Oslofjordens Friluftsråd ønsker å invitere alle som er involvert i strandrydding til et regionalt samarbeids- og erfaringsverksted for Oslofjordregionen i uke 10, 2019.

Arrangeres i samarbeid med:

Logo SkjærgårdstjenestenRen Oslofjord

Workshop Marin forsøpling 2019 er knutepunktet for:

•  Planlegging og koordinering
•  Faglig påfyll og informasjonsdeling
•  Inspirasjon
•  Nettverksbygging
•  Mobilisering

Oslofjordens Friluftsråd kopierer dermed suksessen fra i fjor, men med et sterkere lokalt fokus. Arrangementet er ment for alle frivillige organisasjoner som jobber med marin forsøpling.

Det avholdes fire Workshops i Oslofjordregionen. Hold av datoen for ditt kjerneområde:

 

• Vestfold:  4. mars. Kl. 11 – 17 «Bydelshuset» i Tønsberg.
• Indre Oslofjord:  5. mars. Kl. 11 – 17 «Vennskapen» i Asker.
• Østfold:  6. mars. Kl. 11 – 17 «Quality Hotel» i Fredrikstad.
• Drammensfjorden:  7.mars. Kl. 11 – 17 «Skur 1» i Drammen.  Kart

Foreløpig agenda og tidsskjema:

11:00 – 12:00: Lunsj
12:00 – 14:30: Fra scenen:
* Rovpartner – om 94% som ligger på havets bunn.
* Hold Norge Rent – rapport 2018 og visjon 2019.
* Sikkerhet og beste metode for rydding.
* Vrakbåter og «Lekter 2020».
14:30 – 16.30: Samtaler og samarbeid:
* Renovasjons-bransjen om levering/henting.
* Sette rydding på kartet (bokstavelig talt).
* Innspill – diskusjon – forslag.
* Micro- og småplast.
16:30: Vi runder av og avslutter.

Workshopen skal:

• Dyrke en samarbeidsarena der det jobbes i fellesskap for å få en effektiv strandrydding som dekker mest mulig av Oslofjordens strandlinjer.
• Legge hovedlinjene for en flott, innholdsrik og koordinert strandryddeuke i mai 2019.
• Sikre samhandling, organisering og gjennomføring av tiltak på regionalt og lokalt nivå gjennom resten av året.

Mer informasjon og detaljert program for Workshops blir sendt ut om noen uker.

Gjør deg klar for Workshop Marin Forsøpling!

Arrangementet er en del av prosjektet «Ren Oslofjord» og er støttet av Miljødirektoratet.