Skip to main content

Toppbildet: Ro ro til Bakkeskjær. To fornøyde kystledgjester i robåt på vei til hytta på holmen utenfor Holmsbu ytterst i Drammensfjorden. Bilde vant fotokonkurranse som ble avholdt i 2020. Foto: Oda Kristine Gram

Brukerundersøkelse:

Gjestene på kystledhyttene har gitt oss gode tilbakemeldinger

Hvor viktig er naturomgivelsene rundt hytta når du booker en Kystledhytte?
  • Naturopplevelse er det viktigste kriteriet for hyttevalg

  • 93,5 % oppgir at naturomgivelsene rundt hytta er avgjørende for valg av hytte

  • Over 92% svarer de fikk valuta for pengene i stor eller svært stor grad

Kystled – Et tydelig og attraktivt friluftstilbud

I undersøkelsen ba vi gjestene våre rangere hvilke faktorer som var viktigst for dem når de valgte å overnatte på en kystledhytte. Kriteriet som mest markant pekte seg ut var naturomgivelsene rundt hytta, som utpekte seg som den soleklart viktigste faktoren i valg av overnattingssted. Kun en av de 510 respondentene svarte at dette var uviktig for dem, mens 95,3 prosent svarte at dette i stor grad eller meget stor grad påvirket hvilken hytte de valgte å overnatte på. Den nest viktigste faktoren for folk er turmulighetene i området, hvor 92,9 prosent svarer at dette er en noe viktig til svært viktig faktor for dem. Andre fakturer som ble trukket frem som noe viktig for valg av hytte var enkel fremkommelighet, prisnivå og gode toalettfasiliteter.
Tallene understreker hvordan kystleden først og fremst er et friluftslivtilbud, der hyttenes naturskjønne beliggenhet samt tilknytning til kyststier og friområder med gode turmuligheter i hovedsak er det som gjør dem attraktive og unike som overnattingssteder.

Dette bildet ble sendt inn av Kristin Maute, og er tatt på Rakke utenfor Stavern. Et skikkelig stemningsbilde av en familie som deler et øyeblikk sammen og nyter den fantastiske utsikten som er ved hyttene Grevlestua og Rakke. Mobilbruk er kanskje ikke formålet med kystleden, men når man har det fint tas gjerne telefonen opp. Teksten som fulgte bildet på Instagram: «Fotografering av solnedgang» sier sitt.

Sist du besøkte en kystledhytte: I hvor stor grad opplevde du at kystledoppholdet ga deg valuta for pengene?

I svært stor grad

I stor grad

I noen grad

I liten grad

Sist du besøkte en kystledhytte: Hvordan vurderte du standarden på selve hytta?

Høyere enn forventet

Som forventet

Enklere enn forventet

Usikker

God stemning på Søndre Tenvik. Foto: Hilde Kjos

Mange hytter ligger på øyer som kun er tilgjengelig med båt; kano, kajakk eller robåt er derfor naturlige friluftsaktiviteter som lett går hånd i hånd med turen til hytta. Her et bilde fra roturen tilbake fra Fyrsteilene, Nesodden. Foto: OF

Informasjon fra OF: De fleste føler de har fått god nok informasjon fra OF i forkant av oppholdet, men en liten andel på 7,5% ga likevel tilbakemelding på mangelfull informasjon. I all hovedsak gjaldt dette informasjon på nettsidene, typisk informasjon folk savnet var transportløsninger for å komme frem til utilgjengelige hytter, parkering ved hyttene, info om turmuligheter og utstyr på hytta. I etterkant av undersøkelsen ble det foretatt en gjennomgang av nettsidene og all informasjon som ble innrapportert av brukerne ble kvalitetssikret og lagt inn på de aktuelle hyttesidene.

Hopp i havet! De aller fleste gjestene er svært fornøyde med kystledtilbudet. De aller fleste hyttene ligger like ved sjøen og bading fra brygge eller svaberg er en perfekt sommeraktivitet som for mange hører til på turen. Foto: Mona Hansen – Rekefabrikken

Hva ønsker brukerne fra OF?

