Vi takker for 2021

Et spesielt år med mange høydepunkter går mot slutten. Vi takker alle samarbeidspartnere og brukere av fjorden for året med et knippe bilder fra 2021. 

Rull nedover for å se bilder fra året som har gått.

Nytt år utenom det vanlige

Som det foregående ble også 2021 et annerledes år. Og som året før ble Oslofjorden et førstevalg for svært mange, både for ferie og dagsturer.  På bildet hengekøye på Håøya. Antall besøkende på øya har økt betydelig, noe det også har gjort over hele fjorden.

Ut fra hjemmekontoret

Da man åpnet litt på reglene for hjemmekontor, valgte flere avdelinger i OF å ha møter i friluft. Her fra isen utenfor Sandvika. Uansett virus anbefaler vi alle som kan å ha møter ute – det er bra for kreativitet, helse og samhold!

Heder for frivillig innsats

Husker du han her? Det er Holger Kristiansen fra Drøbak som vant Oslofjordprisen for sitt engasjement for å rydde marint søppel. Prisen er opprettet for å hedre frivillig innsats for Oslofjorden.

Fremmede, marine arter – stillehavsøsters

Oslofjordens Friluftsråd kartlegger stillehavsøsters i friområder og verneområder rundt hele Oslofjorden, for å vurdere status og mulige tiltak. Stillehavsøstersen er en fremmed art som truer artsmangfoldet i det marine miljøet, og skjellenes harde og skarpe skall reduserer friluftsopplevelsen for badende. Ryddeaksjoner og dugnader er gjennomført både i Viken Fylkeskommune og i samarbeid med Østersdugnaden i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hvordan plukkede stillehavsøsters håndteres er en utfordring, og det mangler regelverk for dette. Oslofjordens Friluftsråd jobber for å få dette på plass.

Malmøya som klasserom

Glade elever etter en dag med Livet i fjæra. Heldigvis fikk elevene fra 5. trinn i Larvik gjennomført tradisjonen med en dag på Malmøya i Larvik kommune. Dette er et opplegg som går over fire intensive uker. OF har ansvar for landbasert opplæring, mens mannskapet på losskøyta «Frithjof II» bidrar med formidling av lokal kulturhistorie.

Nei til ny skipsled i Vestfjorden

Ja til å bevare Vestfjorden! Kystverket ønsker å utrede mulighetene for en ny skipsled på vestsiden av Oscarsborg og Håøya. Det vil gi store negative konsekvenser for naturverdier og friluftsliv. Marinreparatørene og OF sendte i november ut en felles uttalelse, og mange friluftsorganisasjoner har hengt seg på. OF har ellers også uttalt seg i en rekke saker som høringsorgan.

Kunnskap om og innsats for kulturlandskap

Sparebankstiftelsen DNB har støttet oss så vi kan arrangere samlinger med formål om å ta tilbake gjengrodde friområder gjennom skjøtselsdugnader og spre kunnskap om kulturlandskap og viktig natur. Her har Kulturlandskapsskolen kurs i fjerning av rynkerose på Verket i Asker. Ansatte fra kommunen, frivillige fra vellet og flere fra OF gjorde en solid innsats.

Bedrifter tar BØLGEN – for bevisstgjøring

Gjennom «Bølgen» er vi med på å skape endringer hos emballasjeprodusenter. Vårt ansvar har vært å organisere strandrydding. Vi har hatt med Ringnes AS, Part of the Carlsberg Group​ , Orkla Norge​, Freia​, Essity​, NorgesGruppen ASA​, Buskerud Storsenter​, Hennig-Olsen Is​ (bildet) og Unil, som alle har vært med på strandrydding og analyse. Bølgen er et samarbeid mellom Mepex​, Hold Norge Rent​ og OF.

Sommeren da alle ville til fjorden

Kystleden har økt i popularitet fra år til år. Når alle skal ha norgesferie, øker folks lyst til å reise til unike steder i nærmiljøet. Folk har kost seg. Det ser vi både i hyttebøker, når vi snakker med besøkende og på alle bilder folk har sendt inn. Dette stemningsfulle bildet fra Vestli Nesodden vant vår fotokonkurranse på vårparten – nok en gang takk til Solveig Skår for bidraget.

En plan for fjorden

Oslofjorden har store problemer, men det finnes en plan for løsning. Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv inneholder 63 tiltak. En lang rekke av våre innspill er tatt med i planen. Vi kommer til å gjøre det vi kan for at den gjennomføres så raskt som mulig. I høst arrangerte vi et seminar om planen og veien videre.

Arbeidsbåt

I oktober kom vår nye arbeidsbåt. Den er et nyttig verktøy for tilrettelegging, tilsyn av bøyer, i forbindelse med marin forsøpling, transport til kystledhytter – i det hele tatt veldig mye av det vi driver med! Båten er delvis finansiert av midler vi fikk fra Stortinget, Sparebankstiftelsen DNB og Skjærgårdstjenestens lokale båtfond.

Fra sjøvett og sikkerhet til livet i fjæra

Vi er stolte av vår aktivitet for skoler og barnehager. Vi er kanskje er mest kjent for våre «livet i fjæra»-kurs men vi tilbyr også flere andre kurs for pedagoger og elever. Sjøvett og sikkerhet ved vannaktiviteter har vært tema på mange kurs dette året, både for skoleklasser og voksne som jobber med barn. På bildet lærer Anne Lise bort hjerte-lunge-redning på Skiphelle i Frogn.

Skjærgårdstjenesten

Mange timer ble brukt på marin forsøpling. Her det mest ekstreme vi var med på: En flere tonn tung not ble fjernet fra Teineholmen i Fredrikstad. Teina var så tung at den måtte tas i to omganger. Selvsagt var det sammen med vår nærmeste samarbeidspartner Skjærgårdstjenesten.

Levende kulturminner

Kystleden bidrar til at viktige kulturminner som fyrstasjonene blir tatt vare på. Etter at Sparebankstiftelsen bidro til et vedlikeholdsfond for kystledhyttene har mange av dem blitt betydelig oppgradert. Her får uthuset på herlige Struten fyr i Fredrikstad nytt tak.

Spesiell takk til

Alle engasjerte kystledgjester som bidrar med innspill og tilbakemeldinger til oss, alle driverorganisasjoner og tilsynsvakter som står på for at gjestene skal få de beste kystledopplevelsene, Skjærgårdstjenesten for all praktisk hjelp både før, under og etter kystledsesongen, alle kystledkommunene våre for godt samarbeid og Sparebankstiftelsen DNB, Kystverket og Norsk tipping for økonomisk støtte.

Innsats mot marin forsøpling

Jo mer vi jobber med vrakbåter, jo mer bevisste blir vi på hvor mye vi savner et nasjonalt båtregister. Her er styret på befaring hos Kambo Marina i Moss for å se på anlegget som destruerer plastbåter.

Friluftsområdene trenger tilrettelegging og vedlikehold

Det er utført flere tiltak i OFs friområder i 2021, som utbedring av p-plasser, turveier, oppføring av informasjonstavler, nyrydding og utbedring av brygger og kaier. Bildet er fra et friområde OF har ansvar for ved Saltstein i Larvik.

OF takker for året som gikk og ønsker alle en riktig god jul!