Avdelinger

OF har disse avdelingene:

Noen aktuelle arbeidsoppgaver og prosjekter

Plan og friområde

 • OF er høringsorgan for strandsonesaker
 • Vi oppdaterer forvaltningsplaner for friområder i Vestfold og Telemark og for Viken.
 • Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss milder for å utvikle kurs gjennom det vi kaller Kulturlandskapsskolen.
 • Vi bistår kommuner i kartlegging og verdsetting av friluftsområder.

 

Natur og miljø

 • Avdelingen har fått i oppdrag om organisere oppryddingsarbeidet av pelleter etter større utslipp fra skip i vinter.
 • Organiserer OSPAR-rydding av Akerøya
 • Organisering av ryddeaksjoner i Oslofjorden.
 • Utgjør størstedelen av feltapparatet i Østerdugnaden.

Drift

 • Løpende oppgaver med praktiske gjøremål på OFs frilområder.
 • Drift og vedlikehold av svaibøyer og brygger.
 • Bistår kystleden med transport og vedlikehold.

Aktivitet

 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter rettet mot skole, SFO og barnehage.
 • Planlegging og gjennomføring av åpne turer for alle.

Kystled

 • Planlegging og utvikling av Heidehaugen som ny kystledhytte.
 • Utvikling og forbedring av booking, drift og vedlikehold av kystledhyttene.

Marin forsøpling

OF har flere prosjekter og løpende oppgaver:

Interreg. prosjektet Ren Kystlinje, OSPAR- ryddinger på Akerøya, strandryddinger og Skjærgårdtjenesten

Kartlegging og verdsetting

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

  • Et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet.

Kyststier

Det er en lang vei å gå fram til en kyststi står ferdig til bruk. OF er engasjert i flere prosjekter

Kulturlandskapsskolen

Kurs i ivaretakelse av unike kulturlandskap:

 

 • Unike kurs for fagmiljøer

Stillehavsøsters

Bekjempelse av stillehavssøsters

Stillehavsøsters representerer en stor trussel.

Kystled

Utenfor Kommandantboligen er det plass til mange.

Kystled – drift og utvikling

OF har drevet kystled siden 1997

Kartlegging universell tilrettelegging

Hvor tilgjengelig er friområder?

 

 • Kartlegginger er utført i flere fylker

Forvaltningsplaner friområder

Enkel oversikt over tiltak 

 • Forvaltningsplaner for friområdene er en oversikt og plan for hvilke tiltak som planlegges.

Sikring av friluftsområder

Nye områder til friluftsformål

OF har drevet sikring siden starten i 1933

Natur og friluftsveiledning - utvikling

Natur og friluftsveiledning – utvikling
OF har et omfattende tilbud til skoler og barnehager

Legg igjen en kommentar