Fritekstsvarene ga oss svært mange gode ting å jobbe med, og vi fikk tilbakemeldinger på alt fra små mangler på nettsidene eller hyttene, til større prosjekter som respondentene ønsket seg. De fleste tiltakene som brukerne rapporterte inn var spesifikke for hver enkelt hytte, og kunne dreie seg om alt fra manglende gardinstang til ønske om robåt eller oppvaskmaskin.
Det mest etterspurte forbedringsforslaget fra brukerne er en funksjon på nettsidene våre som er sårt savnet hos mange og dessverre ennå ikke er på plass– En mulighet til å se hvilke hytter som er ledige på spesifikke datoer i bookingkalenderen. Dette er noe vi har jobbet med lenge for å kunne skaffe til veie, men som har blitt forsinket av systemleverandør. Vi håper å endelig kunne få denne søkefunksjonen til å fungere innen våren 2021.

En annen gjentagende tilbakemelding var strengere krav til renhold og hyppigere tilsyn. Koronasituasjonen som preget hele 2020 skapte et enda sterkere press for å overholde smittevern- og vaskerutiner, og OF har vært mer nøye enn noen gang med å følge opp saker i tilfeller der dette har sviktet. Renhold av kystledhyttene er basert på tillit og vi er avhengig av at gjestene selv vasker nøye etter seg etter oppholdet. I all hovedsak har vi opplevd at gjestene våre har tatt dette på alvor og at renholdet har vært veldig bra gjennomført på hyttene våre gjennom hele året.

 

Toalettforholdene engasjerer, og på tross av at noen finner sjarm i en gammel utedo med karismatisk lukt er det flere som ønsker oppgradering av doene rundt omkring på de ulike hyttene. Dette er noe som stadig jobbes med, og på flere hytter planlegges det en oppgradering av de gjeldende toalettløsningene, blant annet på Vestli ved Nesodden.
Ellers er prisnivå, bryggeforhold, anskaffelse av robåter, flere hytter, samt tilrettelegging for folk med kjæledyr temaer som ble nevnt flere ganger av ulike gjester.

Det er finnes mange morsomme måter å gi tilbakemeldinger på. Her har en gjest delt fem «utedo-tips» fra hytteboka på Ytre Vassholmen.

Veien videre

Resultatene fra undersøkelsen viser at kystleden er veletablert som et populært friluftstilbud med høyt engasjement og svært fornøyde gjester med stort eierforhold til kystledhyttene. Det er viktig at tilbakemeldingene fra slike undersøkelser følges opp med konkrete tiltak i så stor grad som mulig, noe vi nå har lagt mye innsats i frem mot neste sesong. Kystleden er så mye mer enn hytteutleie, og det å få presentert både konkrete og generelle tilbakemeldinger fra brukerne gjennom en slik undersøkelse gir oss svært viktige punkter å ta tak i fremover for å videreutvikle kystleden og gjøre tilbudet enda bedre, noe vi allerede vier mye tid til. Den høye svarprosenten og de mange konkrete tilbakemeldingene viser at brukerne har tillit til at Oslofjordens Friluftsråd tar dem på alvor, og vi vil gjøre det vi kan for å vise at vi er denne tilliten verdig.

Hvor viktig er følgende faktorer for deg når du booker en kystledhytte?

Les også

Filter

Tre menn står foran en gul bygning, og det står flere malingsspann med gul maling på bakken. Rundt bygningen er det satt opp stillaser.
AktueltKronikker og fagartiklerKystled

Vedlikehold siden 2018

19. november 2023
Takket være solid støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har arbeidet med vedlikehold på hyttene i Kystled Oslofjorden fått et kjærkomment løft.
KystledProsjekt (pågår)

Trabukta

6. oktober 2023
Ny kystledhytte i Trabukta på Malmøya i Larvik kommune. Målsettingen er å åpne den til sesongen 2025.
Bilde av et slusekammer fylt med vann. På den ene siden av slusa ligger en gul bygning. På den andre siden av slusa ligger en liten rød bod. Himmelen speiler seg i vannet i slusekammeret.
AktueltKystled

Haldenkanalen

6. oktober 2023
Ta en reise langs historie og landskap ved Haldenkanalen, og bli kjent med kanalselskapet og kystledhyttene langs denne åtte mil lange vannveien.
KystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
Tre menn står foran en gul bygning, og det står flere malingsspann med gul maling på bakken. Rundt bygningen er det satt opp stillaser.
Aktuelt

Vedlikehold siden 2018

Takket være solid støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har arbeidet med vedlikehold på hyttene i Kystled Oslofjorden fått et kjærkomment løft.
Kystled
Trabukta
Bilde av et slusekammer fylt med vann. På den ene siden av slusa ligger en gul bygning. På den andre siden av slusa ligger en liten rød bod. Himmelen speiler seg i vannet i slusekammeret.
Aktuelt
Haldenkanalen