Regjeringen la frem Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden i påsken. Den er basert på et forslag Miljødirektoratet fremmet i 2019. Til grunn for forslaget lå et bredt kunnskapsgrunnlag og et samarbeid mellom alle relevante fagdirektorater, forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner. Hvordan er utviklingen i fjorden nå, og er tiltakene som foreslås tilstrekkelige?

Her kan du se hele arrangementet her 

 

Her kan du klikke deg inn på de enkelte foredragene (Lenke til der foredraget starter).

Lenger nede på siden finner du også innleggene.

   • Start, Styreleder Øivind Sjuls
   •  Velkommen til Asker, Monica Vee Bratlie

Velkomsthilsen med fokus på tiltaksplanen. Er man en kystkommune følger det med et ansvar, sier Monica i sin hilsen.

 • Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

– Hvordan oppstod den, bakgrunn og avgrensninger  for tiltaksplanen. Her er det også oppsummert mye fakta som legger føringene for tiltakene.

 • Vannkvalitet, André Staalstrøm, forsker NIVA

   Hvordan står det til i og rundt fjorden nå? At nitrogenrensing av fjorden er helt nødvendig, er en av konklusjonene til oseanografen. Reduksjon virker, men tilførselen i ytre fjord er bekymringsverdig. Rensing av nitrogen i hele fjorden koster i overkant av 4 milliarder, det burde ikke være uoverkommelig for å redde fjorden!

  • Fisk og dyreliv i vann, Even Moland, forsker HI

Oslofjorden bærer preg av lang tids overfiske. Her gir marinbiologen informasjon om fisk, betydningen av fredningsområder, bunntråling og at stor og gammel fisk er svært viktig.

 

    • Oppstrøms forvaltning av vassdrag, Håvard Hornnæs, sr.rådgiver Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Oslofjordens tilførselsområder strekker seg langt vekk fra fjorden. Tiltak innen avløp og jordbruk er vesentlig å få til.

Marin forsøpling, Tom Sørum, OF

OF er sentral for organisering av innsats mot marin forsøpling i Oslofjorden. Tom gir en oversikt.

OF  og Vrakbåter, Bjørn Heidenstrøm 

Problem og vrakbåter er en utfordring og svarteperspill. Bjørn vet mye om hvordan fjorden ser ut med tanke på hva innsatsen mot vrak.

   • Ikke glem friluftslivet, Kjetil Johannessen, OF

Friluftslivet inngår i tiltakene. Kjetil forteller om friluftslivet i Oslofjorden og tiltak som kan styrke bl.a. tilgjengeligheten til fjorden.

   • Oppsummering, Espen Søilen OF

Oppsummering og noen anbefalinger for veien videre. Styreleder Øivind Sjuls takker for deltakelsen.

Hva skjer med Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden?

Kommunene blir viktige aktører for å gjennomføre tiltakene. Her er tre kommuners syn på utfordringene som kommer.

Under kan du bla i foredragene 

Bla i foredraget     Se foredraget 

Bla i innlegget    Se foredraget

 

Bla i innlegget       Se foredraget

 

 

 

 

Bla i foredraget    Se foredraget

 

Bla i innlegget    Se foredraget 

 

 

 

Bla i innlegget    Se foredraget

Espen Søilen, Oslofjordens friluftsråd. Hva bør kommunene gjøre?

Hva skjer med helhetlig tiltaksplan i kommunene

Innspill fra Bærum kommune, ved varaordfører Siv Wikan

Innspill fra Sarpsborg kommune, ved ordfører Sindre Martinsen-Evje

Innspill fra Moss kommune, ved Ordfører Hanne Tollerud

Les også: