange enkeltgjenstander. 26 båt-/jollevrak er i år fjernet fra strandsonen, og siden Hvaler kommune første gang mottok skjønnsmidler er totalt 102 båtvrak fjernet.

 

Det er utplassert 11 badebøyer, 4 badetrapper, 8 ilandstigningsbrygger og 1 badeflåte.
Tømmestasjonen Septikon for båtseptik i Tordenskjoldbukta er benyttet i økende grad; ca. 4 m3 er oppsamlet. Det er lagt nye tak med shingel på 2 boder, samt foretatt rehabilitering og maling av kledning, vindskier etc. Enkelte rastebord og fellesgriller er utbedret.

 

I samarbeid med Hvaler Beitelag er det fraktet ut og hentet hundrevis av dyr i beiteområder på Akerøya, Tjeldholmen, Sauholmen og Nordre Sandøy. Begge båtene fungerer godt, og rutiner og kontroller følges opp.