Rapport for enheten 2017

Renovasjonen var på totalt 1 440 sekker. Bodene for fritidsavfall ble åpnet midt i april og stengt september/oktober med 20-25 anløp pr. avfallspunkt. Dypoppsamleren i Tordenskjoldbukta er tømt 8 ganger, mens dypoppsamleren i Fredagshølet er tømt 11 ganger i 2017. Dypoppsamlerne frigir tid til annet viktig arbeid.

 

Totalt er det ryddet 920 sekker med marint avfall, 182 kasser og 216 kanner. Frivillige ringte inn henting av strandsøppel allerede i januar, og 775 sekker er samlet inn. Skjærgårdstjenestens egen strandrydding startet 9.mars og fuglereservatene var ferdig ryddet 25. mars. Til sammen er det ryddet 45 sekker og mange enkeltgjenstander. 26 båt-/jollevrak er i år fjernet fra strandsonen, og siden Hvaler kommune første gang mottok skjønnsmidler er totalt 102 båtvrak fjernet.

 

Det er utplassert 11 badebøyer, 4 badetrapper, 8 ilandstigningsbrygger og 1 badeflåte.
Tømmestasjonen Septikon for båtseptik i Tordenskjoldbukta er benyttet i økende grad; ca. 4 m3 er oppsamlet. Det er lagt nye tak med shingel på 2 boder, samt foretatt rehabilitering og maling av kledning, vindskier etc. Enkelte rastebord og fellesgriller er utbedret.

 

I samarbeid med Hvaler Beitelag er det fraktet ut og hentet hundrevis av dyr i beiteområder på Akerøya, Tjeldholmen, Sauholmen og Nordre Sandøy. Begge båtene fungerer godt, og rutiner og kontroller følges opp.

Kontakt

Bård-Henrik Vikerheim – Driftsleder/Båtfører
barvik@hvaler.kommune.no
tlf. 90067462

Tom Eilertsen – Båtfører
tlf. 480 73 476

Ole Johan Vauger  – Avdelingsleder Renovasjon og Vei
ojva@hvaler.kommune.no
tlf 476 83 719

 

NettsideHvaler kommune – Skjærgårdstjenesten

Besøksadresse: Skjærgårdens hus, Vadbenken 8, Skjærhalden

Postadresse: Skjærgårdstjenesten, Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden

Hjemmehavn

Skjærhalden, Hvaler

Kommuner

Hvaler, Sarpsborg, Halden

Anløpspunkter renovasjon

 • Kaffebukta, Herføl
 • Gylte
 • Sommerstø, Tisler
 • Losholmen, Tisler
 • Akerøya
 • Fredagshølet
 • Filletassen
 • Bringebærholmen
 • Røssholmen
 • Ekevika, Singløy
 • Thøgesen, Singløy
 • Ballen (V), Singløy
 • Ballen (Ø), Singløy
 • Singløytangen
 • Tesebukt, Nordre Sandøy
 • Tordenskjoldbukta, Nordre Sandøy

Båtene

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.