Uteområde for lek og læring

Vi hjelper barnehager og skoler med kartlegging av uteområdene og kommer med forslag til forbedringer for mer aktivitet, lek og læring.

 

Uteområdene sentrale fordi:
• Barn og unge tilbringer stadig mer tid i skole og barnehage, både i undervisningssammenheng og i fritiden.
• Forskning viser at gode uteareal reduserer omfanget av vold, mobbing og uro og stimulerer til trivsel, motivasjon og læring.
• Spesielt skolen kan være et viktig møtested for nærmiljøet.
• Gir bedre muligheter for allsidige bevegelsesaktiviteter.
• Gir bedre muligheter for sosial læring gjennom samhandling.

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter?

Ring oss

67 55 49 90

eller

SEND OSS EN E-POST

Bli den første til å vurdere “Uteområde for lek og læring”