Strømtangen fra vannet
Strømtangen er en av fyrstasjonene i kystleden som driftes av lokal venngruppe. OF har ansvar for booking.

OF har jobbet med kystled siden 1997. Siden den gang har det kommet til en rekke bygninger og friområder som inngår i kystleden. OFs involvering i de forskjellig stedene varierer fra å ha totalansvar for både utvendig og innvendig vedlikehold, tilsyn, vedlikehold og booking, til kun å ha ansvar for booking. Et viktig aspekt handler også om avhending av offentlige eiendommer hvor opprinnelig bruk har opphørt.

 

Avhending av offentlige eiendommer. Mange offentlige bygninger var knyttet til en type bruk, men av ulike grunner har bruken opphørt. Allerede på 1990-tallet utredet OF framtidig bruk av de nedlagte fyrstasjonene til Kystverket. Ny bruk av Forvarets eiendommer ble et veldig viktig tema etter at Forsvarsdepartementet først ønsket å selge Ø. Bolæren til en privat menighet, men etter sterk motstand trakk dette tilbake. Også kommuner sitter på strandeiendommer med bygninger som har vært foreslått solgt. Viktig temaer er om bygningene bør fradeles, rives eller bli et tilbud innen kystleden. OF bruker sin kompetanse innen planlegging og sikring av friområder for å få fram aktuelle kystledhytter.

 

Vedlikehold og oppussing. En viktig del av istandsettelsen av hyttene er planlegging, koordinering og finansiering. OF samarbeider med en rekke aktører, som f.eks. Sparebankstiftelsen DNB, Kystverket, kommuner og fylkeskommuner i planleggingen, finansieringen og istandsettingen av kystledhyttene. Kompetansen OF har utviklet på disse områdene, blir etterspurt av andre aktører som jobber med de samme temaene.

 

Booking og kontakt med brukere. Selv om kystleden representerer et enkelt overnattingstilbud der friluftsliv står i fokus, er det viktig for OF at prosessen fra bestilling av hytte, betaling og oppfølging er enkelt. Med nytt bookingsystem fra 2018, er målet at det skal være enkelt for brukerne, minst mulig arbeidskrevende for oss og for samarbeidspartnere som har valgt å ha sine hytter tilgjengelig gjennom OFs systemer. Booking, betaling og utsending av informasjon er nettbasert. Vi har en stab med god kunnskap om hyttene som kan nås i kontortid og vi har en ordning der alle som bor på hyttene kan ringe et telefonnummer for bistand ved inntrufne hendelser. Med et enkelt bookingsystem og stor brukergruppe, ikke minst godt over 10.000 følgere på Facebook og hyppig kontakt med media, når vi bredt ut og bidrar til at hyttene i har høye besøkstall.

 

Er det plass til flere kystledhytter i systemet? Vi har i dag hytter i to områder som ligger utenfor Oslofjorden; fyr og hytter i Aust-Agder og hytter langs Haldenkanalen i Østfold og Akershus. Vi har god tro på slike samarbeid, også med aktører utenfor Oslofjorden. Hvordan avtalene blir seende ut er avhengig av hvor mye ansvar OF har.