Rapport for enheten 2017

Ytre Vestfjorden (Frogn/Røyken/Hurum)
Om lag 9 tonn (tilsvarende rundt 600 sekker) er samlet inn fra renovasjonen i driftsenheten. Tallet er betydelig lavere enn i 2016 og skyldes omlegging av rutinene for renovasjonen. Arbeidsbåten «Ommen» har fått fjernet krana slik at den kommer under kravene iht. krengning i ny forskrift for mindre lasteskip. og i mellomtiden må det leies inn hjelp til tømmingen av dypoppsamlerne for avfall i Sandspollen.

 

Oppgavene for skjærgårdstjenesten på Håøya og i Vestfjorden har vært søppeltømming, toalettvask og strandrydding. I tillegg har enheten utført skjøtsel, tilsyn av beitedyr, bryggevedlikehold og bygging samt annet forefallende arbeid.

Toalettene i Tåjebukta på Håøya er rehabilitert og anlegget er nå solcelledrevet. Messa på Håøya har fått nytt tak og rømningsveier slik at den kan brukes av skoleklasser. Utplassering av nye toaletter i Håøybukta/Sagbukta, og videre arbeid med gjestehavna i Tåjebukta er stilt i bero i påvente av saksbehandlingen i Frogn kommune.

 

Bymiljøetaten har også i 2017 hatt et samarbeid med geitebonde Helge Haugen, og prosjektet med osteproduksjon er videreført. Samarbeidet mellom Bymiljøetaten og Haugen har ført til en positiv økt aktivitet på øya, og i tillegg er geitene med på å forhindre gjengroing på Håøya.

Kontakt Bymiljøetaten Oslo

Inge G. Kristoffersen – seksjonssjef, Bymiljøetaten
ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no
tlf. 915 45 613

Torgeir Hustad – driftsleder, Maritim enhet
torgeir.hustad@bym.oslo.kommune.no
tlf. 934 16 419

Tom Erik Nilsen– båtfører, Maritim enhet
tom.nilsen@bym.oslo.kommune.no
tlf. 909 68 034

Cecilie Askhaven– Spesialkonsulent
cecilie.askhaven@bym.oslo.kommune.no
tlf. 909 68 034


 

NettsideOslo kommune – Bymiljøetaten

Bymiljøetaten

Postadresse: 
Postboks 636 Løren, 0507 OSLO

Besøksadresse
Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Hjemmehavn

Hovedøya

Kommuner

Vestby Frogn Asker Håøya (Oslo)

Anløpspunkter

  • Håøya
  • Askholmen
  • Sandspollen
  • Kinnartangen
  • Ramton
  • Gråøya
  • Hjelp
  • Rauholmen
  • Gylteholmen
  • Eltornstranda

Båtene

"Hovedøya" "Bjønn" "Langøya"

This message is only visible to admins

Due to changes in Instagram's API, feeds can no longer filter out posts based on the user who posted them.
Try using a different moderation system for this feed.