Et år for historiebøkene går mot slutten. Vi takker alle samarbeidspartnere og brukere av fjorden for året med noen av våre høydepunkter gjennom året.

Rull nedover for å se bilder fra året som har gått.

Året det ble ekstra viktig å komme seg ut

2020 ble året da det ble viktigere enn noen gang å være ute. Det klarte folk og mange oppdaget nye turmuligheter i nærmiljøet. Miljødirektoratet gav oss midler til informasjonstiltak for å hjelpe enda flere ut fra hjemmekontoret. Bildet: Anne Christine på kystien sør for Skiphelle i Frogn, et av mange turtips vi har delt.

Spesiell takk til

Miljødirektoratet

Innsats for en Oslofjord uten plast

To hendelser satte sitt preg på 2020; utslippet av plastpellet som ble oppdaget i mars og utslippet av parafinvoks i november. Ca 4 tonn plastpelleter (av over 13 tonn som havnet i havet), i tillegg til 7 tonn annen marin forsøpling, er samlet opp. 8000 arbeidstimer har gått med. OF har koordinert ryddingsarbeidet der mange aktører og frivillige har bidratt. Utslippet av parafinvoks var også omfattende: Nesten 500 observasjoner er meldt inn på Bohuslänkysten og i ytre deler av Oslofjorden, 10-15 tonn er foreløpig tatt opp. Bildet: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn får en oppdatering av status marin forsøpling i Oslofjorden av Liv-Marit, leder for natur og miljøavdelingen i OF. Bildet er tatt om bord i skjærgårdstjenestebåtene til Moss og Fredrikstad; Skjærgårdstjenesten er sentral for å kunne gjennomføre strandrydding i Oslofjorden, i tillegg til samarbeid og innsats på mange andre felt.

Spesiell takk til

Skjærgårdtjenesten, Kystverket,  Hold Norge rent, ForsvarsbyggNIVA, Mepex, Havforskinginstituttet, nowaste, Handelens miljøfond, Miljødirektoratet , Elv og hav, Senter for oljevern og marint miljø, og Salt, alle som har bidratt med å rydde plastpellet, parafinvoks og marin forsøpling på strendene!

Hjemmeferie bidro til at flere fikk opp øynene for kystled

Stabburet er bygget på 1800-tallet - et herlig sted!

2020 hadde noen nedturer, men for kystleden var det mest oppturer. Status ble en rekke smitteverntiltak, rekordmange 31980 personer som overnattet på hyttene, mange nye som oppdaget kystleden, fornøyde gjester, fornøyde driverorganisasjoner og ingen smittetilfeller. Bildet: Stabburet i Bogen i Sandefjord ble bygget på 1800-tallet. Hytta åpnet i mai.

Enda en ny hytte i 2020: Naustet på Gullholmen

Det er alltid en stor begivenhet å åpne nye hytter, selv om koronasituasjonen gjorde det umulig å ha noen store åpningsarrangementer i år. Her er den andre hytta som kom til; Naustet på Gullholmen utenfor Jeløya i Moss kommune. Fra hytta har du fantastisk utsikt innover Oslofjorden og er du heldig får du oppleve noen helt magiske solnedganger her.

Mange fine tilbakemeldinger

Gjennom året har vi fått mange gode tilbakemeldinger og herlige bilder i vår fotokonkurranse. Her vinnerbildet: Ro ro til Bakkeskjær. To fornøyde kystledgjester i robåt på vei til hytta på holmen utenfor Holmsbu ytterst i Drammensfjorden. Bildet vant fotokonkurranse som ble avholdt i 2020. Foto: Oda Kristine Gram

Spesiell takk til:

Alle engasjerte kystledgjester som bidrar med innspill og tilbakemeldinger til oss
Alle driverorganisasjoner og tilsynsvakter som står på for at gjestene skal få de beste kystledopplevelsene
Skjærgårdstjenesten for all praktisk hjelp både før, under og etter kystledsesongen
Alle kystledkommunene våre for godt samarbeid
Sparebankstiftelsen DNB, Kystverket og Norsk tipping for økonomisk støtte

