Kontakt Bymiljøetaten Oslo

Inge G. Kristoffersen – seksjonssjef, Bymiljøetaten
ingeg.kristoffersen@bym.oslo.kommune.no
tlf. 915 45 613

Torgeir Hustad – driftsleder, Maritim enhet
torgeir.hustad@bym.oslo.kommune.no
tlf. 934 16 419

Tom Erik Nilsen– båtfører, Maritim enhet
tom.nilsen@bym.oslo.kommune.no
tlf. 909 68 034

Cecilie Askhaven– Spesialkonsulent
cecilie.askhaven@bym.oslo.kommune.no
tlf. 909 68 034


 

NettsideOslo kommune – Bymiljøetaten

Bymiljøetaten

Postadresse: 
Postboks 636 Løren, 0507 OSLO

Besøksadresse
Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Hjemmehavn

Hovedøya

Kommuner

Vestby Frogn Hurum Røyken Håøya (Oslo)

Anløpspunkter

  • Håøya
  • Askholmen
  • Sandspollen
  • Kinnartangen
  • Ramton
  • Gråøya
  • Hjelp
  • Rauholmen
  • Gylteholmen
  • Eltornstranda

Båtene

"Hovedøya" "Bjønn" "Langøya"

Rapport for enheten 2017

Ytre Vestfjorden (Frogn/Røyken/Hurum)
Om lag 9 tonn (tilsvarende rundt 600 sekker) er samlet inn fra renovasjonen i driftsenheten. Tallet er betydelig lavere enn i 2016 og skyldes omlegging av rutinene for renovasjonen. Arbeidsbåten «Ommen» har fått fjernet krana slik at den kommer under kravene iht. krengning i ny forskrift for mindre lasteskip. og i mellomtiden må det leies inn hjelp til tømmingen av dypoppsamlerne for avfall i Sandspollen.

 

Oppgavene for skjærgårdstjenesten på Håøya og i Vestfjorden har vært søppeltømming, toalettvask og strandrydding. I tillegg har enheten utført skjøtsel, tilsyn av beitedyr, bryggevedlikehold og bygging samt annet forefallende arbeid.

Toalettene i Tåjebukta på Håøya er rehabilitert og anlegget er nå solcelledrevet. Messa på Håøya har fått nytt tak og rømningsveier slik at den kan brukes av skoleklasser. Utplassering av nye toaletter i Håøybukta/Sagbukta, og videre arbeid med gjestehavna i Tåjebukta er stilt i bero i påvente av saksbehandlingen i Frogn kommune.

 

Bymiljøetaten har også i 2017 hatt et samarbeid med geitebonde Helge Haugen, og prosjektet med osteproduksjon er videreført. Samarbeidet mellom Bymiljøetaten og Haugen har ført til en positiv økt aktivitet på øya, og i tillegg er geitene med på å forhindre gjengroing på Håøya.