Våre tilsynsvakter

Vi har en dyktig gjeng med lokalt ansatte som fører tilsyn på de hyttene vi selv har ansvaret for.

Arne og Birgit er tilsynsvakter på Rødstua.

Arthur og Jon er tilsynsvakter på Butikken, Kjeholmen og Ytre Vassholmen.

Atle er tilsynsvakt på Kommandantboligen, Søndre Tenvik og Veierland skole.

Beathe og Trond er tilsynsvakter på Befalsboligen, Fiskerhytta og Jacobinebua.

Helge er tilsynsvakt på Badstua, Eldhuset og Gamlegården.

Inga-Lill er tilsynsvakt på Bakkeskjær.

Inger Johanne er tilsynsvakt på Søndre Tenvik og Tjønneberget.

Jan B. er tilsynsvakt på Jakthytta.

Jan H. er tilsynsvakt på Tjønneberget.

Lars er tilsynsvakt på Ranvikholmen.

Per Olav er tilsynsvakt på Elverhøy.

Tom er vikarierende tilsynsvakt på Bestemorstua og Heidehaugen.

Tony er tilsynsvakt på Fyrsteilene.

Tore er tilsynsvakt på Svartåshytta.

Anine er tilsynsvakt på Veierland skole.

Aud og Gisle er tilsynsvakter på Langgrunn.

Marius og Tinna er tilsynsvakter på Bestemorstua og Heidehaugen.

Stine er tilsynsvakt på Tiern og Sjøbua.

Sverre S er tilsynsvakt på Ommen og Veslestua, Søndre Langåra tåkeklokke og Vestli.

Sverre E er tilsynsvakt på Homlungen fyr.

I tillegg har vi enkelte steder kommunalt ansatte tilsynsvakter

Bård og Steinar fra Skjærgårdstjenesten i Hvaler har tilsyn på Akerøya og Lauer.

Jarl og Sigurd Andre fra AOK Larvik har tilsyn på Gon, Grevlestua og Rakke.