Brygger, kajakkstativ, svaibøyer, tilrettelegging for friluftsliv

OF fikk en formalisert driftsavdeling. Rett nok er den ikke så stor, den består kun av tre mann, men den kan brukes til mye.  Alt fra å fikse brygger, kontrollere bøyer, vedlikeholde kystledhytter, bidra i strandryddeaksjoner, vedlikeholde kajakkstativer, eller som her å ta opp snorkelløypa på Verdens Ende i Færder nasjonalpark.

Friområder!

Natten sett fra friområdet Nordre Truber og utover Tallakshavn i Sandefjord. Nordre Truber er et sted vi anbefaler som teltsted, mens Tallakshavn er et populært båtutfartssted. Her finner du to populære svaibøyer. Friområdet på land er et av flere hundre områder vi har oppdatert forvaltningsplaner for.

Spesiell takk til:

Alle vimpelabonnenter og støttemedlemmer

Et spesielt år, men mange deltok på kurs

Selv om året ikke akkurat ble som planlagt har vi klart å gjennomføre 122 kurs for skoleklasser, barnehager, SFOer og for pedagoger, i tillegg til 11 friluftsskoler. 4300 deltakere har vært innom et av våre arrangement.

Spesiell takk til:

Alle som har deltatt på våre arrangementer

Et hus for friluftslivet!

Friluftshuset på Storesand ble ferdig. Dette er det største enkeltprosjekt i OFs historie! Storesand er den viktigste inngangsportalen til Ytre Hvaler nasjonalpark og skal tjene friluftslivet i mange år fremover. Arkitekt: enger/nordin AS og Rede arkitekter Entrepenør:  Straye trebygg AS

Spesiell takk til:

Alle bidragsytere: Sparebankstiftelsen, Viken fylkeskommune, Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, Hvaler hytteforening, Hvaler rørleggerbedrift, dugnadsgjengen på teltplassen, Ytre Hvaler nasjonalpark og besøkssenteret
og alle private bidragsytere!

Kulturlandskap for friluftslivet

Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss en stor gave til Kulturlandskapsskolen, men pga det spesielle året kom vi ikke ordentlig i gang. Prosjektet er femårig og fokuserer på skjøtsel rundt Oslofjorden. Vi satser friskt på en ny giv i 2021. Bildet:  Innleid kursleder Kristina Bjureke fra Naturhistorisk museum forteller om Hovedøyas utrolige flora.

Spesiell takk til

Sparebankstiftelsen og  Bymiljøetaten i Oslo

Friluftsområdene trenger parkering

OF fikk hele 2,8 mill. i såkalte lavkonjukturmidler (koronamidler) for å engasjere lokale entreprenører til å oppgradere flere parkeringsplasser og uteområder i våre friområder. Bildet: En parkeringsplass er kanskje ikke så spennende, men parkering er viktig for at flest mulig skal få tilgang til et friluftsområde. Her fra OFs friområde Spjærvika på Hvaler.

Spesiell takk til

Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten gjør mye mer enn renovasjon og strandryddinger – transport av beitedyr, skjøtsel av vegetasjon og kulturlandskap, tilrettelegging med brygger – flere av driftsenhetene er ute på fjorden hele året. Primæroppgavene er renovasjon, skjøtsel, oppsyn, tilsyn, vedlikehold og holdningsskapende virksomhet. Skjærgårdstjenesten har også ansvar for de fleste av områdene OF har vært med på å erverve (sikre) opp gjennom historien.  Bildet: Enheten i Moss frakter beitedyr fra Eldøya.

Spesiell takk til

Alle skjærgårdtjeneste-enhetene rundt om i fjorden!

God jul

OF takker for året som gikk og ønsker alle en riktig god jul!