Siden oppstarten i 1996 har kystleden i Oslofjorden vokst jevnt og trutt. Med over 60 hytter er systematisk vedlikehold en utfordring. Trond Preutz er mannen som nå er ansatt for å løfte vedlikeholdet.

Mange søkere

Det er hyggelig at mange ønsker å jobbe hos oss. Over 80 søker konkurrerte om stillingen, mange var svært godt kvalifiserte.

 

Trond

Trond er en håndverker med solid erfaring. Han har lang erfaring som tømmermester og er i tillegg utdannet møbelsnekker. Med tilhold på Manstad ved Engelsviken i Fredrikstad, er han også godt kjent med fjorden.

 

Vi ønsker Trond hjertelig velkommen og gleder oss til å se hva han og vi kan få til når det gjelder vedlikeholdet av hyttene. Vi takker også Sparebankstiftelsen som gjennom en langsiktig satsing på kystleden har gjort denne stillingen mulig.

 

Les også  Storsatsing på Oslofjorden

Fakta om kystleden og vedlikehold

Kystleden

Kystleden startet i 1997 med åpningen av Fyrsteilene. OF tilbyr i dag 61 kystledhytter i Oslofjorden (inklusive 4 i Haldenkanalen) for allmennheten. Alle kan bruke hyttene som bookes via OFs hjemmesider – se oversikt.

Tilsyn og frivillighet

Til hyttene er det tilsyn og vaktmestertjeneste. Disse tar forefallende oppgaver. Som regel er det frivillige som utfører dette, i noen tilfelle har vi valgt å engasjere personer på pensjonistvilkår. Dette tilsynet gjør at vi forhindrer vesentlige slitasjeskader og begynnende forfall. Driften, inklusive driftsmessig vedlikehold, finansieres med brukerbetalinger.

 

Større vedlikeholdsoppgaver

Etter at byggene har vært en del av kystleden noen år, oppstår imidlertid behov for forbedringer og større vedlikehold. Ikke minst gjelder dette for de hyttene som brukes mye av skoleklasser eller grupper av barn og unge. Større oppgaver som f eks skifte av tak, nytt kjøkken, innleggelse av vann og avløp oa, krever ekstern finansiering.

 

Formålet med et vedlikeholdsfond

Formålet med å gjennomføre større tiltak er flerdelt:
– Styrke kystleden og hyttenes nærområder som base for aktivitet og opplevelser
– Ta vare på verdier og bygninger med kulturhistorisk interesse og verneverdier
– Legge til rette for at bygninger og anlegg skal tåle økt bruk, særlig av barn og unge.

 

Bruk av flere kilder

Sparebankstiftelsen vil være ryggraden i et slik fond, men vi har også erfaringer med bruk av andre kilder; spillemiddelordningen for overnattingshytter, friluftsmidler bevilget av fylkeskommunene og bidrag fra eierne der vi har langsiktige leieavtaler. OF har brukt en del av egne midler og egen arbeidskraft til de prosjektene vi har gjennomført, det kommer vi også til å gjøre i fremtiden.